Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 9 (15 mei 2020)


‘In uw hand ben ik geborgen’

In een wereld vol van zorgen, Hoe de vijand ook mag woeden
in een wereld vol van haat. Met zijn leugens en bedrog.
Ben ik in mijn Heer geborgen Mag ik weten, Hij is bij mij,
Hij is met mij tegen ‘t kwaad. Alle dingen ziet Hij toch.

‘k Zal van U mijn Heer getuigen, Met U hoef ik niets te vrezen,
zodat alle knie zich buigt. Ook al woedt de vijand zeer.
En ‘t kwaad zich om zal buigen Met U zal ik veilig wezen,
en het ook van U getuigt. Dank U duizend maal, o Heer.

In Uw hand ben ik geborgen
die zo liefdevol mij leidt.
Mag ik komen met mijn zorgen
dank U Heer, die mij bevrijdt.

Melodie : Lied 801
‘Door de nacht van strijd en zorgen’

=====

• De piek van de coronacrisis lijkt voorbij. Het aantal besmettingen neemt af en ook het aantal mensen dat opgenomen moet worden daalt gestaag. De basisscholen zijn weer begonnen, we kunnen weer naar de kapper en over een paar weken kunnen we ook weer een kopje koffie op een terras gaan drinken.
Voorzichtig lijkt het ‘gewone’ leven weer langzaam op gang te komen. Dat klinkt hoopvol en we hopen en bidden dat de positieve ontwikkelingen doorzetten.
Maar ‘…… we zijn er nog niet ……’, zei premier Rutte, en voorlopig moeten we rekening blijven houden met de 1,5 meter afstand. Het klinkt misschien raar, maar ik raak er al wel een beetje aan gewend, hoewel het vreemd blijft. In de supermarkt maakte ik altijd graag hier en daar een praatje, maar sinds de 1,5 meter-maatregel doe ik rap mijn boodschappen ga snel weer naar huis. Vreemd ……..!

• Nog altijd is het advies van PKN-Nederland om tot 30 juni alleen online kerkdiensten te verzorgen. Zoals ik al eerder schreef, zullen wij in de Oranjekerk dit advies volgen. De kerkenraad bereidt zich in de tussentijd wel voor op de erediensten na 30 juni. Want die zullen toch iets anders gaan dan we gewend zijn. Na 30 juni hebben we in de kerk ook te maken met de 1,5 meter-afstand regel en met een maximum aantal kerkbezoekers van 30 personen. Binnenkort zal een aantal mensen een opstelling in de kerk maken, waarbij rekening met deze regel wordt gehouden. Het zal in het begin wat vreemd aandoen, maar het is noodzakelijk.

• PKN-Nederland adviseert ook de maand juni te gebruiken om te oefenen met erediensten in de ‘1,5 meter-afstand samenleving’. Deze diensten in juni zijn dan ook nog altijd online diensten, maar er zullen iets meer mensen in de kerk zijn dan tot nog toe (koster, organist, predikant en eventueel een muzikant of zanger(es). We zullen dan bekijken of de stoelen goed opgesteld staan, er een goed looprichting is, uitgifte liedboeken, hygiëne-maatregelen enz. Ook zullen we moeten zoeken naar een manier van Heilig Avondmaal vieren die aan de ene kant recht doet aan het karakter van de viering en aan de andere kant in overeenstemming is met de maatregelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we na 30 juni weer met elkaar kunnen vieren in de Oranjekerk.
Let wel: het is tijdens de zondagen in juni nog niet de bedoeling dat u naar de kerk komt! Daarvoor zult u nog even geduld moeten hebben: zondag 5 juli!

• Het is bemoedigend en fijn om te zien en te horen hoe wij als gemeenschap rond Christus naar elkaar omzien in moeilijke tijden. Kaartjes, telefoontjes, even een praatje op de drempel, boodschappen voor elkaar doen, een bosje bloemen, in gebed bij elkaar zijn ….. , het gebeurt allemaal. Ik schreef het al eerder, maar dit alles getuigt van grote betrokkenheid op elkaar en van een hechte geloofsgemeenschap. Ik ben dankbaar dat ik in uw midden predikant mag zijn.

• Graag geef ik hier een appje door dat Ria Rossen kreeg van Ben en Henny van de Voedselbank: “Dank voor de vele boodschappen en de gulle gift van 100 euro. Wij zijn hier erg blij mee. Wij zullen deze gift weer goed besteden voor boodschappen die nooit in de voedselpakketten zitten. Nogmaals onze hartelijke dank.”
In de maand juni zal de kerk op de dinsdagmorgen en woensdagavond zeker nog open zijn om producten voor de voedselbank af te geven. Ook bent u dan van harte welkom om een kaarsje op te steken, voor gebed of een moment van bezinning.

• Aanstaande zondag zingen we tijdens de online-kerkdienst: Lied 864: 1 en 5; Lied 91: 1 en 3; Lied 838: 1 en 4; Lied 416: 1, 2, 3 en 4. De Schriftlezing is op dit moment nog niet bekend.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam:
NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 30 juni dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.


Bevrijdingsconcert 5 mei, Annabelle en Ronald

 

 

 

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd! De Heer is nabij!