NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger,  0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Derde zondag in de veertigdagentijd: zondag Occuli

Aanstaande zondag vieren we de derde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en het feest van Pasen. Deze zondag draagt de naam ‘Occuli’, dat is Latijn voor ‘ogen’. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn moeten uit het net.’ 

In deze Psalm komen we David tegen.

We weten niet goed wat hem hier overkomt, of wat zijn gemoedstoestand is, maar weten wel dat hij angstig, bang is: ‘Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis’. Kijk nou naar mij. Kijk eens hoeveel vijanden mij haten. Kijk naar mijn nood’. Het lijkt wel of hij geen kant uit kan en er geen steun en hulp van anderen te verwachten is. De schreeuw van David om door God gezien te worden is de schreeuw van de mens die zijn hoop bijna verloren heeft.

Deze psalm doet mij denken aan het aangrijpende schilderij De Schreeuw van de Noorse schilder Evard Munch uit 1893. Het drukt het geestelijke leed en de emotionele kwelling uit die de schilder tijdens bepaalde perioden in zijn leven heeft gevoeld. Op het schilderij zien we een figuur die zijn handen om zijn gezicht slaat en met open mond en een wanhopige blik de kijker aanstaart. Angst overheerst en de schreeuw van angst spat van het doek af: ‘Kijk naar mij; kijk naar mijn nood!’ Als je David in dit schilderij wil zien, dan hoor je hem schreeuwen: ‘Heer kijk naar mij!’

We kennen, denk ik, allemaal wel situaties in het leven dat je naar boven schreeuwt en je je afvraagt of God jou wel ziet in je sores. Angstige weken voor de uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis, grote zorgen in het gezin, verlies van een geliefde, vrees voor een onzekere toekomst. En je vraagt je af: ziet God mij eigenlijk wel? David, in al zijn angst en moedeloosheid, is daar wel stellig over. Want hij begint zijn psalm met: ‘mijn God, op u vertrouw ik’ en even verderop ‘u bent de God die mij redt’ en ‘ik houd mijn oog gericht op de Heer’. David weet en houdt vast het verleden, waarin God heeft laten zien dat Hij een God is die redt. Juist in de lijdenstijd realiseren we ons de betekenis van het lijden en sterven van Gods Zoon. Hij redt. Zo is onze God. Laten we daarom onze ogen gericht houden op de Heer, wat ons ook overkomt en waar we ook gaan en staan.

 

 

 

Tijdens de laatste persconferentie door de minister president en minister Huge de Jonge werd een aantal versoepelingen van de corona-maatregelen afgekondigd. Afgelopen woensdag zijn die ingegaan. Het betreft met name versoepelingen rond winkelen, contactberoepen en versoepelingen in het onderwijs. Alle andere maatregelen blijven voorlopig nog van kracht. Dus evenementen en activiteiten waar groepen mensen bij elkaar zijn zijn ook nog altijd niet toegestaan. Toch heeft de landelijke kerk voorzichtig het advies gegeven dat kerkdiensten weer gehouden kunnen worden. De PKN gaat ervan uit dat dit veilig kan. Uiteraard wel met hygiëne-maatregelen, afstand houden, geen gemeentezang, vooraf opgave, maximaal 30 kerkgangers en mensen met een kwetsbare gezondheid kerkgang te ontraden.

Het moderamen heeft gewikt en gewogen of we in de Oranjekerk de fysieke kerkdiensten ook weer kunnen hervatten. Omdat het aantal besmettingen nog altijd toeneemt en omdat de kans op verspreiding van het virus in groepen mensen groter is, heeft het moderamen besloten om fysieke kerkdiensten in de Oranjekerk tot Palmpasen (28 maart) te ontmoedigen. Let wel: ontmoedigen, niet verbieden. Dus als u zondag naar de kerk komt, wordt u niet weggestuurd (tenzij u nummer 31 bent!). 

Op Palmzondag hopen we dan weer met in ieder geval 30 mensen de dienst te kunnen vieren. Dat geldt dan uiteraard ook voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het Paasfeest op zondag 4 april. Wellicht ten overvloede: alle diensten zijn zoals altijd mee te beleven via kerkdienstgemist.nl.

Van de kerkrentmeesters kwam het bericht dat het (voorlopige) resultaat van de Aktie Kerkbalans van dit jaar ernstig achterblijft bij het resultaat van de voorgaande jaren. Dit baart zorgen voor de financiële draagkracht van onze gemeente. Hoewel het evangelie gelukkig gratis is en de bron vormt van onze gemeente, de aardse, kerkelijke gemeente kan niet gaande gehouden worden zonder voldoende financiële middelen! In de Oranjekerk gaan de financiële middelen hard achteruit. Daarom …., hebt u nog geen toezegging gedaan, overweeg om dat alsnog te doen. En wilt u meer geven dan u heeft toegezegd …. een telefoontje naar één van de kerkrentmeesters is voldoende.

Omdat als gevolg van de maatregelen ook de catechesegroepen niet bij elkaar konden komen, deden we dat online. Niet ideaal, maar het was in ieder geval iets; we konden elkaar zien en spreken. Nu het weer wat beter wordt, hebben we besloten te beginnen met de zogenaamde wandelcatechese. Een uurtje met elkaar wandelen en praten. Hier is behoefte aan bij de jongeren. De eerste wandelcatechese van de oudste groep was anderhalve week geleden en het was een goede wandeling. We hebben afgesproken dat vaker te doen, ook wanneer alles weer ‘bij het oude’ is.

De collecte van zondag 7 maart is in het kader Kerk in Aktie bestemd voor theologisch onderwijs in Libanon. “Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit instituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten naar huis om hun kennis toe te passen.

De collecte van zondag 14 maart is bestemd voor het binnenlands diaconaat. In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen. De projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76RABO 011 9991 470

Al eerder schreef ik over de kaartenactie die Willemien Lavooij in de Oranjekerk begonnen is. Zij heeft kaarten ontvangen en zelf met de kinderen gemaakt en gestuurd naar mensen in onze gemeente. Inmiddels hebben al aardig wat mensen zo’n opstekertje in de bus gekregen. Ik heb mooie reacties gekregen. Wilt u meedoen? Een kaartje maken? Of de kleinkinderen aansporen een kaartje te tekenen of kleuren? Doe gewoon mee. 

Het kan zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent om uw toezegging bij de Actie Kerkbalans kenbaar te maken. U kunt dat natuurlijk nog steeds doen. Ook de Actie Kerkbalans is van harte bij u aanbevolen.

 

Tot slot die prachtig tekst waarmee we de 40dagentijd beginnen

‘Alles wat over ons geschreven is

Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

Alle geboden worden thans voldragen,

Alle beproeving van de wildernis.