NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

------------------------------------------------------------------------

‘Wonen overal even thuis

handel en wandel en huis aan huis

loven en bieden op waarheid en waan

wagen en winnen en verder gaan –

mensen veel geluk.’

 

Lied 419 – ‘Wonen overal’, Huub Oosterhuis

 

Geloven heeft naar mijn idee altijd iets te maken met in beweging zijn. Geloof is niet iets statisch, niet iets dat voor eeuwig en altijd in beton gegoten is. Geloven is altijd een werkwoord. Het gaat in het geloof altijd om beweging. Het leven -en ook het geloof- is een reis. Het is niet voor niets dat Abraham de opdracht krijgt: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen’ (Gen 12:1). Het lijkt wel een losmakingsproces van dat wat Abraham bindt met het verleden en het heden, om een nieuwe toekomst tegemoet te gaan …., gaan, maar niet weten waarheen. Gaandeweg kom je er wel achter. Net als later het volk Israël dat uit Egypte wegtrekt en een onzekere toekomst tegemoet gaat. Zo’n leven maakt onzeker en doet terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het was daar beroerd, maar je wist in ieder geval waar je aan toe was. Als gelovigen hebben we vaak ook behoefte aan zekerheid en te weten waar we aan toe zijn, ook in het geloof. Maar zo werkt het niet. Gelovigen zijn zwervers op aarde. Altijd onderweg. En als je denkt gearriveerd te zijn, dan is er altijd wel weer iets dat je op weg zet of op de vlucht doet slaan. Altijd onderweg! Onderweg. Dat klinkt aardig, alsof je op vakantie bent, maar zo is het niet. Vaak voelt het onderweg zijn als vlucht, ontheemd, ballingschap. Zo wordt het leven in de bijbel ook geschetst: de grote ontworteling (of ontworsteling). Niet meer weten wie je nu eigenlijk bent -of wilt zijn-, de weg kwijt zijn, je lot niet meer in eigen handen hebben; een gevoel van niet meer terug kunnen. Je woont wel, maar je voelt je niet thuis. We weten allemaal bij tijd en wijle wel hoe dat voelt. Huub Oosterhuis beschrijft dat mooi in zijn lied ‘Wonen overal’. Wonen overal nergens thuis, dan ‘even thuis’ en het derde couplet zet in met ‘wonen overal bijna thuis’. Zo wordt de mens ook in de bijbelse verhalen neergezet. Onderweg. Waarheen? Ja, dat is de vraag. Maar God is in al de verhalen van mensen onderweg de weg zelf, Hij wijst telkens een spoor. En al zoekend vinden mensen dat spoor: ‘Hij die gesproken heeft, een woord dat gaat, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven.’

 

 

God sprak tot Abraham: trek weg uit je land             

 

 

  • Naar aanleiding van de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan, heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht ten aanzien van de kerkdiensten. Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de vast zitplaatsen worden gebruikt, waarbij kerkgangers wel 1,5m afstand in acht dienen te houden. Klinkt mooi, 100%, maar voor veel kerken -ook voor de Oranjekerk- zit de kneep hem in de 1,5m afstand. Dat betekent dat we in de Oranjekerk voorlopig doorgaan op de huidige voet: 30 tot maximaal 35 kerkgangers. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.
  • Met ingang van 27 juni is ook samenzang weer mogelijk, luidt het        advies.Het moderamen van de Oranjekerk heeft dit advies nog              niet besproken en een besluit daarover genomen. Totdat het                  moderamen hierover besloten heeft, handhaven we de oude situatie:      samenzang tijdens de dienst bestaat uit hooguit twee coupletten,bij    voorkeur aan het eind van de dienst.
  • Er is een commissie vanuit de Oranjekerkgemeente en het Noorderlicht Oranjekerk die een plan gaat uitwerken om te koffieruimte op te knappen. Als er voor dit plan toestemming komt van het college van kerkrentmeesters dan zal er om kosten te besparen met 'mankracht' van het Noorderlicht op een aantal zaterdagen in augustus gewerkt worden aan de koffieruimte. In het nieuwe seizoen kunnen we dan starten met een opgeknapte, frisse en gastvrije koffieruimte.
  • Vrijdag 25 juni viert mw Wielandt – Blondeau haar 91ste verjaardag. Vanaf deze plaats en namens de hele Oranjekerk: van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
  • Dhr. Henk Jansen is na een lange ziekte en revalidatie weer thuis.
  • De diaconie organiseert in de zomermaanden weer ‘Op de Thee’. Velen van u zijn hiermee bekend: bij iemand op de thee gaan (koffie mag natuurlijk ook) of iemand op de thee ontvangen. Tijdens de zomermaanden zijn veel mensen op vakantie; de ‘thuisblijvers’ zijn dan vaak alleen en dan is het goed om bij iemand op de thee te gaan.
  • Wilt u bij iemand op de thee of wilt u iemand op de thee ontvangen, dan kunt u zich vanaf aanstaande zondag opgeven bij één van de diakenen. Vanaf zondag 11 juli worden de thee- en koffiepakketjes uitgedeeld.
  • Tijdens de gemeenteavond heeft dhr Engel Leune zich aan u voorgesteld als onze hulp in het pastorale werk. Dhr Leune gaat met ingang van 1 juli bij ons aan de slag. Voorlopig voor de duur van een jaar en 8 uur per week. Wij verwelkomen dhr Leune in ons midden en wensen hem een fijne tijd toe in onze gemeente. Moge Gods zegen op zijn werk rusten.
  • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23. Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.
  • Komende kerkdiensten (max 60 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

    

   Zondag 27 juni, 09:45u, voorganger Ds G. Dekker, Bennekom

   Zondag    4 juli, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger

   Zondag  11 juli, 09:45u, voorganger Ds A. Kelder, Voorschoten

          

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor.

halleluja,

Lied 973