Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 14 (19 juni 2020)

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------

De wereld ademt op

 De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht,
't bepaalt wat je teweeg brengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
Als je doet wat nodig is.

 Het mailtje op de website,
de koffie die je drinkt,
het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft,
't persoonlijk gedicht,
't bepaalt waar je naar toe gaat:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
Als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
’t vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op
als je doet wat nodig is

-------------------------------------------------------------

 

• Langzaam maar zeker lijken de dagelijkse dingen weer naar ‘normaal’ te gaan. Maar dan wel naar het ‘nieuwe     normaal’, want voorlopig zullen we overal wel te maken blijven houden met maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.
Ook het moderamen van onze kerk is alweer hard bezig te kijken naar wat op termijn wel en niet kan in de Oranjekerk. En ik ben ook weer bezig met zoeken naar mogelijkheden om na september weer iets aan groepswerk te gaan doen. Uiteraard op bescheiden schaal en alles binnen de ruimte die het gebruiksplan biedt.
We zijn blij dat we op weg naar het ‘nieuwe normaal’ als eerste weer kerkdiensten konden gaan houden. Weliswaar met een klein aantal mensen, maar het begin naar erediensten zoals we die graag met elkaar in de kerk willen vieren is gemaakt. En dat stemt tot dankbaarheid.

• De afgelopen twee oefendiensten verliepen goed. De maatregelen die het gebruiksprotocol voorschrijft werken en zijn adequaat. Afgelopen zondag zorgde de regenbui bij het uitgaan van de kerk wel voor een opstopping in de hal, maar daar hebben we van geleerd en een volgende keer zullen we dat voorkomen. Verder is het van belang dat u bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan de aanwijzingen van de vrijwilligers (herkenbaar aan de badge ‘vrijwilliger Oranjekerk) opvolgt.

• Na 1 juli mogen we kerkdiensten houden met maximaal 100 personen. Voor de Oranjekerk is dat aantal niet aan de orde. Maar het is onze uitdrukkelijke wens dat na 1 juli iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om naar de kerk te komen; zonder aanmelding vooraf of uitnodiging. Met de opstelling van de stoelen en de 1,5m onderlinge afstand zal dat lastig worden. Het kan wel wanneer we in plaats van drie stoelen afstand houden twee stoelen aanhouden. Drie stoelen is heel ruim en twee stoelen is 1,5m afstand. We zullen dat vanaf zondag 5 juli dan ook gaan doen. Voelt u zich echter veiliger bij drie stoelen afstand, dan kunt u dat kenbaar maken en zullen de vrijwilligers daarmee rekening houden bij het aanwijzen van uw zitplaats.

• Tijdens de afgelopen drieënhalve maand is er geen Sleutel verschenen. In plaats daarvan verscheen het Weelbulletin, om u wekelijks op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de Oranjekerk. Vanaf de eerste week van september gaat de Sleutel weer verschijnen. Het Weekbulletin zal ook blijven verschijnen, maar in een aangepaste vorm.
Met ingang van 1 juli zal het preekrooster zoals dat eerder werd opgesteld gevolgd gaan worden.

• Vorige week mocht ik een gift van € 100,00 ontvangen voor de aanschaf van de camera in de kerk. Hartelijk dank!

• Ook deze zondag of de komende week kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende week:
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Johannes 14:27

• Deze week vraag ik u voorbeden te doen voor mensen die door wat voor omstandigheid dan ook in de marge van onze samenleving terecht zijn gekomen. Dat zij gezien, gesteund en geholpen worden.

  

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief!    Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd! De Heer is nabij!    Zie vooruit!
Je bent niet alleen! Zoek het goede! Ga met hoop in je hart!                Het wordt beter!