Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 11 (29 mei 2020)

-

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Lieve vriend, door jouw nabijheid voel ik liefde diep in mij. (Lied 685)
De Geest van God zweefde lang geleden over de wateren. De Geest van God is onze levensadem. De Heilige Geest verbindt het goddelijke met ons; een schakel tussen het ongrijpbare, de bron van ons bestaan. Zondag is het pinksterfeest. We vieren dan dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalde op de leerlingen van Jezus en andere gelovigen.
Tijdens de concilies van Nicea in 325 en Constantinopel in 381, zo’n beetje 300 jaar nadat de evangeliën geschreven zijn, kreeg de Heilige Geest een vaste omschrijving binnen de goddelijke drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de eredienst heeft de Heilige Geest sindsdien een duidelijke plaats, zoals bij het dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en bij de begroeting: ‘……. en in gemeenschap van de Heilige Geest.’
Deze drie-eenheid werd door Jezus voor ons invoelbaar gemaakt, maar werd pas lang na zijn leven op aarde opgeschreven. De gelovigen realiseerden zich uiteraard wel de samenhang tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De Heilige Geest is de inspiratiebron voor het inzicht en handelen in ons leven met de Heer en de naaste.
Over het inzicht zegt Jezus voor de hemelvaart: ‘als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’
Bij het handelen denk aan de Geest van verbondenheid tussen mensen, die door de boodschap van Jezus zijn geraakt, de herkenning van een gezamenlijk verlangen naar waarheid, vrede, rechtvaardigheid en het elkaar willen steunen in het leven.
Jezus maakte ons met Zijn woorden en Zijn handelen duidelijk wat de Geest voor ons betekent.

Het is de Geest die in ons is en ons ademt geeft. Het is de Geest die levend is en ons voeding geeft
Het is de Geest die stilte is en ons woorden geeft. Het is de Geest die waarheid is en ons inzicht geeft
Het is de Geest die ruimte is en ons richting geeft. Het is de Geest die vreugde is en ons warmte geeft
Het is de Geest die geloof is en ons liefde geeft. Het is de Geest die Jezus geeft en ons vertrouwen geeft.


====================================


Zondag vieren we het pinksterfeest. Je hoort wel eens zeggen dat het pinksterfeest het geboortefeest van de kerk is. Ik vind dat een wat te magere omschrijving. Zeker, na de uitstorting van de Heilige Geest kwam er een wereldwijde beweging op gang van mensen die door Jezus aangeraakt waren en hun leven in dienst van de Heer wilden stellen. Een beweging die vaste vorm kreeg in de kerk. Maar de kerk kon niet anders ontstaan en verder gaan dan door mensen die persoonlijk door de Geest waren aangeraakt. Het pinksterfeest is dan ook niet zozeer het feest van de kerk, maar het feest van mensen; van u en van mij. Het feest dat wij, en ieder van ons persoonlijk, leven met de Geest in ons hart, die ons leidt, voedt en op de weg van God houdt.
• Aanstaande zondag is het een bijzonder pinksterfeest. In de eerste plaats, omdat we het niet samen in de kerk kunnen vieren. Dat voelt vreemd, want het is juist een feest van samenzijn en verbondenheid. In de tweede plaats is het bijzonder vanwege de omstandigheden: geen erediensten vanwege het coronavirus. En in de derde plaats, omdat deze dienst een nieuwe periode van erediensten inluidt. Zondag is namelijk de laatste eredienst die zonder kerkgangers gevierd zal worden. Vanaf zondag 7 juni mogen er weer kerkdiensten gehouden worden met maximaal (!) 30 personen. Dit zijn zogenaamde oefendiensten, waarin ‘proefgedraaid’ wordt met de maatregelen. Zondag staan we dus als het ware op de drempel van ‘het nieuwe kerkzijn.’ Voorlopig zijn de diensten in juni slechts toegankelijk voor gemeenteleden die worden uitgenodigd. Kom dus niet als u niet bent uitgenodigd! Met pijn in het hart zullen we voor deze diensten alleen gemeenteleden jonger dan 70 jaar uitnodigen (boven de 70 jaar wordt gezien als risicogroep). Alle komende diensten blijven overigens gewoon te beluisteren via kerkdienstgemist.nl.

• Omdat het zondag toch feest is, heb ik alle muzikanten en zanger(essen) die de afgelopen 10 diensten een muzikale bijdrage hebben geleverd gevraagd om in de pinksterdienst ook mee te doen. Zonder aarzelen zegden ze allemaal toe (behalve Marja, zij is op vakantie), en ook anderen sloten zich aan. Naast onze huisorganist Henk zullen ook Jolanda Ruisen en Ronald, Johanna, Dagmar, Hans en Claudia van Shine en Annabelle op viool meedoen. Daarnaast is er natuurlijk ook samenzang: u thuis en ondersteund vanuit de kerk. Een feestelijke dienst. U doet toch ook mee……?

• Ook deze zondag of de komende week kunt u uw collectegeld overmaken op de rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.
• Ook in juni zal de Oranjekerk op dinsdagmorgen (10:00 – 11:00) en op woensdagavond (19:00 – 20:00) open zijn voor de inzameling voor de Voedselbank. U bent dan ook van harte welkom om een kaarsje te komen opsteken, voor gebed, bezinning of zomaar een praatje.

• Afgelopen week bereikte ons het bericht dat ons gemeentelid ds Hans de Lange woensdag 20 mei op 69-jarige leeftijd is overleden. Op de rouwkaart staat: ‘Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar G’ uw vleuglen om mij slaat’ (Psalm 61:3). Het gebed van een mens die gelooft dat hij in leven en dood zich geborgen weet in de handen van de Heer. Wij bidden om troost en kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind. De begrafenis heeft dinsdag 26 mei in besloten kring plaatsgevonden.

• Deze week vraag ik uw voorbeden voor de wereldwijde kerk. In het bijzonder voor kerken in de verdrukking, waar het geloof niet openlijk beleden mag worden. Dat zij geleidt door de Heilige Geest en in verbondenheid met broeders en zusters over de hele wereld gesterkt mogen worden.

• De jaarrekening over 2019 van Rotterdam Noordrand is bij onze scriba op te vragen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


• Tot slot wil ik u het volgende psalmvers meegeven voor deze week:
“Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt”
(Psalm 54: 6)

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd! De Heer is nabij! Zie vooruit!
Je bent niet alleen!