NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Profielschets van een Goede Herder (Johannes 10: 14 – 16)

 

‘Ik ben de goede herder’, zegt Jezus en Hij presenteert zich daarmee als leider. Maar zijn profielschets lijkt absoluut niet op die van een kerkvorst, een directeur of een generaal. Net als zijn Vader heeft de Zoon van David een herdershart.

Hoe ziet de profielschets van de goede herder er dan uit! Drie eigenschappen zijn kenmerkend. En Gods zoon voldoet aan al die kenmerken. Hij is een herder zoals die hoort te zijn. In het profiel van de goede herder schetst Jezus zijn zelfportret met de drie kenmerken.

De goede herder kent zijn schapen. Er is een liefdevolle, wederkerige relatie tussen de herder en de schapen die aan zijn goede zorgen zijn toevertrouwd. Zo roept de herder al zijn eigen schapen uit de schaapskooi bij de naam. Jezus heeft aandacht voor degenen die bij Hem horen. Zijn zorg is persoonlijk gericht. Omgekeerd herkennen de schapen de stem van hun herder. Wie aandachtig luistert naar wat Jezus te zeggen heeft, herkent daarin goddelijk stemgeluid: dit zijn de woorden van God. Deze liefdevolle relatie van kennen en vertrouwen is geënt op de bijzondere verhouding tussen Jezus en zijn hemelse Vader: ‘Ik ken de mijne en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.’

De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. De goede herder is het tegenovergestelde van een huurling. De huurling werkt op contractbasis met een kudde die niet van hem is. In een bedreigende situatie zal hij de schapen in de steek laten en voor zichzelf kiezen. Zijn eigen leven is hem meer waard dan dat van de schapen. Maar de goede herder heeft hart voor zijn kudde. Hij is bereid zijn eigen leven voor zijn schapen op het spel te zetten. David de herder staat Hem voor ogen. Had David als jonge herder niet met leeuwen en beren gevochten om zijn schapen te beschermen? Zo wil ook Jezus het gevaar niet ontlopen. Gods kudde is Hem meer waard dan zijn eigen leven. Hij is bereid zichzelf op te offeren voor de schapen, om ze uit de muil van de leeuw te redden.

De goede herder brengt zijn schapen bijeen. Over de toekomst zegt Jezus dat er één kudde komt, onder leiding van één herder. Zijn leiding is gericht op eenheid en heelheid van de complete kudde van God. Dat ziet Jezus als zijn levenswerk. En rond de door God gegeven herder wordt een nieuwe kudden gevormd, waarin al Gods schapen samen optrekken. Kortom, er zal één gemeente zijn.

Intussen zijn we eeuwen verder nadat Jezus deze profielschets van zichzelf heeft gegeven. De wereldwijde eenheid die door de goede herder tot stand is gebracht, dreigt steeds verder te verbrokkelen en af te kalven. Maar de schapen van Gods kudde zullen elkaar (terug)vinden in de gezamenlijke erkenning van Jezus de Messias. Bij Hem en bij niemand anders krijgt de eenheid van het ware geloof gestalte. En een zorgzame herder staat garant voor een volgzame kudde!

 

 

  • De jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand (waar de Oranjekerk deel van uitmaakt) is goedgekeurd in het College van Kerkrentmeesters en in concept vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. Voor boekjaar 2020 geldt het volgende (onder voorbehoud van de accountantsbeoordeling):

1.      Operationeel resultaat: - € 260.319

2.      Resultaat naar algemeen reserve: € 71.118

3.      Resultaat begraafplaats: € 71.184

In vergelijking met vorig jaar lijkt het resultaat een fors stuk hoger. Dit is echter een vertekend beeld, omdat er een correctie in zit. Zonder deze correctie is het resultaat een verlies van € 124.881.Dit is een fors verlies en dit is te verklaren door verminderde huuropbrengsten in een aantal wijken vanwege corona. Maar ook door externe ondersteuning voor de vervanging van een zieke medewerker op het kerkkantoor. In 2020 is er € 423.000,- aan legaten ontvangen, deze legaten zijn verwerkt in de cijfers van de wijken waarvoor de legaten bestemd waren.

De specifieke cijfers van de Oranjekerk zullen worden gepresenteerd in de Sleutel.

  • De kerkenraad vindt de pastorale werkzaamheden onderbezet. We zijn verheugd dat we de heer Engel Leune bereid hebben gevonden om vanaf 1 juli pastorale ondersteuning te geven voor 1 dag per week. U kunt met hem kennismaken op de gemeenteavond van 24 juni.
  • Met ingang van dinsdag 15 juni starten we in de Oranjekerk weer met de koffieochtenden (10:00u – 11:30u). U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee.
  • Donderdag 24 juni is er in de Oranjekerk een gemeenteavond. Vanwege de coronacrisis is het er vorig jaar niet van gekomen, maar nu is het weer mogelijk. De gemeenteavond wordt gehouden in de kerkzaal. Tijdens deze avond willen we met elkaar spreken over de toekomst van de gemeente en kennismaken met dhr Engel Leune. Wilt u in aanloop naar de gemeenteavond nadenken over de volgende vraag: “Hoe ziet u de toekomst van onze gemeente?” Wilt u gehaald en gebracht worden, neem dan contact op met Jan Vermaak, hij coördineert het vervoer: 06 40366333.
  • Half april werd dhr Henk Jansen met corona in het ziekenhuis opgenomen en moest daarna revalideren in eerst het Maasstad ziekenhuis en daarna in Schiehoven. Vorige week kwam er goed nieuws. Henk mag 18 juni naar huis.
  • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

  • Vanaf 5 juni is zingen in de eredienst weer mogelijk. Wel met wat beperkingen. Het advies is:  maximaal twee coupletten per dienst gemeentezang, bij voorkeur aan het einde van de dienst en zingen op praatniveau (ingetogen, geluidssterkte van normaal spreken).
  • Komende kerkdiensten (max 60 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

               Zondag 13 juni, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer

               Zondag 20 juni, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger. m.m.v.

       Annabel Ferdinand, viool

               Zondag 27 juni, 09:45u, voorganger Ds G. Dekker, Bennekom

 

De oorsprong van het leven en licht is God die zijn woord heeft gegeven