NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kijk naar zijn handen

 

Handen heb je in allerlei soorten en maten. Er zijn moederhanden, vaderhanden, pianohanden, werkmanshanden en ga zomaar door. Al die handen spreken hun eigen taal en vertellen hun eigen verhaal. Ook de handen van Jezus spreken hun eigen taal en vertellen hun eigen verhaal. In het evangelie van Lucas lezen we het laatste kruiswoord van Jezus: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Als Jezus door alles en iedereen verlaten is, bespot en gehoond, lijkt Hij te verzinken in de grootste godverlatenheid. Er is niemand die Hem kan redden; ook kan Hij zichzelf niet redden en Hij gaat ten onder aan de grootste menselijke brutaliteit: het nemen van een mensenleven. Maar dan klinken die woorden: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Als er niets en niemand meer is, in het grootste lijden, legt Jezus zijn geest in handen van zijn Vader. Waar geen hulp meer is, vertrouwt Jezus op de handen van zijn Vader, die Hem zullen dragen. Dat is het verhaal van de handen van God: zij zullen je dragen, ook in het grootste gevaar en diepste lijden. Gods handen zijn voor ons onzichtbaar, maar zo vaak wel voelbaar in alles wat we doormaken.

De handen van Jezus spreken ook hun eigen taal en zijn wél zichtbaar. Het zijn doorboorde handen die Hij aan Thomas laat zien. Zij dragen de littekens van de menselijke schuld en boete. “Ik ben het echt”, zegt Jezus tegen Thomas en toont hem zijn handen. Die handen hebben kinderen gezegend, ogen en oren geopend, zieken genezen en brood gebroken. Zijn handen, altijd liefdevol uitgestrekt naar mensen van toen, maar ook uitgestrekt naar ons. Uitnodigend, liefdevol, vergevend en barmhartig. Handen die zeggen: “ondanks de littekens als teken van de zonden, ben ik er voor jou.” 

 

Vandaag zijn zijn handen nog altijd in liefde naar ons uitgestrekt. Aan die handen mogen wij ons overgeven met al onze twijfels en bezwaren, met al onze moeite en zorgen, met al ons falen en al onze fouten.

En onze handen … , laten we ze vouwen, in zijn handen leggen en zachtjes bidden: ‘….. houdt ook in de wereldnacht over mij getrouw de wacht.”

 

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat we hoopten op fysieke diensten met maximaal 30 personen vanaf Palmpasen. Die hoop hebben we helaas wat bij moeten stellen. Het advies om met maximaal 30 personen te kerken ligt er, maar het moderamen en kerkenraad zijn  toch zeer terughouden. Zeker gelet om het nog altijd toenemende aantal besmettingen. Vandaar geldt voor de komende diensten: kerkbezoek wordt nog niet aangeraden, maar niet verboden. Wanneer u naar de diensten komt, zullen we u niet wegsturen (tenzij u de 31ste kerkganger bent). Dit geldt dus ook voor de diensten rond Pasen. Mochten er na de volgende persconferentie grote versoepelingen aangekondigd worden, waardoor kerkgang geen probleem meer zou zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Alle diensten blijven overigens online mee te beleven.

  • Afgelopen week is een groepje van de Oranjekerk en het Noorderlicht wezen kijken naar de video-installatie in de Maranathakerk in Sliedrecht. Daar wordt gewerkt met een installatie die wij voor de Oranjekerk op het oog hebben.
  • Ds Anje de Kuiper van de Fonteinkerk heeft een zware hersenschudding opgelopen. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de afscheidsdienst op 21 maart en de verbintenis en  intrede op 28 maart in Schiedam nog konden doorgaan, maar naar het zich nu laat aanzien kunnen beide diensten geen doorgang vinden. We wensen Anje een voorspoedig herstel toe.
  • De collecte op zondag 21 maart staat in het teken van Kerk in Actie onder het motto ‘Ik ben er voor jou.’ De collecte is deze zondag bestemd voor financiële ondersteuning van boerengezinnen op Java. Kerk in Actie helpt hen met het opzetten van coöperaties, zodat ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en zodoende een betere prijs voor hun producten kunnen krijgen.

De collecte op zondag 28 maart is bestemd voor JOP (Jong Protestant). Onder andere voor het paasproject: de PaasChallenge. Wat betekent Pasen en wat  betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan 6000 jongeren aan de slag als ze de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door de jeugdwerkorganisatie (JOP) van de PKN. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

U kunt uw gave overmaken op de rekening van:

Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70.

  • Onlangs verscheen de Nieuwsbrief van de Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Zuid-Holland. Een zeer lezenswaardige nieuwsbrief met interessante en mooie artikelen en verhalen. Bent u geïnteresseerd in deze Nieuwsbrief laat dat de scriba even weten, dan krijgt u een exemplaar toegestuurd of in de bus (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  • Komende diensten (online)

Zondag 21 maart, 09:45u, Ds J. Breedeveld, Rotterdam, 5de zondag 40-dagentijd

Zondag 28 maart, 09:45u, Ds Dick Pranger, Palmzondag

Donderdag 1 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag 2 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Goede Vrijdag

 

Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis,

Door wie wij verlost en bevrijd zijn. God zij genadig en zegene ons

en dat zijn aanschijn over ons moge lichten.  (Lied 564b)