NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(19 februari 2021)

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de vastentijd, ook wel veertigdagentijd genoemd. Veertig dagen tot en met Stille Zaterdag (de tussenliggende zondagen niet meegerekend). Op Aswoensdag ontvangen katholieke gelovigen van de priester het askruisje op hun voorhoofd. Aswoensdag staat in het teken van boete: de gelovige betoont spijt over zijn fouten en erkent dat hij een beperkt mens is. Of anders gezegd: Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.’ Oftewel: ‘Ik ben as en Jezus werd as voor mij.’ Na ontvangst van het askruisje vangt de vastentijd aan.

 

Vastentijd is niet alleen de tijd van onthouding en soberheid, maar zeker ook de tijd van bezinning en overdenking. Want wat betekent het voor ons, voor mij, als we zeggen dat Jezus gestorven is voor onze zonden? Wat betekent het als we zeggen dat Jezus opgestaan is uit de dood en wij als zijn volgelingen delen in Zijn opstanding? De antwoorden op deze vragen vinden we niet in de rede en niet in de logica. Ook hoeven we ze niet allemaal zelf te vinden. We vinden de antwoorden in geloof. En ons geloof wordt gevoed door de bijbel. Daar moeten we dus zijn. Daar vinden we de antwoorden.

 

De komende weken bezinnen we ons op die geloofsvragen, en de bijbel is daarbij onze gids. Zes weken lang volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem. Het net van het kwaad sluit steeds nauwer om Hem heen en op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd. Een dramatisch verhaal. En elke stap in dat verhaal heeft ons iets te vertellen over wie Jezus is en wat Hij namens God in de wereld, in het leven van mensen, in uw en mijn leven kwam doen. Laten we de komende weken met Jezus meelopen naar Jeruzalem en Hem bij elke stap vragend aankijken en stamelend zeggen: ‘Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood ….. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.’

 Als u naar de kerkdienst van 7 februari hebt geluisterd, dan hoorde u Esther Israël in de rol van ouderling van dienst. ‘Maar zij is toch geen ouderling?’, vroeg iemand mij. Nee, dat klopt.

 De kerkenraad heeft een aantal oud-kerkenraadsleden gevraagd om met ingang van 1 januari j.l. mee te gaan draaien in het rooster van ouderling en diaken van dienst. Hiermee ontstaan meer speling in het rooster. Zoals gezegd: in het rooster van ouderling van dienst gaat meedraaien Esther Israël; en in het          rooster van diaken van dienst gaan meedraaien: Hans van der Wagt, Eike de Koning en Rob Sabel.

 Alweer enige tijd geleden informeerden wij u over de aanschaf van een video-installatie in de Oranjekerk, waardoor de kerkdiensten ook met beeld uitgezonden zouden kunnen worden. Vòòr de kerst heeft een groepje uit de Oranjekerk en het Noorderlicht de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een geschikte installatie en een voorstel voor aanschaf te doen aan de kerkenraad en het kernteam van het Noorderlicht. Binnen afzienbare tijd hopen we dus over te kunnen gaan op live kerkdiensten in woord en beeld.

 In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven wij door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we Kerk in Actie! Gedurende de komende weken staan de collectes in het teken van: ik ben er voor jou’ en worden verbonden aan de werken van barmhartigheid. In deze en de komende Nieuwsbrieven vind u telkens voor twee weken het werk van barmhartigheid en het collecte-doel. Deze collectes worden van harte bij u aanbevolen!

 Zondag 21 februari: ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Matt 25: 36)

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en        ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

 Zondag 28 februari: ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ (Matt 25: 35)

 In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland                    ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

 Al eerder schreef ik over de kaartenactie die Willemien Lavooij in de Oranjekerk begonnen is. Zij heeft kaarten ontvangen en zelf met de kinderen gemaakt en gestuurd naar mensen in onze gemeente. Inmiddels hebben al aardig wat mensen zo’n opstekertje in de bus gekregen. Ik heb mooie reactie gekregen. Wilt u meedoen? Een kaartje maken? Of de kleinkinderen aansporen een kaartje te tekenen of kleuren? Doe gewoon mee.

 Het kan zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent om uw toezegging bij de Actie Kerkbalans kenbaar te maken. U kunt dat natuurlijk nog steeds doen. Ook de Actie Kerkbalans is van harte bij u aanbevolen.

Komende kerkdiensten;

Zondag 21 februari, 09:45u, voorganger Dhr. P. Moree, Wemeldinge, 1ste zondag 40dagentijd (online)

Zondag 28 februari, 09:45u, voorganger Ds. Dick Pranger, 2de zondag 40dagentijd (online)

Of (beperkte) kerkgang na 2 maart weer mogelijk is, is op het moment van het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal de dienst van 7 maart ook nog uitsluitend online te volgen zijn.

         Tot slot die prachtig tekst waarmee we de 40dagentijd beginnen

‘Alles wat over ons geschreven is

Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

Alle geboden worden thans voldragen,

Ale beproeving van de wildernis.