kerkjeOranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 6 (24 april 2020)

 

‘Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Door alle maatregelen die veel beperkingen aan het sociale leven opleggen zouden we het bijna vergeten, maar we staan aan de vooravond van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Drie dagen met een totaal verschillende karakter. Van uitbundig feestvieren tot ingetogen herdenken. Toch hebben deze dagen iets gemeenschappelijks: zij dragen bij aan gemeenschapszin, verbinden mensen met elkaar, verbinden ons met ons verleden en dragen bij aan het gevoel van eenheid. Juist in deze tijd hebben we dat zo hard nodig. We zouden juist nu willen feesten, kinderen ongestoord willen laten spelen bij de Koningsspelen, samen een biertje drinken op een terrasje in de zon, naar een festival gaan, zomaar door de wijk slenteren langs de vrijmarkt of thuis voor de buis met een oranjetompouce van de Hema. En 4 mei, overal in het land militairen en burgers herdenken die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven en stilstaan bij wat het betekent: vrijheid …… dan de altijd weer indrukwekkende twee minuten stilte. De dag erna is het feest: bevrijding! Bevrijdingsfestivals, bevrijdingsconcerten, bevrijdingsbijeenkomsten. Even een dag feestelijk stilstaan bij wat het is om te leven in vrijheid.
Maar dit jaar zal het deze dagen stil zijn op straat. Toch niet helemaal, want er is een landelijk initiatief om op Koningsdag om 10:00 uur vanaf balkons, in deuropeningen, vanaf torens en uit open ramen het Wilhelmus te zingen, te blazen en te spelen. Laten we dan op 27 april om 10:00 uur in onze huiskamer meezingen of mee-neuriën. En kijk eens naar de symbolische betekenis die het zesde couplet in deze tijd heeft gekregen:
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

• Misschien wel tegen beter weten in, maar ik had stilletjes gehoopt dat versoepeling van de maatregelen ook zou betekenen dat kerkdiensten (op kleine schaal) weer mogelijk zouden zijn. Dat is niet het geval, dus we gaan ‘gewoon’ door met de online-diensten. Als u luistert, zal het u ongetwijfeld opvallen dat het allemaal niet perfect is. Dat geeft ook helemaal niet, want we streven niet naar perfectie, maar naar een online-kerkdienst. Regelmatig wordt de vraag gesteld of ik de liederen en de schriftlezing op het Weekbulletin kan vermelden. Met ingang van volgende week zal ik dat gaan doen. Ook heb ik de vraag gehoord hoe het er tijdens zo’n online-kerkdienst in de kerk uitziet. Zondag zullen er wat foto’s gemaakt worden, die we op onze website zullen zetten. En als er ruimte is zal er ook een foto op het Weekbulletin van volgende week afgedrukt worden.

• Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven, twee zeer gewaardeerde musici in onze gemeente, zouden afgelopen dinsdag meewerken aan een concert in de Oranjekerk in het kader van ‘75 jaar bevrijding’. Helaas is dit concert afgelast. Daar hebben we het niet bij gelaten. We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om hun deel van het programma op de een of andere manier toch te laten horen en zien. Op dinsdag 5 mei om 10:30 uur kunt u hun concert ‘bijwonen’ via een linkje op de website van de Oranjekerk. Het concert is dan te zien en te beluisteren, want het wordt opgenomen in de Grote Kerk in Overschie, waar we gebruik kunnen maken van een camera. Op het volgende Weekbulletin wordt uitgelegd hoe u via de website kunt afstemmen op dit concert.

• Als er muzikanten in onze gemeente zijn die graag een keer een muzikale bijdrage aan de diensten willen leveren: van harte welkom. Ook zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Schroom niet, meld je en doe mee …..!

• Het was een goed idee van Andries om tijdens de openstelling van de kerk op dinsdagmorgen en woensdagavond mensen de gelegenheid te bieden boeken uit de kerkbibliotheek te lenen. Vanaf het eerste begin is daar gebruik van gemaakt. Ook u bent van harte welkom om op elke dinsdag tussen 10:00 en 11:00 en elke woensdag tussen 19:00 en 20:00 boeken uit de bibliotheek te komen ophalen.
Zonder ‘burgerlijk ongehoorzaam’ te zijn nodig ik u ook uit om op dinsdag of woensdag even naar de kerk te komen om een kaarsje op te steken, of om gewoon in de kerk te zijn, te bidden of stil te zijn of zomaar even de kerk weer op te snuiven.

• De inzamelingen voor de voedselbank gaan voorlopig ook door op de dinsdag en de woensdag. Woensdag kwam iemand uit de wijk wat producten afgeven en bedankte de Oranjekerk voor dit initiatief. Dat wij er elke week staan en niet een eenmalige inzamelingsactie hebben gehouden vond hij “super”. Steeds meer mensen weten de weg naar de kerk voor de voedselbank te vinden.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam:
NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 1 juni dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Graag vraag ik om uw voorbeden voor mensen die ziek zijn en zorgen hebben over hun gezondheid; voor mensen in de zorg, die zo hard werken; voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, die geen bezoek krijgen. En ik vraag uw voorbeden voor onze overheid, voor wijsheid en onvoorwaardelijke toewijding aan de bevolking van Nederland.

• Op het moment dat ik dit Weekbulletin schrijf, zijn we nog bezig om met een trompettist op Koningsdag mee te doen met de landelijke actie om om 10:00 uur het Wilhelmus te laten klinken. Dat zal dan gebeuren vanaf de toren van de Oranjekerk. Ook zijn we bezig om op 4 mei het signaal ‘taptoe’ vanaf de kerktoren te laten klinken voorafgaand aan de twee minuten stilte.

Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!
Het komt goed!