NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

(6 augustus 2021)

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Pelgrimeren                                                                            

Here God,                                                                                            

in het geraas van ons bestaan                                                        

en de drang tot leven                                                                       

spreken wij U aan;                                                                             

bezweet en vermoeid,

gespannen en onzeker.                                                                    

                                                                                                                

Ons leven is als pelgrimeren:                                                          

als gaan over een dijk,                                                                      

met regen in ’t gezicht

met striemende, dwarrelende winden,                                       

met naast ons het kolkende water,                                              

dat zich omhoogstuwt tegen de boorden van gras en klei.     

                                                                                                              

Here Jezus, wees dicht bij ons.

Geef ons kracht met Uw aanwezigheid.                                       

Geef ons besef gedoopt, gezegend, gewild te zijn door U.       

Dat we op weg zijn als Mozes                                                         

en zien voorbij de Schelfzee en de woestijn.                              

Geef ons het vergezicht op Jeruzalem,                         

stad in de hoogte, opwaarts rijzend,                                             

omhooggetild door de rijke erfenis                                                

van verhalen van Uw liefde en trouw.                                           

                                                                                                                 

Here, reis mee met ons,

pelgrims door laagland.                                                                   

Geef adem om voort te gaan.                                                         

Doe ons opstaan wanneer de nieuwe dag begint,                     

en wij, pelgrims,                                                                                

nog meer vertrouwd raken met elkaar  

en we  elkaar bij de naam noemen,                                              

als we durven.                                                                                     

 

Geef dat we ook U vertrouwd aanspreken:

Want één druppel jou

is me meer dan een rivier vol water.

 

Klaas van der Kamp uit Eén druppel jou

 

  • Het is nog volop vakantie. Veel mensen zijn erop uitgetrokken. Evenzoveel mensen zijn thuis gebleven. En voor weer anderen is deze periode moeilijk, omdat het zo stil is. En dat is lastig, juist omdat het na een lange periode nog maar net weer mogelijk was om elkaar te ontmoeten. Gelukkig hebben we in de Oranjekerk ‘Op de Thee’, een mooi initiatief om bij elkaar op de thee of koffie te gaan en elkaar op deze manier ontmoeten. Ik hoop dat velen van ons op de thee zijn gegaan.

  Ook is het goed om te zien dat steeds meer mensen de koffieochtend op    de dinsdag hebben (terug)gevonden. Even naar de kerk, een kopje      koffie en een praatje. Bent u nog nooit geweest? Kom gerust eens lang; u  bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

  • Na vijfenhalf jaar verbonden te zijn geweest aan de wijkgemeenten Zevenkamp en Ommoord neemt ds Fulco Timmers op zondag 5 september afscheid. Hij heeft een functie aanvaard bij het Dienstencentrum PKN in Utrecht. Ik heb Fulco leren kennen als een gedreven predikant; deskundig, verbindend, betrokken en inspirerend. Ook vanuit de Oranjekerk wensen wij Fulco veel plezier en inspiratie in zijn nieuwe werkkring. De afscheidsdienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl/stations/517 
  • Op maandag 26 juli is overleden Martha (Marty) Veen – van den Born. Jarenlang woonde Marty met haar gezin naast de Oranjekerk. Een tijdje is de kerk uit het beeld van Marty geweest, maar in 2019 heeft zij opnieuw laten inschrijven. En regelmatig bezocht zij de kerkdiensten. Marty heeft in haar arbeidzaam leven gewerkt in de verpleging. Haar hart lag bij de zorg voor mensen. De laatste jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit. Dankzij de zorg van zoon Ewoud kon Marty lange tijd thuis blijven. Toen dit niet meer ging, werd zij opgenomen in Akropolis, waar zij korte tijd later overleed. Zaterdag 31 juli hebben we in een dienst van woord en gebed afscheid van haar genomen, onder andere met de tekst: ‘Want alzo lief heeft God Marty liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Na de dienst is Marty begraven op begraafplaats Crooswijk. Marty werd 81 jaar.
  • Nog een maand en dan neem ik afscheid als predikant van de Oranjekerk; vijf weken om precies te zijn. Na mijn afscheid blijf ik wel preekbeurten vervullen, maar ik ben niet meer beroepbaar. Na het industriepastoraat, gemeentepredikant in Overschie, vlootpredikant bij de Koninklijke marine en gemeentepredikant in de Oranjekerk is het mooi geweest. Ik kan terugkijken om een intensieve, niet altijd even makkelijke, maar mooie tijd als predikant. Ik ben dankbaar voor al die mooie, wonderlijke, intensieve, verdrietige, vrolijke en warme ontmoetingen met zoveel verschillende mensen. Met hart en ziel heb ik in mijn werk geprobeerd de Heer en zijn grondpersoneel te dienen.
  • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

   Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

  • Komende kerkdiensten (ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

               Zondag 8 augustus, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger

               Zondag 15 augustus, 09:45u, voorganger Dhr. Engel Leune

               Zondag 22 augustus, 09:45u, voorganger Dhr. A. de Raad

 

 

Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren;

bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren.

(Lied 1014)