WEEKBULLETIN ORANJEKERK
(9 oktober 2020)

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

‘Ik wens je genoeg’


Op Schiphol neemt een man afscheid van zijn vrouw, hij geeft haar een kus en zegt: “Ik hou van je, ik wens je genoeg.” Een jonge vrouw die dat hoort en naast de man in het vliegtuig zit vraagt: “wat bedoelde u daar nou mee, met ‘ik wens je genoeg’?” “Dat is een familiegroet, dat doen we al generaties lang als we afscheid van elkaar nemen. Wanneer we iemand van wie we houden ‘genoeg’ wensen, bedoelen we dat we die ander voldoende goede dingen wensen om zware tijden door te komen. En genoeg zware tijden om de mooie momenten te kunnen waarderen. Afscheid en verdriet zijn in ieder leven onvermijdelijk, maar het goede in het leven kan het dragelijk maken. De hele wens gaat eigenlijk zo:
Ik wens je genoeg zon om een opgewekte houding te houden
Ik wens je genoeg regen om de zon te waarderen
Ik wens je genoeg geluk om je geest levend te laten zijn
Ik wens je genoeg pijn om de kleine schoonheid van het leven beter te waarderen
Ik wens je genoeg winst om je behoeften te bevredigen
Ik wens je genoeg verlies om je bezittingen te waarderen
En…ik wens je genoeg ‘hallo’s’ om het laatste afscheid te kunnen doorstaan”
Toen ik dit verhaaltje vorige week tijdens een uitvaart hoorde, moest ik onwillekeurig denken aan de zegen van St Patrick, de beschermheilige van Ierland:
De Heer is achter je, om je in zijn armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je, om je te troosten als je verdriet hebt.
Hij omgeve je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
De Heer is boven je, om je te zegenen.
Zo zegene je God vandaag, morgen en in eeuwigheid.
Het mooie van dat familiegebruik van de man en de zegen van St Patrick is dat het goede en het verdrietige elkaar ontmoeten. Geen geluk zonder een traan, geen zwart zonder wit, geen zon zonder regen. Is er gevaar, God is achter je. Val je, Hij vangt je op. Heb je verdriet, Hij is er om je te troosten.
Vallen anderen over je heen, God is er om je te beschermen. Hij is er om je te zegenen!
Ik noem dat genade en zeg: ‘Uw genade is mij genoeg!’ Ik wens u ‘genoeg’

 

• Vrijdag 24 juli verscheen het laatste Weekbulletin. Dat heette toen nog Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis. Het weekbulletin verscheen 19 keer en bleek een goed middel te zijn om contact met u te onderhouden en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op kerkelijk gebied. Het weekbulletin bleek in een behoefte te voorzien en is door u goed ontvangen. Vandaar dat de kerkenraad besloten heeft het weekbulletin voort te zetten. Niet wekelijks, maar tweewekelijks. ‘Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis’ komt te vervallen; het wordt het weekbulletin van de Oranjekerk. Naast het weekbulletin blijft De Sleutel uiteraard ook bij u op de (digitale)deurmat vallen. De redactie van De Sleutel en de lopers die De Sleutel en het weekbulletin rondbrengen: hartelijk dank voor jullie inzet!

• Afgelopen week werden de richtlijnen voor het houden van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in de kerk aangepast. De belangrijkste richtlijnen waar wij in de Oranjekerk nu mee te maken hebben zijn: niet meer dan 30 kerkbezoekers, het uitdrukkelijke advies om niet te zingen, kerkelijke activiteiten op te schorten (in ieder geval tot eind oktober), handhaven van de hygiënemaatregelen en het advies om bij binnenkomst en het naar buiten gaan een mondkapje te dragen. Voor de Oranjekerk betekent dit concreet dat we zullen ‘kerken’ met niet meer dan 30 kerkgangers (maar dat deden we al), niet zingen en geen koffiedrinken na de dienst. Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. En uiteraard ontsmetten we onze handen bij binnenkomst. Verder zijn alle kerkelijke activiteiten (ook de inloopochtend op de dinsdag) opgeschort tot eind oktober en vergadert het moderamen en de kerkenraad weer digitaal.

• De Tot je Diensten zijn al vele jaren bijzondere diensten in onze gemeente. Altijd net iets anders dan andere diensten: een koor, een filmpje, samen iets doen, een decor en vaak iets onverwachts. Dorine van der Wagt was daar de drijvende en creatieve geest achter. Haar ideeën en uitvoering daarvan verraste mij elke keer weer. Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden voor een echte Tot je Dienst té beperkt. Vandaar dat er voorlopig geen Tot je Dienst zal worden gehouden. Zodra het weer kan, gaan we er zeker mee door. En als u wilt meehelpen om over een tijdje weer zo’n dienst voor te bereiden, meld u zich.

• En nu we het over Dorine hebben: zij is maandag 28 september bevallen van een zoon, die luistert naar de naam Sem Jannick Marijn. Tijmen heeft er een broertje bij! Dorine, Sander en Tijmen gefeliciteerd met dit prachtige geschenk! En uiteraard ook oma Inez en opa Hans van harte gefeliciteerd. Wij hopen en bidden dat Sem samen met zijn broer Tijmen veilig en liefdevol mogen opgroeien met Dorine en Sander als hun moeder en vader. God zegene en behoede jullie.

• Kerkdiensten voor de komende weken:
Zondag 11 oktober: 09:45u dienst met voorganger Ds J. Noordam, Nieuwendijk
Zondag 18 oktober: 09:45u dienst met voorganger Ds Dick Pranger
Zondag 25 oktober: 09:45u dienst met voorganger Mw Ank Verhoeven, Pijnacker

• ’s Zondags kunt u uw bijdrage aan de collecte deponeren in de collecteschalen bij de uitgang. Wilt u de collecte liever per bank overmaken dan kan dat: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende twee weken:
‘Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat’

(Psalm 90)