kerkje

Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 13 (12 juni 2020)

-------------------------------------------------------------------

God is liefde

Boven woorden, boven beelden, In die mens van lang geleden
boven water, boven licht die als eerste is gegaan,
krijgt Gods liefde een gezicht uit de dood is opgestaan
in de liefde onder mensen. is God aan het licht getreden.

Boven vreugde, boven zorgen, In het brood dat wordt gebroken
boven opstand, boven rust, en de wijn die wordt gedeeld
staat de liefde die ons kust wordt zijn leven doorverteld
want in haar is God verborgen wordt Gods naam weer uitgesproken

In de liefde zonder grenzen onder mensen met elkaar                            
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen.
(Michaël Steehouder)

 

======================================

• Afgelopen zondag was het dan sinds twaalf weken weer de eerste kerkdienst waarbij gemeenteleden aanwezig waren. Het was een zogenaamde oefendienst, om te kijken of de maatregelen die de kerkenraad genomen heeft ter voorkoming van besmetting met het coronavirus afdoende waren. Op een paar kleine wijzigingen na voldoet het gebruiksplan. De Oranjekerk is klaar om kerkdiensten in de 1,5m samenleving te houden. De diensten in juni zullen nog gehouden worden met maximaal 30 gemeenteleden (op uitnodiging). Vanaf 1 juli zijn de diensten weer voor iedereen vrij toegankelijk (met maximaal 100 bezoekers).

Het was fijn om weer met elkaar een dienst te mogen vieren. Weliswaar met zo’n 25 mensen, maar het gevoel als gemeente bij elkaar te zijn en met elkaar te lezen, te luisteren en te bidden (helaas niet te zingen)was er weer. En het was een dienst die hoop gaf voor de toekomst.
• Alweer een tijdje geleden –nog voor de coronacrisis- kwam ik een mevrouw tegen die mij vroeg waarom er in het Kleiwegkwartier nergens een plek is waar je doordeweeks een kaarsje kunt opsteken en even kunt gaan zitten voor rust, bezinning en gebed. De afgelopen 12 weken is de kerk op dinsdagmorgen en woensdagavond een uur open geweest voor het doneren voor de Voedselbank en tevens was er dan de mogelijkheid om een kaarsje in de kerk op te steken. Het loopt geen storm, maar zeer regelmatig komen er mensen die op die uren even binnenlopen en een kaarsje branden.
Met ingang van 1 juli, wanneer we weer ‘gewone’ kerkdiensten kunnen gaan houden, kunt u de producten voor de Voedselbank na de kerkdienst weer in de kratten in de koffieruimte doen, zoals we dat vóór 15 maart gewend waren. Daarnaast overweeg ik om de Oranjekerk ook na de coronacrisis op dinsdagmorgen en woensdagavond wel een uur open te stellen voor een kaarsje branden, bezinning en gebed. Misschien met een kort meditatief, muzikaal moment.

• Hoewel we de afgelopen 12 weken op zondag niet bij elkaar konden komen, waren we door de online-kerkdiensten toch met elkaar verbonden. Dat was goed! Ad Stam heeft kunnen bijhouden hoeveel mensen van deze online-diensten gebruik hebben gemaakt. In de loop van de afgelopen weken bleek dat er op zondag vaak meer mensen via internet meeluisterden dan er op een ‘gewone’ zondag in de kerk zitten. Als we straks weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen, zal dat aantal weer afnemen. Maar het blijft een fantastische voorziening voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen. Om hen in de toekomst nog meer het gevoel te geven ‘er echt bij te zijn’, is in overleg met het Noorderlicht besloten om de Oranjekerk te voorzien van een camera, zodat de diensten in woord en beeld meebeleefd kunnen worden.

• Ook deze zondag of de komende week kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.
• Een aantal kinderen en jongeren uit de gemeente zijn met het plan gekomen om de zolder van de kerk weer nieuw leven in te blazen als hun ontmoetingsplek. Een goed plan dat wij van harte ondersteunen. Voor de kinderen en jongeren………………..: heb je zin om mee te doen, laat het weten. Annabelle Ferdinand en Henk Vermeulen zijn de contactpersonen.

• Tot slot wil ik de volgende tekst meegeven voor de komende week:
Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.
2 Korintiërs 1:21-22

• Deze week vraag ik u voorbeden te doen voor zeevarenden, schippers, vrachtwagenchauffeurs en allen die werkzaam zijn in de transportwereld. Dat zij op hun reizen behoed en bewaard mogen zijn.

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd! De Heer is nabij! Zie vooruit!
Je bent niet alleen! Zoek het goede! Ga met hoop in je hart!