de Gemeente nu

Profiel wijkgemeente Oranjekerk, Rotterdam Noordrand - 2022

 

Inleiding

In de Oranjekerk, midden in het Rotterdamse Kleiwegkwartier, heeft  een kleine  PKN geloofsgemeenschap haar thuisbasis. Dit gebouw kent een lange historie, begonnen als Hervormde Kerk in het jaar 1934. In de tachtiger jaren kwam er een samenvoeging met de leden van Gereformeerde Nassaukerk uit dezelfde wijk. 

De Oranjekerkwijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse gemeente Noordrand Rotterdam. 

de geschiedenis van de Gemeente

De Protestantse wijkgemeente Oranjekerk in het Kleiwegkwartier is ontstaan op 1 juli 1988 als Samen-op-Weg gemeente toen de Gereformeerde Nassaukerk werd gesloten en besloten werd om in te trekken bij de Nederlands-Hervormde wijkgemeente van de Oranjekerk.

het gebouw

Oranjekerk016Als eind jaren '20 het Kleiwegkwartier in de gemeente Hillegersberg wordt ge­bouwd ontstaat al snel de behoefte aan kerken. De Nassaukerk (1927), Oranje­kerk (1934) en Christus Koningkerk (1935) worden gebouwd. De Oranjekerk is ontworpen door de architect Krijgsman.

organisatie

De Oranjekerk maak als wijkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand te Rotterdam.

beleid

 Het beleidsplan 2019-2024 is aanvernieuwing toe. Het huidige plan is op te vragen bij de tijdelijke scriba mw. M.Langendoen.