scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------

Ik ben het Levensbrood

Aanstaande zondag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. Ik vind het altijd weer heel bijzonder wanneer ik tijdens het Avondmaal de woorden van Jezus mag uitspreken: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.’

Deze woorden zijn zò direct en treffend: Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij heeft zich gegeven tot ‘volkomen verzoening van al onze zonden’. Hij heeft zich gegeven opdat wij mens kunnen zijn voor het aangezicht van de Heer. Het stukje brood dat wij bij het Avondmaal uitgereikt krijgen komt uit Zijn handen en is zodoende een bijzonder ‘levensmiddel’ dat alle andere overtreft. Een levensmiddel waar niemand aan gedacht heeft, omdat het uit de hemel komt. Rechtstreeks van God. Hij zorgt voor je leven, elke dag weer. Maar Hij wil voor je zorgen tot in eeuwigheid. Hij deelt royaal brood uit dat aan de wereld het leven geeft. En er is genoeg voor iedereen. Niemand hoeft te verhongeren.

 

“Heer, geeft ons altijd dit brood”, vragen de mensen aan Jezus als Hij zegt: “Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.” (Joh. 6: 33,34). Jezus antwoordt hen dan: “Ik ben het Levensbrood.” Hij komt niet bemiddelen, Hij is het brood zelf. Hij geeft zichzelf aan de wereld. Aan mensen die honger hebben naar het eeuwige leven en die dorst hebben naar gerechtigheid. Jezus zegt: “Hier ben Ik. Ik geef mezelf aan u. Ik ben het Leven. Eet en drink bij het Leven!”

Eten en drinken van Jezus’ lichaam en bloed. Dat doen we symbolisch bij het Avondmaal. Wij geloven dat zijn persoon een bijzondere voedingswaarde heeft. De levenshonger van de mens wordt erdoor gestild, zijn diepste dorst gelest. Door te eten en te drinken raken we verzadigd van Jezus Christus, wij zijn vol van het eeuwige leven. Dat Levensbrood, Jezus Christus zelf, is heel bijzonder. Heel anders dan het alledaagse brood dat wij eten. En daarom heeft dit brood een waarde die alle andere levensmiddelen ver te boven gaat. Het heeft een bijzondere vorm. Veel groter dan het brood dat wij gewend zijn. Levensgroot! Dus zo groot als een mens. Het heeft ook een bijzondere samenstelling. Omdat dit brood de gestalte van een mens heeft, bestaat uit vlees en bloed. Geloven in Jezus Christus, de mensenzoon. Het is tenslotte ook van bijzondere herkomst. Geen brood als product van deze wereld, maar als een gave van de hemel.

Genadebrood, door God gegeven. Wij leven dus van genadebrood!

 

  • Hier en daar hoor ik wel eens sombere geluiden over ‘de kerk na corona’. Er zijn mensen die denken dat de kerk niet ongeschonden uit de corona-crisis komt. Veel mensen zullen gewend zijn geraakt aan het niet meer ter kerke gaan en thuis de kerkdienst bekijken of naar een kerkdienst op televisie kijken, hoor ik dan zeggen. Ik geloof daar niet zo in; ik ben niet zo somber. Natuurlijk zullen er mensen zijn die niet meer zullen terugkeren naar de ‘oude gewoonte’. Maar ik denk dat de meeste christenen ‘gewoon’ weer naar de kerk gaan als het weer kan. Want de meeste christenen verstaan de roepstem van de Heer om de lofzang gaande te houden en om elkaar en Hem te ontmoeten.  

 

  • In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over het ‘wandelmaatje’: iemand die meewandelt naar de kerk en weer naar huis als het zelfstandige lopen wat moeizaam gaat. Ik weet niet of er al mensen zich hebben aangemeld, maar hier wil ik nogmaals aandacht vragen voor het ‘wandelmaatje’. Vindt u het fijn als er iemand met u naar de kerk meeloopt, laat dat dan weten: u kunt zich opgeven bij onze scriba: 0620995867 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En vindt u het leuk om iemand lopend naar de kerk te begeleiden, neem ook dan contact op met de scriba.
  • Mevrouw Martie Veen is afgelopen week opgenomen In Acropolis. Zij gaat verder achteruit en behoeft intensieve zorg. Aanvankelijk was het de bedoeling haar thuis die zorg te geven, m.n. door haar zoon, maar dit bleek toch wel heel erg zwaar voor haar zoon te zijn.
  • Steven de Jong onderging een operatie waarbij stands zijn geplaatst. Gelukkig gaat het weer en stuk beter met hem.
  • De heer Henk Jansen moet nog een week langer in Schiehoven verblijven. Hij herstelt goed van corona, maar de dokter wil hem nog een weekje langer houden.
  • In gedachten en gebeden zijn we bij mevrouw Tea Troost en bidden dat de behandeling mag aanslaan.
  • Om alvast in uw agenda te noteren: gemeenteavond donderdag 24 juni. Inloop 19:00u, aanvang 19:30u.
  • Zondag 6 juni wordt het catechese-seizoen voor alle groepen afgesloten met een middagje uit bij de Zevenhuizense Plas. Het catechese-weekend kon ook dit haar helaas niet doorgaan, maar we hopen op deze manier toch een gezellige afsluiting van het seizoen te hebben. Wil je mee, geef je dan op bij Chantal van Rooijen: 06 122 50 675.
  • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

   Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

  • Komende kerkdiensten (max 30 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl

   Zondag 6 juni, 09:45u, voorganger Ds M. Dubbeldam, Giessenburg

   Zondag 13 juni, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer

 

 

Het brood dat wij eten om niet verloren te gaan.

Wij delen het met elkaar ons hele mensenbestaan.