NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’

 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wezenzondag genoemd. Die naam is ontleend aan een uitspraak van Jezus in Johannes 14:18: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ Dat is wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt als het gaat over de tijd dat Jezus niet meer bij hen zal zijn, maar bij zijn Vader in de hemel. Deze woorden staan in het grotere verband van de belofte van Jezus over de komst van de Heilige Geest. In de laatste vertaling staat: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn’. In een vroegere vertaling staat: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, die altijd bij u zal blijven’. In de eerste plaats wordt in deze beide vertalingen duidelijk dat het Jezus is die aan zijn Vader vraagt om na zijn fysieke afscheid van deze wereld bij ons te blijven. Niet de leerlingen, niet de volgelingen van Jezus, niet wij, maar het is Jezus zelf die bij Zijn Vader voor ons pleit. In die zin is ‘pleitbezorger’ een goede vertaling. Aan de andere kant neigt de vertaling ‘pleitbezorger’ teveel naar de advocaat die voor ons zou pleiten. Maar Jezus is meer dan een advocaat die voor ons pleit bij Zijn Vader. Zeker, Jezus is onze pleitbezorger in die zin dat Hij voor ons bij God het pleit beslecht. Dat wil zeggen dat Hij bij Zijn Vader voor de zondaar pleit. En dat pleit heeft Hij beslecht door Zijn dood en opstanding. En die pleitbezorger hebben we allemaal in ons gehavende en gebrekkige bestaan nodig. Alleen zó kunnen wij elke dag weer voor Gods aangezicht verschijnen. En dat moet ons elke dag weer aangezegd en toebedeeld worden. Door de Heilige Geest, de ‘nieuwe’ pleitbezorger.

Tegelijkertijd hebben we Jezus in ons leven nodig. Wie Hij was, wat Hij deed, hoe Hij mensen raakte, hoe Hij uitdeelde van Zijn liefde, hoe Hij mensen in de ziel keek, hoe Hij barmhartigheid uitdeelde, hoe Hij naar God de Vader wees, ook dat hebben we allemaal elke dag nodig. Om het simpel te zeggen: we hebben ‘de Jezus van alledag’ ook hard in ons leven nodig. Als het daarover gaat, dan is ‘plaatsvervanger’ een heel geschikt woord. Wij hebben in ons leven een plaatsvervanger van Jezus nodig. Iemand die in het dagelijks leven in de plaats van Jezus bij en met ons is - zoals Hij lang geleden lijfelijk bij mensen aanwezig was - ons barmhartigheid toedeelt, ons met Zijn liefde bejegend, ons de weg wijst en ons op het spoor van de Heer zet. En daarom bidt Jezus bij Zijn Vader ook om een plaatsvervanger. Ook die plaatsvervanger wordt beloofd: de Heilige Geest, of zoals in de laatste vertaling staat: ‘de Geest van de waarheid’.

Twee vertalingen met een ander accent, beide zijn juist, maar ze zijn alleen juist wanneer ze in één adem genoemd worden. Jezus bidt de Vader om een pleitbezorger én een plaatsvervanger. Iemand die voor ons het pleit beslecht voor het aangezicht van de Heer én iemand die ‘zoals-Jezus-was’ bij ons is en zal zijn tot in eeuwigheid.

Het gebed van Jezus bij Zijn Vader is verhoord! Hij schonk ons Zijn Geest, Zijn Heilige Geest. Wat een geschenk, dat de Heer zó bij ons wil Zijn. Elke dag weer!

-----------------------------------------------------------------------------------

 • Voor sommige gemeenteleden wordt het steeds lastiger om lopend naar de kerk te komen. Dat heeft niet zozeer te maken met de afstand als wel met het wat slechter ter been worden. Misschien wordt het lopen naar de kerk vergemakkelijkt wanneer iemand meeloopt. Vandaar dat we het plan hebben opgevat van een ‘wandelmaatje’: iemand die vanaf huis meeloopt naar de kerk en terug naar huis. Wanneer dat voor u een oplossing is om toch lopend naar de kerk te gaan, laat het ons dan weten. En wanneer anderen ’s zondags in de gelegenheid zijn om (toch) op weg naar de kerk met iemand mee te lopen: laat ons dat ook weten. U kunt u opgeven voor het ‘wandelmaatje’ bij onze scriba: 0620995867 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Mevrouw Tea Troost heeft na een aantal chemokuren een stamceltherapie ondergaan. Een zware periode is het geweest en is het nog altijd. Wij hopen en bidden voor haar en voor degenen die haar lief zijn dat deze therapie mag aanslaan. Tea verblijft momenteel in Antoniushove, afd. H02A kamer Groen Links 04, Burgemeester Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam.
 • De heer Henk Jansen verblijft nog in Schiehoven, herstellende van de gevolgen van het coronavirus. Het grote aantal kaarten dat hij en zijn vrouw Corrie ontvangen hebben is een grote steun. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Schiehoven, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam.
 • Steven de Jong moet aanstaande dinsdag in het ziekenhuis een hartkatheterisatie ondergaan. Wij wensen hem alle sterkte, maar bovenal Gods onmisbare nabijheid   
 • Aanstaande maandag beginnen de eindexamens in het voortgezet onderwijs. In de loop van het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van de examenklassen hun tentamens gedaan, en ze weten hoe ze er nu voorstaan. Sommigen kunnen zich een onvoldoende veroorloven, anderen moeten hard aan de bak. Kortom een spannende en inspannende periode. Wij wensen alle eindexamenkandidaten heel veel sterkte en veel succes!.
 • Om alvast in uw agenda te noteren: gemeenteavond donderdag 24 juni. Inloop 19:00u, aanvang 19:30u.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23. Doordat we al weken niet naar de kerk kunnen, zijn de opbrengsten van de collecten achteruit gelopen. Dat geldt, denk ik, voor heel veel kerken. Maar dat betekent ook dat de bestemmingen van de collecten door de coronacrisis financieel minder gesteund worden. Dat laten we toch niet gebeuren!

 

 • Komende kerkdiensten (max 30 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl
 • Zondag 16 mei, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger
 • Zondag 23 mei, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer, Pinksteren, voorbereiding Heilig avondmaal.
 • Zondag 30 mei, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger, viering Heilig Avondmaal

 

 

“Leven is vragen, wachten verdragen, zwoegen en zwijgen,

Antwoorden krijgen waarom je niet vroeg”

(Lied 830:2)