Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis

                     Weekbulletin 15 (26 juni 2020)

 

 

Lied van dromen en vergezichten

 

Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen
te vinden al misschien        

Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar 't recht van liefde leeft

Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
Verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.

Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.

En licht en sterk vol zachte krachten
die onverzet'lijk zijn,
bevechten wij die kwade machten
die niet te tellen zijn.

Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk'lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.

(Marijke de Bruijne, uit ‘Eva’s lied’)

 

• Afgelopen woensdag was er voor veel mensen in ons land weer goed nieuws tijdens de persconferentie van premier Rutte. Leken we een paar weken geleden af te stevenen op een ‘saaie’ zomer, nu lijkt het erop dat er voldoende mogelijkheden zijn om erop uit te trekken, een museum te bezoeken, naar de sportschool te gaan, de kermis te bezoeken of naar de dierentuin te gaan. Ook een terrasje pakken is weer volop mogelijk. Uiteraard allemaal wel onder de voorwaarde van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Ik hoop dat we afgaan op een mooie zomer.

• Als ik dit Weekbulletin schrijf is er nog geen herzien protocol van de landelijke PKN naar aanleiding van de laatste persconferentie. Ik verwacht geen grote wijzigingen. Voor de eredienst meest ingrijpende maatregelen blijven van kracht: 1,5m onderlinge afstand; bij binnenkomst ‘handen schoon’ (marine-term); plaats wordt aangewezen en er wordt niet gezongen. Ik ga er vanuit dat dit voorlopig wel zo zal blijven.

• In het vorige Weekbulletin schreef ik dat we in de kerk wat met stoelen in de weer geweest zijn om binnen de ruimte die de maatregelen bieden toch zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen bij de eredienst aanwezig te zijn. Het is geen ‘gezellige’ opstelling, maar we verwachten dat iedereen die ’s zondags naar de kerk komt een plekje heeft en niemand teleurgesteld naar huis zal worden gestuurd. Wel verwachten we van iedereen dat als u aan corona gerelateerde klachten heeft, u thuisblijft en de dienst via internet meemaakt.

• Aanstaande zondag zal er geen eredienst zijn waarbij u aanwezig kunt zijn. De dienst is uitsluitend via kerkdienstgemist.nl te volgen. Dit in verband met de eerste oefendienst van het Noorderlicht.


• Zondag 5 juli is de eerste zondag dat iedereen weer zonder uitnodiging of aanmelding zich welkom mag weten bij de eredienst in de Oranjekerk. Tijdens deze dienst zullen we de nieuwe paaskaars op gepaste wijze ontsteken.
Met het Noorderlicht is afgesproken dat in de maand juli de kerk om en om voor de eredienst gebruikt zal worden. Dat betekent dat de diensten van de Oranjekerk van 12 en 26 juli uitsluitend online via kerkdienstgemist.nl te volgen zijn.

• Ik schreef eerder dat omzien naar elkaar een grote kracht in onze gemeente is. Dat hebben we de afgelopen weken gemerkt. Talloze mensen stonden klaar: een kaartje, bloemetje, een telefoontje, even boodschappen doen enz. Ik dank vanaf deze plaats iedereen die de afgelopen weken op wat voor manier dan ook zich voor onze gemeente en gemeenteleden heeft ingezet.

• Ook deze zondag of de komende week kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

Dominee Pranger houdt dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende week:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen

Johannes 16:33

Deze week vraag ik u voorbeden te doen voor mensen die door de coronacrisis sociaal, financieel of psychisch ernstig in de problemen zijn geraakt. Dat zij gezien, gesteund en ondersteund worden.

 

             Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed!                      Heb lief! Houd vol!

                 Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd!                                  De Heer is nabij! Zie vooruit!