De Oranjekerk kleurt groen

‘Duurzaamheid is een veel gehoord begrip – ook in de kerk. Met de Groene-Kerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat kerken elkáár kunnen stimuleren.

De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.’ (www.groenekerken.nl)
Dit is een mooi initiatief en vanuit de Oranjekerk willen we hier graag bij aanhaken. Binnen de Oranjekerk is inmiddels Team Groen ontstaan. Al in onze eerste brainstormsessie bleek dat de Oranjekerk al behoorlijk goed groen bezig is:

  • Er wordt al fairtrade koffie geschonken;
  • Voor en na de tot-je-diensten bestaat er de mogelijkheid faitrade pro-ducten te kopen;
  • Er wordt jaarlijks een Bazaar georganiseerd, waarbij 2e-hands spullen verkocht worden die daarmee een ‘nieuw leven’ krijgen;
  • Het papier wordt in de oudpapierbak gedaan;
  • Er is een compostbak;
  •  … en wellicht meer waarvan wij (nog) niet weten.

Maar…de Oranjekerk kan nóg een beetje groener en hier gaan we graag mee aan de slag onder het motto: 'De Oranjekerk kleurt groen'.
Dit is alvast een eerste aankondiging en u gaat/jullie gaan vaker van ons horen!

Heb je goede ideeën of wil je graag meedenken en Team Groen verster-ken? Neem dan contact met ons op!