Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis

                           Weekbulletin 16 (3 juli 2020)

 

----------------------------------------------------------------------

Geborgen

Als je je thuis voelt bij God, 
als je Hem ook in het donker weet te vinden, 
dan sta je sterk, 
dan hoef je niet bang te zijn. 

Hij maakt je vrij als je vast zit. 
Al wat rot is, houdt Hij tegen. 
Bij Hem kun je schuilen 
tegen onweer en ellende 

Of het nu nacht is of mist,
niemand valt jou aan in de rug, 
niemand krijgt jou kapot, 
niemand durft jou met zijn pijn te verrassen.

Zelfs als iedereen om je heen 
tegen de vlakte zou gaan,
blijf jij toch op de been,
want God houdt je overeind. 
Hij heeft sterke armen,
Hij is een steun in de rug.

Doe je ogen maar open en kijk maar:
wie onrecht is en ontrouw
die houd het niet vol,
die gaat voor de bijl.
Doe je ogen maar open,
dan zul je God zien,
Hij houdt de deur voor je open.
En Hij zegt:
'Als je je vasthoudt aan mij,
dan zal ik je helpen.
Als je mij roept en vertrouwt,
dan zal ik er zijn.

Ik zal voor je zorgen zolang als je leeft,
nee,nog langer,
want vrienden van mij
die gaan nooit verloren

 

Psalm 91 in een vertaling van Paul Begheyn

 

 --------------------------------------------------

 

  • Als ik dit Weekbulletin schrijf, gaan mijn gedachten ongemerkt naar aanstaande zondag. Eigenlijk is het een gewone zondag, maar toch ook wel weer een bijzondere zondag. Het is de eerste keer na 15 maart (1) dat we als gemeente van Christus weer bij elkaar kunnen komen. Elf zondagen konden we niet anders dan online met elkaar vieren. De laatste zondagen wel een eredienst met gemeenteleden, maar die waren uitgenodigd. Dat gaf mij een vreemd gevoel. Uitnodigen betekent immers ook dat anderen worden uitgesloten. En hoewel het niet anders kon, voelde dat niet goed.
    Zondag dus niet op uitnodiging of via aanmelding, maar iedereen is van harte welkom. We kunnen dat zeggen, omdat we ervan uit gaan dat we het aantal te verwachten kerkgangers aankunnen binnen de 1,5m maatregel.
    Nogmaals: zondag niet naar de kerk op uitnodiging van het moderamen, maar op uitnodiging van de Heer.
    En …… de Heer sluit niemand uit!

 

 

Zondag 5 juli, om 9:45u eredienst in de Oranjekerk!
U bent van harte uitgenodigd

 

• We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het nog aandurft om naar de kerk te komen. Daar is alle begrip voor. De dienst kunt u uiteraard wel meebeleven via kerkdienstgemist.nl.

• Ook deze zondag of de komende week kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.
• Op het moment dat ik dit Weekbulletin schrijf is Dhr Henk de Koning voor onderzoek opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Een kaartje zal hem en zijn vrouw Ada goed doen.

• Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende week:


“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Psalm 121:1-2

• Deze week vraag ik u voorbeden te doen voor de zieken in onze gemeente, en voor hen die pijn, verdriet en gemis hebben te dragen.

 

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd!
De Heer is nabij! Zie vooruit!
Je bent niet alleen!
Zoek het goede!
Ga met hoop in je hart!
Het wordt beter!
Ga met God!
Met een herder kom je verder!