Oranjekerk

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger,  0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jezus Christus, priester zonder opvolger

Pasen is het geweldige feest van de opstanding van Jezus. Maar we mogen dat niet vieren als een feit in de christelijke geschiedenis. De opstanding van Jezus ‘moeten wij eigen maken.’ Het feest van de opstanding moet in onze ziel landen. Het moet naar binnen.
Naar jezelf. Naar je onvolmaaktheid. Naar je klein geloof. Naar je bewuste en onbewuste zonden. En zelfs als je niet zo’n “zondaar” bent….dan nog leert de bijbel dat mensen “gerechtvaardigd worden door  de opstanding van Jezus Christus, die nieuw leven heeft mogelijk gemaakt! Zelf ervaar ik de bijbel steeds meer als een profetisch boek, wat toen beloofd werd, gebeurt ook nu. Dan is het ook zo mooi om het einde van Psalm 22 te  lezen: “Een nieuw geslacht zal Hem dienen, en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van Zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden!” Laten wij vandaag tegen alle ongeloof van de wereld in, zeggen: “Ik geloof in  Jezus Christus, de opgestane Heer!” De afgelopen eeuw die wij beleefden, was een eeuw van uitvindingen. En die gaan nog steeds door. Wij ontwerpen en bouwen. Wij maken een prototype van elke nieuwe auto of robot. En die kan en moet ook steeds veranderd en vernieuwd worden. Want wij gaan met de mode van onze tijd mee! Heel anders is geloofstaal. In de bijbel vind je de zin: “… omdat Hij priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft”. Priesters volgden elkaar op van generatie op generatie, omdat de dood hun belette voor eeuwig priester te blijven, terwijl Jezus Christus  priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft! “ En zo…..kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten !”  Het evangelie van Pasen vinden we in Matteüs 26, 27 en 28. Het daagt ons altijd weer uit om dichter bij Jezus te komen. Lees het, lees het telkens opnieuw, en… beleef het!  
Ik wens u gezegende paasdagen!

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

   

 

 

 

---------------------

 Vorige week woensdag heb ik het moderamen, en afgelopen maandag de kerkenraad op de hoogte gebracht van mijn besluit om te stoppen als gemeentepredikant in de Oranjekerk. Een moeilijk maar weloverwogen besluit. De laatste maanden merkte ik dat mijn werk steeds zwaarder op mij begon te drukken en dat de motivatie en het enthousiasme langzaam wegsijpelden; of om het simpel te zeggen: de puf is eruit, de tank is leeg. Dat is niet goed voor mijzelf, maar zeker ook niet goed voor de gemeente. Ik heb thuis en met een collega hierover uitvoerig gesproken. Ik kwam tot de slotsom dat ‘bijtanken’ niet de oplossing is. De tank is niet alleen leeg voor wat betreft mijn werk in de Oranjekerk, maar hij is leeg voor wat betreft het predikantswerk. Als dat zo is, dan moet je stoppen. En dat doe ik dan ook …. met pijn in het hart.

Zondag 12 september zal mijn laatste dienst zijn als predikant van de Oranjekerk

Donderdag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. We gedenken dan dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden in het bijzijn van zijn leerlingen het Avondmaal instelde. U kunt thuis het Avondmaal meevieren met een stukje brood, wijn of druivensap. Op Goede Vrijdag zullen we in een ingetogen dienst in woord en muziek stilstaan bij de lijdensweg en dood van Jezus. Zondag is het feest! Feest van de opgestane Heer! Viert u mee? 

Dat we het zat zijn nog steeds niet naar de kerk te kunnen vanwege de coronamaatregelen is begrijpelijk. Het duurt wel heel erg lang. Dat we met maximaal 30 mensen ter kerke kunnen gaan is karig, maar het is onder de huidige omstandigheden in ieder geval iets. We doen dit alles om als kerkgemeenschap te voorkomen een plek van besmetting te worden. Dit doen we, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor de volksgezondheid en voor de mensen om ons heen. Ik vind het dan ook onverantwoordelijk dat sommige kerken besloten hebben geen maximum van 30 kerkgangers aan te houden. Maar waar dat gebeurt, is het verschrikkelijk en onchristelijk dat journalisten worden belaagd  en in een preek vergeleken worden met terroristen. En het is verschrikkelijk dat een kerk die zich niet aan het maximum houdt als reactie een ‘vuurwerkbom’ op de stoep krijgt. Laten wij de rust bewaren en nog altijd geduld oefenen. Het komt goed, ook met de kerk!

De collectes in de veertigdagentijd, die in het kader van het Werelddiaconaat staan,  sluiten we in de Paasdienst af met een collecte voor Kinderen in de knel. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan projecten voor kansarme jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. De helft van de jongeren in deze stad maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Ook worden er jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden, waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. U kunt uw gave overmaken op de rekening van de diaconie: 

           Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70.

 

Komende diensten:

Donderdag 1 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal;

Goede vrijdag 2 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, lector Mariëlla Diemer, viool Annabelle Ferdinand,   

Zondag 4 april,09:45u, Ds Dick Pranger, Paasdienst;

Zondag 11 april, 09:45u, Ds H Habekotte, Maasdijk.

Alle diensten kunt u online meevieren. We mogen met 30 mensen in de dienst zijn, dus als u wilt komen is dat goed, we sturen u niet weg, tenzij u de 31 ste bent.

 

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als

een vuur vooraan levenden en doden!

(Lied 645)