Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 10 (22 mei 2020)

 

 

 

 

 

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’.

Als ik dit Weekbulletin schrijf is het Hemelvaartsdag. Jezus wordt opgenomen bij Zijn Vader en Zijn werk onder de mensen is afgerond. De leerlingen hebben de opdracht gekregen om ‘op weg te gaan en alle volken tot Zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Dat is nogal wat ……., zo’n opdracht. Hoe moet dat? Waar moeten ze de kracht, de moed en inspiratie vandaan halen; waar moeten ze beginnen? Ze zijn vissers, geen evangelisten, waar moeten ze de woorden vandaan halen? We kunnen ons voorstellen dat zij vol vragen zaten. Vooral de vraag: ‘en hoe nu verder?’, zal hen beziggehouden hebben. Ze voelen zich verlaten, verweesd: ze zullen het in dit alles zonder hun voorbeeld, leidsman, leraar en herder moeten doen.
De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt dan ook Wezenzondag genoemd. Op deze zondag is er aandacht voor het gevoel je geestelijk verweesd te voelen, net zoals de leerlingen dat gevoel hadden. Hoe moet het verder? Wat zal ik allemaal tegenkomen? Is er iemand die mij voorgaat, die mijn hand vasthoudt als het allemaal even niet meer gaat?
Verweesd voelden zij zich, ze hadden veel vragen, waren onzeker, maar de leerlingen waren niet wanhopig. Ze hadden geen idee hoe Zijn woorden gestalte zouden krijgen, wanneer en waar en wat ze er dan verder mee moesten. Maar zij hielden zich vast aan die cryptische woorden van Jezus: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’ (Joh. 14:18)…………………………….
het wordt Pinksteren!


==============================================

• Zoals ik al schreef, is het aanstaande zondag Wezenzondag. We lezen dan uit het evangelie van Johannes: 17: 1 – 3 en 14:18. Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Net als in maart kunnen we de maaltijd des Heeren met elkaar vieren, ondanks dat we niet bij elkaar in de kerk zijn. Voor de dienst kunt u thuis een glaasje wijn of druivensap en een stukje brood of matse klaar zetten. Na de uitnodiging tot de maaltijd kunnen we dan –hoewel op afstand- de tekenen van brood en wijn vieren. Tijdens de dienst zingen we: Lied 145: 1 en 3; Lied 663: 1 en 2; Lied 680: 1 en 5. Het lied tijdens het Avondmaal: Lied 389: 1, 2 en 4. Het slotlied: Lied 939: 1 en 2.

• Zondag wordt de volgende collecte van harte bij u aanbevolen: Kerk in actie noodhulp Corona. De opbrengst is bestemd voor kerken en lokale hulporganisaties om zorg te verlenen aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door de Coronapandemie. Vooral in Afrika, Azië en Thailand. Gezondheidscentra zijn daar vaak niet bereikbaar en grenzen veelal dicht, waardoor ook de aanvoer van voedsel staakt.
Rekening nummer NL89ABNA0457457457 t.n.v Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Corona. Uiteraard kunt u uw overige collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Het Noorderlicht heeft het initiatief tot ‘Rotterdam bidt’ genomen. Dit is een online gebedsactie. Tussen Hemelvaart en Pinksteren is er 24 uur per dag een gebedsruimte op internet, waaraan iedereen kan deelnemen. ‘Zo kunnen we ondanks de gedwongen fysieke afstand toch samen komen in gebed. We hopen dat veel mensen van verschillende kerken zich aansluiten’, aldus het Noorderlicht. Meedoen is niet zo moeilijk: op de website van de Oranjekerk vindt u links boven een wit vlak met daarin: Agenda en daaronder ‘Rotterdam – bidt’; aanklikken en dan wijst het zich vanzelf. Van harte bij u aanbevolen.
• Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 30 juni dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.
Ook in juni zal de Oranjekerk op dinsdagmorgen (10:00 – 11:00) en op woensdagavond (19:00 – 20:00) open zijn voor de inzameling voor de Voedselbank. U bent dan ook van harte welkom om een kaarsje te komen opsteken, voor gebed, bezinning of zomaar een praatje.

• In overleg met de overheid en het RIVM heeft PKN-Nederland een protocol opgesteld voor het houden van kerkdiensten vanaf 1 juni. Vanaf juni mogen er kerkdiensten gehouden worden met maximaal 30 personen. En vanaf juli mag dat met maximaal 100 personen. Hierbij moet echter wel de 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Verder moeten de lokale kerken een zogenaamd gebruiksplan op te stellen. In dit gebruiksplan staat vermeld hoe een kerkdienst verloopt van binnenkomst (ontvangst) tot vertrek naar huis. En dan gaat het om: hygiëne-maatregelen, looprichting van portaal naar de stoelen in de kerkzaal, aanwijzen van plaatsen, geen gebruik van liedboeken, niet zingen enz.
Het moderamen, Berent , Hans van der Wagt (hulpkoster) en Jurek van het Noorderlicht zijn druk bezig geweest het gebruiksplan voor de Oranjekerk op te stellen. In juni gaan we met dit gebruiksplan aan de slag en kijken we of het werkt of dat het bijgesteld moet worden.
De eerste dienst waarin met dit gebruiksplan geoefend wordt is op zondag 7 juni. Hoe vervelend ik het ook vind voor degenen die heel graag weer naar de kerk willen komen: deze dienst is niet vrij toegankelijk. Er wordt met een klein groepje (op uitnodiging) geoefend. In de loop van juni gaan we het oefenen steeds verder uitbreiden. Vanaf de eerste zondag van juli beginnen we dan met kerkdiensten tot een maximum van 100 personen. Let wel: het aantal zitplaatsen is in verband met de 1,5 meter afstand in de Oranjekerk beperkt tot ± 32 (dat zal voorlopig wel zo blijven!). Het moderamen werkt aan plan waarin geregeld wordt dat iedereen die naar de kerk wil komen dat ook zoveel mogelijk kan.

• In het blad Lichtspoor staat een mooi interview te lezen met Steven . Lichtspoor is een uitdeelblad dat vooral gebruikt wordt bij het ouderenpastoraat en –bezoekwerk. Het interview vindt u op de website van de Oranjekerk.

• Deze week vraag ik u voorbeden te doen voor de kwetsbaren in onze stad. We denken daarbij aan dak- en thuislozen, mensen, families en gezinnen die de eindjes maar nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en voor hen die psychisch belast zijn en deze tijd met nog meer angst, onzekerheid en verwarring moeten doorkomen.

• Dominee Pranger is afwezig van 25 tot en met 27 mei.

 

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd! De Heer is nabij! Zie vooruit!