Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis

               Weekbulletin 8 (8 mei 2020)

 

 

‘Wie ben ik …’

Wie ben ik? Men zegt mij ook
dat ik, gewend om te winnen
en evenwichtig van zinnen,
lachend mijn ongeluksdagen draag.
Ben ik dat werkelijk,
wat anderen over mij zeggen?
Of ben ik slechts dat,
wat ik weet van mijzelf?
Onrustig, weemoedig, ziek,
als een vogel in de strik
vechtend om levensadem,
Wie ben ik? Deze of gene?
Ben ik vandaag deze en morgen een ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Voor mensen een huichelaar
klagelijke zwakkeling?en voor mijzelf een verachtelijke,

Wie ben ik?
Eenzaam vragen drijft met mij de spot.
Wie ik ook ben, Gij kent mij,
Van U ben ik, o God       

   Dietrich Bonhoeffer, juni 1944
===================================

• Er was niet veel exegese voor nodig om voor wat de kerkdiensten betreft conclusies te trekken uit de persconferentie van premier Rutte afgelopen woensdag. Kerkdiensten zoals we die gewend waren van vóór het corona-tijdperk zijn tot 30 juni niet toegestaan.
Naar aanleiding van de persconferentie kwam het moderamen van de Protestantse Kerk (landelijk) afgelopen woensdagavond met richtlijnen voor de lokale gemeenten. Het advies van de PKN luidt: ‘…. om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen.’ Dit advies geldt ook voor andere bijeenkomsten.
Het moderamen van de Oranjekerk heeft woensdagavond besloten de adviezen/richtlijnen van de PKN te volgen. Kortweg betekent dit: tot en met 30 juni is de Oranjekerk gesloten voor alle kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten.
Moderamen PKN (landelijke): “Alleen zo kunnen gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

• Mag de kerk dan wel opgesteld worden voor een kaarsje branden of inzameling voor de Voedselbank, zoals de Oranjekerk dat al zes weken doet? Het PKN-advies hiervoor: “Als een gemeente er voor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje, volg dan wel de richtlijnen van het RIVM.”
De Oranjekerk zal dus tot 30 juni elke dinsdag van 10:00u tot 11:00u en elke woensdag van 19:00u tot 20:00u open zijn voor het branden van een kaarsje, voor gebed, persoonlijke bezinning en voor inzameling voor de Voedselbank. Ook kan er op die tijdstippen gebruik worden gemaakt van de bibliotheek.
Heeft u behoefte aan een wandelingetje, een momentje van rust, wilt u voor iemand een kaarsje aansteken, heeft u behoefte aan gebed, of zomaar een praatje, …… kom eens naar de Oranjekerk.

• Afgelopen dinsdag gaven Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven een prachtig concert in het kader van ’75 jaar bevrijding’. Aanvankelijk zou dit concert in de Oranjekerk gegeven worden, maar omdat we graag wilden dat ‘er ook iets te zien zou zijn’, hebben we het vanuit de Grote Kerk in Overschie uitgezonden. In een uur namen Annabelle en Ronald ons mee langs een keur van liederen en muziekstukken van voornamelijk Joodse componisten.
Op het moment dat ik dit Weekbulletin schrijf, is er 110 keer op dit concert afgestemd via kerkdienstgemist.nl. Een succes dus! Annabelle en Ronald, ontzettend bedankt!
Heeft u het concert nog niet gezien of wilt u het nog een keer zien en beluisteren, ga dan naar de website van de Oranjekerk en klik op de link (rode letters) in Weekbulletin 7.

• Op 4 mei was er nergens in het land een officiële dodenherdenking. Oranjevereniging Etten-Leur had opgeroepen om thuis de taptoe mee te blazen en het Wilhelmus te spelen. De Oranjekerk heeft dit initiatief gevolgd. Zo klonk de taptoe twee minuten voor acht vanaf de toren, gevolgd door twee minuten stilte met daarna het Wilhelmus. Ik vond het indrukwekkend te zien dat rond de Oranjekerk zich zo’n 45 mensen hadden verzameld om dit moment mee te maken. De trompettisten waren Siebe, Levi en Sadewa. Zij bliezen tijdens Koningsdag ook hoog van de toren.

• Aanstaande zondag zingen we tijdens de online-kerkdienst: Lied 977: 1, 2 en 5; Lied 993: 1, 2 en 7 en Lied 885: 1 en 2. De Schriftlezing is op dit moment nog niet bekend. Luister vooral, want u wordt tijdens deze dienst getrakteerd op een muzikale verrassing!

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam:
NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 30 juni dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Vanuit een zonovergoten studeerkamer, groet ik u allen en wens u Gods zegen toe. Of om het met de zegen van de Britse Royal Navy te zeggen:
Godspeed, fair winds and following tides…….

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet! Alles heeft z’n tijd!