kerkje

Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 4 (10 april 2020)


‘Ik kom niet tekort’
‘De Heer is mijn herder’ (psalm 23) is misschien wel één van de bekendste psalmen. Een psalm van vertrouwen en overgave. Een psalm die mensen door de eeuwen heen veel troost en steun heeft gegeven in moeilijke tijden. In deze weken, waarin de wereld wordt beheerst door het coronavirus, krijgt deze psalm weer een enorme actualiteit. Actueel voor mensen die ziek naar het ziekenhuis gebracht worden, vol onzekerheid en vrees. Actueel voor mensen die op de IC liggen en vechten voor hun leven. En actueel voor hun familie die van hen afgezonderd soms weken moeten leven tussen hoop en vrees. Actueel ook voor mensen die vrezen voor hun baan, of die hun bedrijf, dat ze met heel hard werken opgebouwd hebben, zien afbrokkelen. Maar ook voor al die mensen die de dagen in isolatie moeten doormaken en het alleen-zijn verandert in eenzaam-zijn. Deze weken heeft de wereld, hebben mensen hoop nodig en vertrouwen dat het goed komt. Wat kan een psalm als psalm 23 dat geven. In onzekere tijden: de Heer is mijn herder! In de oudere vertaling trof mij ineens het zinnetje: ‘Mij zal niets ontbreken’. Dat lijkt me iets te overdreven. Het ontbreekt ons immers aan van alles en nog wat; dat is nu eenmaal het leven. Ik voel me meer thuis bij iemand die het zo vertaalde: ‘Ik kom niet tekort’. Zonder de s. Een wezenlijk verschil. Komen we niets tekort? Allicht komen we iets tekort. En niet alleen omdat we graag iets zouden willen hebben. Ook omdat we dingen verlangen, maar ook vrezen. Omdat we houvast zoeken in onzekere tijden. Tekort gedaan worden. Misschien wel niet lijken te mogen bestaan. En dan: De Heer is mijn herder. Ik kom niet tekort. Het gaat er niet om dat je niets tekort komt. Het gaat erom dat we bij Jezus, dat we bij God, dat krijgen wat we nodig hebben: hoop, troost en vertrouwen.

• Aanstaande zondag –Paasfeest! - is het de vijfde achtereenvolgende zondag dat we niet in de kerk bij elkaar kunnen komen om ons geloof te vieren en te belijden. Ik voel dat als een groot gemis, en ik weet dat velen van u dat ook zo voelen. Gelukkig hebben we kerkdienstgemist.nl, waardoor de meesten van u toch de dienst vanuit de Oranjekerk kunnen volgen. Degenen die geen internet hebben, krijgen inmiddels de dienst op papier thuisbezorgd (als dat niet zo is, laat mij dat dan weten). Uit cijfers van kerkdienstgemist.nl blijkt dat velen van u de diensten volgen; soms hebben er meer mensen geluisterd dan er op een gewone zondag in de kerk zitten. En dat gaan we volhouden zolang het nodig is. Wilt u thuis meezingen, maar heeft u geen liedboek in huis: bel even, dan bezorgen we u een liedboek vanuit de kerk.

• In deze lastige tijd, waarin we zo vaak overvallen worden door bezorgdheid, zijn er ook hele mooie dingen te ontdekken. Ik word heel blij als ik zie hoe we in onze gemeente elkaar niet vergeten; hoe we naar elkaar omzien, en welke wegen en mogelijkheden we daarvoor bedenken. U stuurt elkaar een kaartje en belt elkaar op. Er is een groep vrijwilligers die regelmatig de telefoon pakt en even belt: ‘hoe is het ermee?’ Er zijn vrijwilligers die boodschappen doen voor mensen die niet naar buiten kunnen of willen. Een groepje jongeren stond klaar om zo’n 50 kaarten bij mensen van 75 jaar en ouder te bezorgen. De lopers die het Weekbulletin rondbrengen, degene die de website actueel houdt, de organist die z’n ‘vrije’ zondag inlevert en toch komt spelen, Annabelle op viool, Berent en zijn kostersdienst, het op stekertje van de week, het Weekbulletin om u zoveel mogelijk te bereiken en op de hoogte te houden …….. er gebeurt zoveel. We zijn daar heel dankbaar voor. En vanaf deze plaats: hulde aan al die vrijwilligers …….. we zijn trots op jullie!

• Zoals u inmiddels weet, is de Oranjekerk elke dinsdag van 10:00u tot 11:00u en elke woensdag van 19:00u tot 20:00u open. Mensen kunnen dan een kaarsje aansteken en even tot bezinning komen. Afgelopen week was de kerk voor de derde achtereenvolgende week op dinsdag en woensdag open. En het is mooi te zien dat steeds meer mensen de weg naar de open kerk weten te vinden. Iemand uit Noord kwam een kaarsje aansteken, want, zei hij: ‘ik mis de kerk zo, en de Oranjekerk is één van de weinige kerken die toch open is. Ik kom vaker.’

• De inzameling voor de voedselbank gaat elke dinsdag en woensdag op de genoemde tijden gewoon door. En ook daar zien we dat steeds meer mensen iets voor de voedselbank komen afgeven, en dan ook even een praatje komen maken. Als u een buurt- of straatapp heeft, wilt u dan in een appje de mensen in de buurt of straat attent maken op de mogelijkheid om producten voor de voedselbank bij de kerk af te geven.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’.

• Zolang de maatregelen van kracht zijn zal het persoonlijk pastoraat tot een minimum beperkt worden. Uiteraard zal crisispastoraat waar nodig mogelijk blijven. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze predikant. Wel zullen we veel meer gaan bellen en mailen. Bellen voor zo maar even een praatje, een teken van leven en een teken van verbondenheid. Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Om zondag mee te zingen: Gemeente: “Daar juicht een toon”

  Daar juicht een toon daar klinkt een stem,
  die galmt door gans Jeruzalem.

  Een heerlijk morgenlicht breekt aan            
  de zoon van God is opgestaan.

  Want nu de Heer is opgestaan,
  nu vangt het nieuwe leven aan.
  Een leven door zijn dood bereid,
  een leven in Zijn heerlijkheid.

 


Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed! Heb lief!