Scribaat:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds Dick Pranger

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                0638142478

Website:   www.pkn-oranjekerk.nl

=========================

 

Advent

We hebben het er vaak over dat we moeten waken en bidden in deze onrustige tijden. Dat is ook zo. Daar haal ik helemaal niets vanaf. Maar beseffen we ook dat God waakt? In Jeremia 1: 12 staat het er zo: God waakt over Zijn Woord om dat te doen. Ik vind dat zo prachtig! God waakt er Zelf over dat Zijn Woorden ook echt gerealiseerd zullen worden. Wat daar de kern van is? Dat lezen we in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk: ‘Ik ben met u om u te redden.’ Dáárvoor is Jezus gekomen. Om ons te redden van wat dwars ligt, van wat onoverkomelijk lijkt, van hopeloosheid, van de duistere plekken in ons bestaan en nog zoveel meer.

God waakt. Als wij het niet meer zien zitten en zelfs als wij slapen, misschien wel oververmoeid door de ingewikkeldheid van ons leven. Misschien juist dan. Het waken van God houdt ook in dat Hij ons bewaart. Psalm 17 bidt dat zo: ‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels.’ Wat mooi! Wat geweldig dat God zó kijkt naar jou en mij.

De nacht loopt ten einde,

De dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis

Zal weten wie zijn heiland is.

Onverwacht komt van heind’ en ver

De mensenzoon, de morgenster.

Die naam zal ons ten leven zijn.

Een zoon zal ons gegeven zijn.

Open uw poorten metterdaad

dat uw verlosser binnengaat.

(lied 460)

                                                            

  • Goed nieuws kwam er de afgelopen dagen: het vaccin dat ons moet beschermen tegen het coronavirus komt steeds dichterbij. Nog een paar weken en dan kunnen de eerste mensen gevaccineerd worden. Bijna een jaar was de samenleving in de ban van het virus en werden we ‘geregeerd’ door vervelende maatregelen, die grote gevolgen hebben gehad en nog steeds hebben. Maar nu is er perspectief. Er is uitzicht op een nieuw ‘nieuw-normaal’: kunnen we elkaar over een paar maanden weer de hand schudden, we kunnen weer een knuffel uitdelen, anderhalvemeter zal verleden tijd zijn, we kunnen weer een feestje vieren, naar een restaurant gaan en elkaar ontmoeten. De samenleving zal weer ontluiken! Terug naar normaal zal het niet worden, want de coronacrisis heeft ons ook voor veel indringende vragen gesteld, die antwoorden behoeven. Maar er is hoopvol uitzicht! Is dat niet waar we deze weken van advent mee bezig zijn: door de komst van Christus in deze wereld is er altijd een hoopvol uitzicht, hoe donker de dagen ook zijn.
  • Ondanks het hoopvolle perspectief zijn we er nog niet. De komende maanden zullen we nog niet verlost zijn van de beperkende maatregelen. We moeten nog even volhouden. Ook in de kerk. Voorlopig zullen we blijven kerken met niet meer dan 30 personen, kunnen we nog niet met elkaar zingen en zullen allerlei activiteiten nog niet doorgaan. Het is jammer dat we ook de tijd van advent en het kerstfeest onder het regime van de maatregelen moeten vieren. Het is niet anders. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En riemen hebben we! Jan Vermaak stelt zijn videokennis en -spullen beschikbaar om de kerstnachtdienst, kerstmorgen en het Nieuwjaarsconcert van Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven op 3 januari rechtstreeks via internet uit te zenden. Zo kunnen we dit prachtige feest toch met elkaar vieren. Anders dan we gewend zijn, maar in beeld en geluid toch met en bij elkaar.
  • Aanstaande zondag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. Aanvankelijk zouden we dat vorige week gedaan hebben, maar ds Jan Reijm, die deze dienst zou leiden moest in quarantaine. Op heel korte termijn was ds Schipper bereid deze dienst over te nemen, maar werd besloten om het avondmaal een week te verschuiven.
  • Goed nieuws! In aanloop naar het kerstfeest zal de Oranjekerk tweemaal per week open zijn. U kunt dan een kaarsje komen opsteken, even rustig gaan zitten, bidden, naar mooie kerstmuziek luisteren, een praatje maken en genieten van een kopje koffie. De kerk is open op dinsdag 8, donderdag 10, dinsdag 15, donderdag 17 en dinsdag 22 december van 10:00u tot 11:30u. U bent van harte welkom, …….. de koffie staat klaar.
  • Voor de kerstnachtdienst en de dienst op kerstmorgen dient u zich aan te melden. Hoe dat moet, leest u in de volgende Nieuwsbrief en in De Sleutel.
  • De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters goedgekeurd. U kunt de begrotingen vinden bij de ANBI gegevens op de website: http://www.rotterdamnoordrand.nl. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de begroting van de Diaconie kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Diakenen, Linda de Vries (06-52759901 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en voor vragen over de begroting van de Kerk kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Wigle de Jong (06-47514245 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  • Met dankbaarheid kijken we terug op een mooie Eeuwigheidszondag, waarin we gemeenteleden herdachten die het afgelopen jaar overleden zijn. De witte roos die bij het noemen van elke naam in de vaas werd gedaan, was een prachtig symbool voor hoe het zal zijn: onze overleden dierbaren zijn samen geborgen bij de Heer!
  • Kerkdiensten voor de komende weken: zondag 6 december: 09:45u, dienst met voorganger ds Dick Pranger, 2de zondag van Advent, viering Heilig Avondmaal;
  • zondag 13 december: 09:45u, dienst met voorganger ds T. Bouwman, 3de zondag van Advent
  • ’s Zondags kunt u uw bijdrage aan de collecte deponeren in de collecteschalen bij de uitgang. In de schalen ligt een briefje waarop de bestemming van de collecte vermeld staat. Wilt u de collecte liever per bank overmaken dan kan dat: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor…..”

Gezegende weken van advent!