Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis, 16 april '20
kerkje 

 

                         

 

 

 

Wat fijn ……. toen je aan me dacht

Toen ik vorige week zaterdagavond laat de hond uitliet, zag ik achter veel ramen op de vensterbank een kaarsje staan, en in sommige voortuinen brandden fakkels. Het was een eerbetoon aan alle mensen in de zorg. Het ontroerde mij, want onwillekeurig gingen mijn gedachten uit naar al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de zieke mens.
In mijn kerkdiensten aan boord van schepen en in de kerktent op uitzending was het een vast onderdeel van de dienst: een kaarsje aansteken. Veel bemanningsleden kwamen alleen voor dat ene moment. In het begin staken ze in stilte een kaarsje aan, maar gaandeweg de uitzending begonnen ze steeds vaker de naam te noemen voor wie het kaarsje werd aangestoken; en vaak ook het verhaal erbij. Het waren prachtige, intieme en soms ook emotionele momenten, maar ook momenten van bezinning, rust en inkeer. Daar kan geen preek of lied tegenop.
Elke dinsdagmorgen en woensdagavond is er in onze kerk gelegenheid een kaarsje aan te steken. Mensen die hiervan gebruik maken waarderen dit moment enorm. Even rust, even je gedachten laten gaan, even iemand in gedachten roepen, even een religieus moment.
Ik nodig u uit om thuis of dinsdagmorgen (10:00-11:00) of woensdagavond (19:00-20:00) in de kerk een kaarsje aan te steken voor iemand die u dierbaar is of was; een kaarsje aan te steken als moment van bezinning en rust …….., het is helend.
Tot slot geef ik hier graag de woorden door van Toon Hermans over het aansteken van een kaarsje: ‘ ‘Ik weet niet hoeveel mensen mij hebben geschreven toen het slecht met me ging -: ‘ We zullen een kaarsje voor je opsteken.’ Op die momenten voel je, dat zo’n kaarsvlammetje niet zomaar een sentimenteel lichtje is. Als iemand een kaars pakt, een lucifer, en die kaars voor iemand anders aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere mens. Duizenden en duizenden mensen steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders, dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken. Bidden betekent niet alleen ‘vragen voor jezelf’ , maar het is ook vragen voor de ander. Zoals je een kaarsje voor de ander opsteekt. Zo vindt door het gebed een verbinding tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving.’

• Het is bemoedigend en ik ben dankbaar dat de online-kerkdiensten goed beluisterd worden. Natuurlijk komen we het liefst samen in de kerk, maar dat kan nu eenmaal niet. De online-diensten zijn een goed alternatief. Gemiddeld wordt er meer dan 30 keer op de dienst afgestemd en beluisteren nog eens rond de 20 mensen de dienst later. Op de paasdienst werd 52 keer rechtstreeks afgestemd en werd er tot nu toe nog eens 7 keer teruggeluisterd. Bijzonder is dat er veel meer op de diensten gereageerd wordt dan bij ‘ normale’ diensten. Ik krijg mailtjes, telefoontjes en kaartjes met reacties, waarin ook vaak Henk bedankt wordt voor zijn orgelspel, en natuurlijk de zangeressen van Shine, Ed Kort en Annabelle voor hun bijdrage aan de paasdienst. Op de Kleiweg kwam ik woensdag iemand tegen die vertelde dat hij nog nooit naar een kerkdienst is geweest, maar sinds twee weken naar onze diensten op internet luistert. ‘ Het doet me goed, in deze vreemde tijd’, zei hij.

• Als er muzikanten in onze gemeente zijn die graag een keer een muzikale bijdrage aan de diensten willen leveren: van harte welkom. Ook zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Schroom niet, meld je en doe mee …..!

• Zijn er bepaalde liederen die u graag in een dienst wilt horen: dien uw verzoeknummer bij mij in en ik kijk of er een plekje voor is in de orde van dienst. Het hoeven overigens niet alleen psalmen en gezangen te zijn.

• Aanstaande maandag wordt door de overheid bekend gemaakt of er nieuwe maatregelen genomen moeten worden of dat er juist versoepeling van de maatregelen komt. Het is nog niet bekend of dat gevolgen heeft voor de kerkdiensten. Voorlopig volgen wij in de Oranjekerk het advies van de PKN-kerk: tot 1 juni geen samenkomsten in de kerk. Wel zullen we een plan gaan maken om kerkdiensten –wanneer er weer gekerkt kan worden- ‘corona-proof’ te maken (m.n. indeling kerkzaal en ontmoetingsruimte). Want ook wanneer we weer kunnen gaan kerken, zal de 1,5 meter afstand voorlopig wel strikte voorwaarde zijn. En daar moet een plan voor zijn.

• Via Facebook van het Kleiwegkwartier wordt elke week de oproep gedaan om producten voor de voedselbank bij de kerk af te geven op dinsdagmorgen en woensdagavond. De bericht heeft inmiddels ook zijn weg gevonden in buurt- en straatapps. En dat heeft ook gewerkt. Afgelopen dinsdag en woensdag zijn er weer veel producten bij de kerk afgegeven. Deze actie houden we voorlopig vol.

• Bent u thuis door uw leesvoer heen, dan kunt u op dinsdagmorgen en woensdagavond even bij de kerk langskomen en een boek lenen uit de ruime voorraad van de bibliotheek in de Oranjekerk.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam:
NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Zolang de maatregelen van kracht zijn zal het persoonlijk pastoraat tot een minimum beperkt worden. Uiteraard zal crisispastoraat waar nodig mogelijk blijven. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze predikant. Wel zullen we veel meer gaan bellen en mailen. Bellen voor zo maar even een praatje, een teken van leven en een teken van verbondenheid. Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• In het vorige Weekbulletin schreef ik over de vele vrijwilligers bij ons in de kerk. Juist in deze moeilijke tijden zijn zij van onschatbare waarde voor onze gemeenschap. Maar ook u verdient een pluim. Ik hoor telkens weer dat er veel contact is tussen gemeenteleden. Een kaartje, een telefoontje, een bloemetje …….. Fantastisch, dat omzien naar elkaar. Laten we dat volhouden!

 


Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief! Houd vol!