Toren Koningsdag

kerkje

Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 7 ( 1 mei 2020)


‘Heer, herinner U de namen’
Dit is de titel en eerste regel van lied 730. Een prachtig lied in deze tijd van gedenken en herdenken. Het is een gebed: ‘Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, en vergeet niet, dat zij kwamen langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, naar het dag en nacht verbeide vaderhuis, hun toebereid.’ Een gebed voor allen die gestorven zijn, en een lange weg achter zich hebben van zorg, pijn, verdriet en lijden. Dat zij door God gezien worden en dat hun lange en soms eenzame weg voor het oog van God niet onopgemerkt is gebleven. Dat Hij hen thuishaalt in zijn vaderhuis, waar ‘Hij alle tranen uit hun ogen zal wissen, en waar geen dood meer is, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn….’ (Opb 21: 4).
Aanstaande maandag is het 4 mei, Dodenherdenking. Dan gedenken we de slachtoffers van die verschrikkelijke oorlogsjaren waar 75 jaar geleden een einde aan kwam. Vele miljoenen vonden de dood. Zij gingen ‘langs de straten van de pijn, langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid.’ Joden, zigeuners, homoseksuelen, intellectuelen, mensen die zich verzetten tegen de overheerser, militairen, krijgsgevangenen, politieke tegenstanders van het regime en vele anderen werden slachtoffer van een verderfelijke ideologie. Het gaat ons verstand te boven hoe het kwaad
zó om zich heen kon grijpen en mannen, vrouwen en kinderen op brute wijze hun toekomst ontnam.
Paulus zegt: ‘overwint het kwade door het goede’ (Rom. 12: 21). Maar het goede doen, de weg van het goede bewandelen kan niet anders dan door het kwade te kennen en herkennen.
Elke 4de mei doen we dat. We gedenken de slachtoffers en we roepen in herinnering hoe zij langs de straten van de pijn zijn gegaan. Hun namen, hun lijden, hun dood zijn een schreeuw om het goede te doen en het kwade te overwinnen. Moge daarom hun namen voor altijd genoemd en herinnerd blijven.

• Hoewel op een andere wijze dan we gewend zijn, maar op 27 april was het in Nederland toch even Koningsdag. Een dag van eenheid, verzustering en feest. Als gemeente rond de Oranjekerk hebben we daar ook ons steentje aan bijgedragen. Om 10:00u klonk het Wilhelmus vanaf de toren van de kerk, geblazen door drie jonge trompettisten. Vooraf hebben we daar niet veel ruchtbaarheid aan gegeven om samenscholingen te voorkomen. Pas de avond voor Koningsdag heb ik het op facebook gezet. Verschillende mensen hadden het gelezen en toch even naar de kerk gekomen. Het was prachtig te zien hoe mensen uit hun huizen kwamen en het Wilhelmus meezongen. Op de website van de Oranjekerk kunt u het filmpje bekijken dat door Jan Vermaak gemaakt is.

• Het Nationaal comité 4 en 5 mei heeft in overleg met de overheid en de Nederlandse gemeenten besloten alle activiteiten op 4 en 5 mei af te gelasten. Daar is alle begrip voor, hoewel het heel spijtig is dat juist zo’n dag als 4 mei dan ‘onopgemerkt’ voorbij gaat. Daarom heeft de Oranjekerk ervoor gekozen om toch ‘iets’ te doen. Enkele minuten voor 20:00u zal vanaf de toren van de kerk de Taptoe geblazen worden (door dezelfde trompettisten als op Koningsdag), waarna twee minuten stilte in acht genomen worden, gevolgd door het Wilhelmus. Ook hiervan zal een filmpje gemaakt worden dat u op de website van de Oranjekerk kunt bekijken.

• In het vorige Weekbulletin schreef ik over het bevrijdingsconcert dat Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven op 5 mei zullen geven in de Grote Kerk van Overschie. Uiteraard zonder publiek. U kunt dit concert ‘bijwonen’ in uw huiskamer. Het concert wordt vanaf 10:30u rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wilt u daarop afstemmen, klik dan op onderstaande link. Ook kunt u via de Agenda op de website van de Oranjekerk direct meeluisteren: klik op Agenda, klik vervolgens op Bevrijdingsconcert en klik tot slot op ‘Dit is de rechtstreekse link naar de uitzending’, u bent dan direct verbonden.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/857-Protestantse-gemeente-te-Overschie/events/event/15581173-202005051020

• Zo af en toe bereikt mij de vraag hoe het er tijdens een online-kerkdienst uitziet in de Oranjekerk. Mijn eerste reactie is: ‘leeg’. We zijn met niet meer dan drie of vier mensen in de kerk. Henk achter het orgel, Berent ergens in de kerkzaal en ik sta achter de vleugel vanwaar ik mijn laptop makkelijk kan bedienen en mijn papieren op kan leggen. De avondmaalstafel met daarnaast de brandende paaskaars staat voor het podium. En uiteraard de bloemen voorin de kerk. Het enige dat ontbreekt, dat bent u…… Ik hoop dat we elkaar spoedig weer in de kerk kunnen zien!

 

kerkzaal online
• Zondag 3 mei lezen we uit het evangelie van Johannes 10: 1 – 10. Tijdens deze dienst zingen we: Psalm 116: 1 en 3; Lied 837: 1 en 4; Lied 823: 1 en 5; Lied 904: 1 en 4

• Als er muzikanten in onze gemeente zijn die graag een keer een muzikale bijdrage aan de diensten willen leveren: van harte welkom. Ook zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Schroom niet, meld je en doe mee …..!

• De inzamelingen voor de voedselbank gaan voorlopig ook door op de dinsdag van 10:00 tot 11:00 en woensdag van 19:00 tot 20:00. Ook gelegenheid om dan een kaarsje op te steken.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75RABO 0129 4640 23, ovv 'collecte'

Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 1 juni dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Deze week vraag ik uw voorbeden voor leerkrachten in het basisonderwijs. Zij zijn druk bezig het onderwijs op school volgende weer doorgang te kunnen laten vinden.

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed! Wanhoop niet!