Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis

Weekbulletin 18 (17 juli 2020)

                   

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Ankerlied

Breng ons daar waar mensen leven,
Wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
In Uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden
Rode draad in ons bestaan,
Ankervast vandaag en morgen,
Kracht en moed om door te gaan.
Breng ons daar waar mensen wonen
Geef hen bij elkaar een thuis,
Waar ze liefde mogen tonen,
Samen delen last en kruis.
Breng ons waar de mens vergeten,
Uitgesloten, zonder recht,
Waar zijn kreet niet wordt geweten,
Vrede niet wordt aangezegd.
Breng ons daar waar in de stilte,
Brood gebroken wordt, gedeeld,
Waar uw Geest doorheen de kilte,
Breekt en zalft en harten heelt.

 

Carlos De Soete

 

---------------------------------------------

 

 • Vorige week vierde we vanuit de Oranjekerk weer een online-kerkdienst, omdat het Noorderlicht om half twaalf een dienst in de kerk vierde. De dienst werd voorgegaan door mevrouw Slot uit Maasland. Het lijkt wel of we er inmiddels aan gewend zijn, de online-diensten, want ook deze dienst is via internet door veel mensen beluisterd. Bijna 40 mensen hebben deze dienst via kerkdienstgemist.nl meebeleefd. Ikzelf mocht in een ‘ gewone’ dienst voorgaan in Oisterwijk.
 • Aanstaande zondag vieren wij in de Oranjekerk weer een ‘ gewone’ dienst. Dat wil zeggen dat iedereen voor deze dienst van harte is uitgenodigd. Sinds de corona-crisis is het zondag voor de eerste keer dat we weer samen het Heilig Avondmaal kunnen vieren. De afgelopen maanden hebben we dat twee keer online gevierd. Hoe mooi de gedachte ook was dat u thuis met brood en wijn verbonden was met de kerk en andere gemeenteleden, voor mij werd eens temeer duidelijk dat de kracht en bemoediging die er van de Maaltijd van de Heer uitgaat in de gezamenlijkheid gevierd moet worden. We spreken immers niet zomaar van de maaltijd. Een maaltijd houd je niet op afstand, maar in elkaars nabijheid. Ik ben blij dat we dat aanstaande zondag weer kunnen doen. De vorm zal iets anders zijn dan we gewend zijn in verband met de 1,5m en hygiënemaatregelen.
 • Afgelopen week heeft een aantal mensen mij gevraagd waarom we in de diensten nog niet zingen. Er ligt immers een advies van de PKN dat zingen in de kerk weer mondjesmaat is toegestaan. Net als in veel andere kerken heeft het moderamen besloten om het zingen nog even uit te stellen. In de eerste plaats kiezen we het zekere voor het onzekere en in de tweede plaats vergt zingen in de kerk weer een andere indeling van de zitplaatsen.  De komende diensten wordt er dus nog niet gezongen.
 • Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Duitse dominee en schrijver Dietrich Bonhoeffer  in Flossenbürg door ophanging de dood vond. Dietrich Bonhoeffer verzette zich vanuit de Bekennende Kirche in woord en daad tegen het naziregime. In 1943 werd hij gearresteerd en twee jaar later vond hij de dood in het kamp nabij Neurenberg. Het verhaal gaat dat zijn laatste woorden waren:  “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.”

          In het najaar wil ik naar aanleiding van de 75ste sterfdag van Bonhoeffer een aantal avonden houden over het leven en werk van deze moedige dominee.

 • Let op: zondag 26 juli, (slechts!) online-dienst, voorganger Dhr. J. Wolsheimer uit Woerden.
 • Van maandag 20 juli tot maandag 10 augustus ben op vakantie. In dringende gevallen kunt u altijd contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.
 • Ook deze zondag of de komende week  kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’
 • Deze week vraag ik om uw voorbeden voor hen die gebukt gaan onder gemis en verlies. Dat zij troost mogen vinden bij de Heer.
 • Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende week:

  De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Numeri 6:24 26