Nieuwsbrief Oranjekerk

(20 augustus 2021)

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Als God ons thuisbrengt, Johannes 3: 14 – 17

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog stierf de Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis in  Flossenbürg. Bonhoeffer was een moedig en sterke man; vol overtuiging, origineel en zijn tijd vooruit.

Vanuit de gevangenis schreef hij vlak voor het einde van de oorlog: ‘Wie ben ik? Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik van mijzelf weet?’. Hij bedoelt hiermee te zeggen: ben ik echt die flinke man die anderen in mij zien, of ben ik de kleine en kwetsbare mens die ik mezelf voel? En hij gaat verder: ‘wie ben ik? Ben ik de één of ben ik de ander? Of ben ik nu de één en morgen de ander? Of ben ik beiden tegelijk?’. Aan het eind van dit gedicht probeert hij iets als een antwoord, hij schrijft: ‘Wie ik ben? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben, Gij kent mij. Ik ben van U, mijn God’.

Er zijn zat mensen die op de vraag naar hun eigen diepste ‘ik’ geen antwoord kunnen vinden. Hoeveel zijn er niet die aan die vraag maar liever niet toekomen, die de vraag maar helemaal niet stellen? Sommigen zoeken het antwoord in de wetenschap. De wetenschap weet inderdaad veel over de mens te vertellen. Maar het beslissende antwoord op de vraag ‘wie ben ik’ heeft nog geen wetenschap gegeven. En ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren.

Anderen zoeken de oplossing voor hun vragen in wat ze dagelijks meemaken. Maar alle vragen over de diepere geheimen van ons bestaan blijven open zolang niemand gevonden wordt die weet heeft van de juiste weg. ‘Wie kan mij thuisbrengen?’, is de vraag, want wij zoeken vooral een thuis in deze wereld. Wij zoeken geborgenheid samen met anderen. In de wereld waarin wij leven, willen wij ons thuis voelen – dat is ons verlangen. Een echt antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ is dan ook van doorslaggevend belang om je thuis te kunnen voelen in deze wereld.

Toch lijkt onze wereld niet bepaald een thuis waar je je veilig voelt. Tegen deze achtergrond klinkt het woord van Jezus verrassend en bemoedigend: ‘want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft’. En ook: ‘opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Jezus heeft veel te bieden als antwoord op onze vragen. ‘Wie ben ik?’ ‘Waar hoor ik thuis?’ Jezus nodigt ons uit onze bestemming bij Hem te zoeken. Natuurlijk in de wereld waarin wij leven, want een andere ligt niet binnen ons bereik. Daarom is het bemoedigend dat de Heer zegt: ‘God heeft dèze wereld lief. ‘Wie ben ik?’ Soms zal het antwoord zijn als dat van Bonhoeffer: ‘Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen.’

Maar wie blijft vragen, en probeert te verstaan wat het wil zeggen dat God de wereld heeft liefgehad en zijn Zoon zond om haar te redden, die mag hopen en vertrouwen dat God ons werkelijk ‘thuisbrengt’; hier in deze wereld al, voorlopig, en later, wanneer Gods rijk zich volledig ontvouwt, definitief, in die nieuwe schepping, waarin alles opperbest zal zijn.

Intussen mogen wij, net als Bonhoeffer, op die ernstige vraag ‘Wie ben ik?’ biddend antwoorden: ‘Wie ik ook ben, U kent mij; ik ben van U, mijn God’. 

 

  • Als ik deze Nieuwsbrief schrijf, buitelen de berichten uit Afghanistan over elkaar heen. Na de machtsovername door de Taliban in Kabul proberen veel Afghanen hals over kop het land te verlaten en worden in allerijl luchtbruggen opgezet om buitenlanders uit Afghanistan te evacueren. De beelden van angstige en wanhopige op de vlucht zijnde mensen zijn hartverscheurend. Als ik naar de beelden kijk, knagen vragen aan mij: ‘Zou Zarah daar ook bij zijn. Kan zij daar wegkomen? Is zij al in veiligheid? ….?’ Zarah was in 2005 één van de tolken die ik op uitzending toen heb leren kennen. Naast tolk was Zarah ook dichteres. Aan het eind van de uitzending kreeg ik een dichtbundeltje van haar. Ik ben dat bundeltje jammer genoeg kwijtgeraakt, maar kan me nog een zin uit één haar gedichten herinneren: ‘dat je mag gaan en gedragen wordt op het pad van de vrijheid’. Ik hoop en bid dat Zarah en al die andere wanhopige Afghanen de weg naar dat pad zullen vinden.
  • Nog drie weken en dan neem ik op 12 september afscheid als uw predikant. Nadat ik mijn vertrek had aangekondigd, zijn het moderamen en de kerkenraad gaan nadenken over de vraag ‘hoe verder?’ En dan niet meteen: ‘hoe vervullen we zo snel mogelijk de vacature?’, maar ‘welke keuzen moeten we maken met het oog op de toekomst van onze gemeente?’ In die vraag ligt de vraag besloten naar welke predikant we op zoek zijn. In de gemeente is hier een eerste aanzet gegeven tijdens de laatste gemeenteavond. Ook in de vakantieperiode zijn het moderamen en de kerkenraad doorgegaan met het nadenken over deze vragen. Er is contact gelegd met het IZB (Vereniging voor zending in Nederland) – een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het IZB staat kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij in het vervullen van hun missionaire roeping. De bedoeling is te onderzoeken hoe we als gemeenten verder gaan, het ontwikkelen van geestelijke toerusting voor de gemeente en op welke terreinen een bepaalde samenwerking met het Noorderlicht mogelijk is. Eind augustus is er een oriënterend gesprek gepland met een vertegenwoordiger van het IZB en een deel van de kerkenraad.
  • Het kan zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent om uw toezegging bij de Actie Kerkbalans kenbaar te maken. U kunt dat natuurlijk nog steeds doen. Ook de Actie Kerkbalans is van harte bij u aanbevolen.
  • Als ik zelf geen dienst in de Oranjekerk heb gedaan, luister ik op zondagavond altijd de dienst even terug. Afgelopen zondag hoorde ik dat eigenlijk tot ieders verbazing er gaan organist van dienst achter het orgel was gekropen. En dan …..? Ik vond het mooi om te horen hoe dat euvel snel en flexibel te lijf werd gegaan. A capella zingen of met spontane, eenvoudige pianobegeleiding en snel nog even een lied van YouTube downloaden. Hulde voor deze creatieve flexibiliteit. Ook was het fijn dat onze nieuwe pastoraal werker Engel Leune voorging. Zo hebben we hem ook ‘op de kansel’ leren kennen.
  • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23. Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.
  • Komende kerkdiensten (ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

                Zondag 22 augustus, 09:45u, voorganger Dhr. A. de Raad

                Zondag 29 augustus, 09:45u, voorganger Dhr. A. de Raad

                Zondag 5 september, 09:45u, voorganger Dhr. S. Both uit Lopik

 

‘Wij gaan waar onze voeten gaan, God zet ons op het spoor

Naar vrede en gerechtigheid, zijn voetstap gaat ons voor.’

(Lied 1016: 2)