NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(18 december 2020)

Scribaat:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds Dick Pranger

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                0638142478

Website:   www.pkn-oranjekerk.nl

===================================

Kerst: hemels licht in een aardedonkere nacht

Het is nacht. Slecht het schamele licht van een houtvuur doorbreekt het aardedonker. Deze rauwe werkelijkheid is het decor van de kerstnacht. De kerstnacht heeft niets romantisch. Integendeel. Kerst begint in het donker van de nacht, in de harde werkelijkheid van onze wereld. Lukas heeft het over een machtspoliticus pur sang: keizer Augustus, een dictator die zich als god laat vereren, over Jozef en Maria die ver van huis hun eerste kindje krijgen terwijl er nergens een fatsoenlijk bed voor hen is, en over herders, een geminachte beroepsgroep, die nachtdienst hebben. 

Uitgerekend in deze wereld begint Kerst. De goddelijke Augustus heeft het nakijken. Maria baart haar kind. De nachtploeg van de herders wordt door een helder licht beschenen. De glans en glorie van God zet de herders in het volle licht. Dit is niet toevallig. Eeuwen eerder zei de profeet Jesaja het al: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die wonen in het donker wonen worden beschenen door een helder licht’ (Jes. 9:1). Kerst begint in het donker van de nacht. In het donker van onze wereld, van onze levens. Van mensen die de speelbal zijn van een grillige politiek, die nergens welkom zijn, die niet geteld worden, die uitgeblust zijn, falen, mislukken … 

In deze wereld komt God. Niet als ‘de verhevene’, à la keizer Augustus, maar als redder. Als kwetsbaar kind van een moeder die nergens welkom is. Als licht der wereld dat weggezette herders in het volle licht zet en hun leven glans geeft. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis. Dat is de goede boodschap van Kerst! God blijft niet verheven en ver weg, maar komt in onze harde, donkere werkelijkheid met zijn hemelse licht, zichtbaar in het kind in de voerbak. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis, ook al lijkt de duisternis in onze wereld vaak sterker dan het licht. Johannes, een van de evangelisten, verzekert ons: de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. Toen niet, nooit niet!

Ds René de Reuver, scriba generale synode PKN

 

“Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en

werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer.”

 

========================

 

 • Afgelopen maandag kondigde premier Rutte extra maatregelen af om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor wat betreft godsdienstige bijeenkomsten zijn er geen extra beperkende maatregelen afgekondigd. Dit betekent dat kerkdiensten in de huidige vorm doorgang zouden kunnen vinden (maximaal 30 personen). De kerken zijn in deze moeilijke tijden dus zeer bevoorrecht, en dat wordt ook als zodanig ervaren. Tegelijkertijd hebben de kerken ook een grote verantwoordelijkheid en zelfs de plicht om bij te dragen aan het terugdringen van het coronavirus. De gezamenlijke kerken, synagogen en moskeeën, verenigd in het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO), hebben daarom een dringend advies uitgebracht om religieuze bijeenkomsten uitsluitend digitaal te verzorgen. De Algemene kerkenraad van de Noordrand heeft dit dringende advies overgenomen. Mijn veel moeite en pijn in het hart heeft de kerkenraad van de Oranjekerk besloten om met ingang van zondag 20 december alle kerkdiensten tot en met zondag 17 januari uitsluitend online te houden. Een moeilijk, maar passend en veilig besluit in de omstandigheden waarin onze samenleving momenteel verkeert. We hebben dit besluit genomen in het vertrouwen dat we in de toekomst weer samen kunnen vieren.
 • Het bovenstaande betekent helaas ook dat de kerstnachtdienst en de dienst op kerstmorgen uitsluitend online bijgewoond kunnen worden. Gelukkig hebben we Jan Vermaak bereid gevonden om beide diensten online te verzorgen. U kunt dus via de link op de website van de Oranjekerk de diensten thuis in beeld en geluid meebeleven. Zo hopen met elkaar toch een mooi kerstfeest te vieren.
 • Nu u tot zondag 17 januari niet naar de kerk kunt komen, maak ik u -wellicht ten overvloede- erop attent dat u uw bijdragen aan de collecte ook per bank kunt overmaken: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’. De bestemming van de collecten voor de komende drie diensten:

           Zondag 20 december: Voedselbank

           Kerstnachtdienst: Mercy Ships (hospitaalschepen)

           Kerstmorgen: KIA, Kinderen in de knel

 • Hoewel u het in De Sleutel ook kunt lezen, is hier nog vermeld dat we in de Oranjekerk stoppen met het inzamelen van producten voor de Voedselbank. Dat wil niet zeggen dat we stoppen met het ondersteunen van de Voedselbank. Maar we gaan in het vervolg middels collecten de Voedselbank financieel ondersteunen. Van deze geldelijke bijdrage schaft de Voedselbank zelf producten aan, bijvoorbeeld extraatjes tijdens de feestdagen. De collecten voor dit doel worden van harte bij u aanbevolen.
 • Kerkdiensten de komende dagen (uitsluitend online te volgen):
 • Donderdag 24 december, 19.30 uur, kerstnachtdienst, Ds.D.Pranger m.m.v. Annabelle Ferdinand, viool, Henk Vermeulen, orgel, zang door Jolanda Ruissen, Riet van der Does, Cees van Veen en Aart-Jan Tieleman.
 • Vrijdag 25 december, 9:45 u, kerstmorgen,Ds.D.Pranger m.m.v. Annabelle Ferdinand, viool en Ronald Kouwenhoven, orgel en piano, zang door Jolanda Ruissen, Mikayla Souman, Marten Souman en Johanna Stamatiou.
 • Zondag 27 december, 9:45 uur, Mw. R.Slot uit Maasland
 • Zondag 3 januari, 09:45 uur, Ds. D.Pranger
 • De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 januari. Daarin nieuws over het Nieuwjaarsconcert van Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven.
 • Ondanks beperkende omstandigheden waarin we ons bevinden, wens ik u een gezegend kerstfeest en een hoopvol begin van het nieuwe jaar!

Dat het kerstkind in uw harten mag wonen!