Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   

Kerkenraad

In de wijkkerkenraad worden beslissingen op wijkniveau genomen. Lid van de wijkkerkenraad zijn ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen en de predikant (op dit moment is de wijkgemeente Oranjekerk vacant). Zij geven samen leiding aan het leven van de wijkgemeente.