Oranjekerk

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Help mij, o Heer

 

Wij zijn begaan met de wereld in nood.

Duizenden mensen die hebben geen brood.

Wij hebben zoveel, zij nauw’lijks rantsoen.

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Kind’ren aan ’t werk wat het licht niet verdraagt.

Kind’ren verlaten, verkracht of verjaagd.

Waar vinden zij hulp voor het onrecht van toen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Zwervers, ontheemden, geen dak boven ’t hoofd.

Miskend of verslaafd, de hoop lijkt gedoofd.

Hoe komen zij ooit weer in het fatsoen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Leed om ons heen, het verdriet doet zo’n pijn.

Velen die zoekend uit evenwicht zijn.

Vermoeid of alleen, wie geeft ze een zoen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Help mij, o Heer, een arme te voeden.

Help mij, o Heer, een kind te behoeden.

Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.

Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.

Amen

 

 (Pieter van den Broeke in Eén druppel jou)

 

 

--------------------------- ----------------------------------------

 

 

  • Naar het zich nu laat aanzien mogen de terrassen woensdag 28 april weer open onder bepaalde voorwaarden. De Oranjekerk wil dit niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Als de terrassen open mogen, dan willen we op 28 april een kopje koffie of thee schenken op het Oranjeterras voor de kerk. Hoe we dat precies gaan doen is nog niet bekend, maar u wordt daarvan op de hoogte gebracht. Ook is het plan opgevat om eind juni een gemeente-avond te houden. Misschien twee met telkens maximaal 15 personen. Ook daarover houden we u op de hoogte. Zo hopen we dat de kerk de komende maanden steeds verder ‘opengaat’ om met te elkaar te vieren, te leren, te dienen en om elkaar weer te ontmoeten.
  • Twee weken geleden kondigde ik in de Nieuwsbrief mijn vertrek aan uit de Oranjekerk met ingang van 12 september. N.a.v. deze aankondiging ontving ik veel reacties uit de gemeente, waarvoor mijn dank. Veel warme en begripvolle reacties. Maar ook een enkele ‘hengel’reactie: is er niet meer aan de hand dan dat de puf eruit is? Nee, er is niets meer, maar ook niets minder dan dát. Er zijn geen conflicten met moderamen, kerkenraad of gemeenteleden en er is ook niemand die gezegd heeft ‘zou je niet eens opkrassen’. De redenen voor mijn vertrek komen geheel uit mijn eigen predikanten-inborst. Nu ook bij mij het besluit goed is ingedaald, voel en weet ik dat het een weloverwogen en goed besluit is geweest. Maar …  het is nog geen 12 september, dus tot die zondag gaan we met elkaar voort op ’s Heren wegen.
  • Door de coronacrisis konden we maandenlang niet ‘fysiek kerken’ zoals dat heet. Dat hebben we gemerkt in de opbrengst van de collectes. De bodem van de collectezakjes en -schalen bleven vele zondagen zichtbaar. De collecteopbrengst is de afgelopen maanden beduidend achtergebleven. Dat is begrijpelijk, want op zondag iets in de collectezak doen is een stuk eenvoudiger dan thuis iets overmaken via de bank. Toch vragen wij u ook thuis de collectes niet uit het oog te verliezen. Voor de diaconie kunt u uw collecte overmaken op rekening: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.
  • Zaterdag 10 april overleed Lien van Tienhoven. Lien verbleef sinds begin dit jaar in De Vijf Havens in Zevenkamp, na ziekenhuisopname vorig jaar bleek dat zelfstandig thuiswonen niet meer mogelijk was. Korte tijd verbleef zij in Stadzicht, waarna zij een plekje kreeg in De Vijf Havens. Lien was zeer betrokken bij de Oranjekerk. Jarenlang was zij samen met haar man enthousiast in de weer voor de bazaar. Afgelopen zondag klonken voor haar de klanken en woorden van ‘De Heer is mijn herder’: ‘Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf’. Lien van Tienhoven werd 92 jaar. De begrafenis vindt in kleine kring plaats op zaterdag 17 april.
  • Dinsdag 13 april bereikte mw van Etten de leeftijd van 90 jaar. Donderdag 15 april vierde Wil van Ingen haar 80ste verjaardag en maandag 19 april hoopt mw Moree haar 77ste verjaardag te vieren. Op 25 april viert Mw Masmeijer haar 89ste verjaardag en mw Coufreur haar 76ste verjaardag. Vrijdag 30 april hoopt mw Tarmond haar 77ste verjaardag te vieren. Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie namens de gehele gemeente. 
  • Komende diensten:

           Zondag 18 april, 09:45u, Ds. J. Brederveld, Rotterdam

           Zondag 25 april, 09:45u, Ds Dick Pranger

           Zondag 2 mei, 09:45u, Mw. R. Slot, Maasland

           Alle diensten zijn online te volgen,in de kerk zullen                                           maximaal 30 personen toegelaten worden.

 

Vertrouwen

Als g’ in nood gezeten, Geen uitkomst ziet,

wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.


Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot,

en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.

 

Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;

God zal u behoeden, uw toeverlaat.