Oranjekerk ten tijde van de coronacrisis
Weekbulletin 3 (3 april 2020)


Gedragen…..


In het boekje ‘Veertig dagen tot Pasen’ dat in 2018 door Protestants Kralingen werd uitgebracht vond ik een enkele zin en Psalm, door dominee Ilse Hogeweg aangedragen. Ik geef dat graag aan u door, omdat de door haar genoemde psalm juist in deze weken zo actueel is. Een psalm ook die zoveel troost en bemoediging schenkt in dagen van zorg en moeite. Ilse schrijft: ‘Als we uit de bijbel lezen over Jezus, die 40 dagen en nachten alleen in de woestijn was, dan zingen we psalm 91, hier verwoord door Jan Bruin. Een prachtige psalm over je gedragen weten, ook al lijkt God soms zo ver weg.’

Engelen zendt Hij alle dagen
Om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
Door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
Geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
Rust aan de oever van de beek.

• Dit is alweer het derde Weekbulletin sinds het besluit om voorlopig geen ‘gewone’ kerkdiensten meer te houden. En zoals het er nu naar uitziet zullen er nog minimaal vier Weekbulletins volgen. Het is niet anders, maar het treft ons allemaal. Ik weet dat velen van u heel graag ’s zondags naar de kerk gaan, om samen te zingen, te bidden en samen te zijn rondom de bijbel. Dat kan nu even niet. Het is weliswaar heel fijn dat we de online-diensten  hebben, maar we missen vooral het samenzijn rondom de bijbel. Als ik nu ’s zondags in de kerk ben, en de dienst leid, dan is het stil, er is niemand (behalve dan Henk en Berent). Aan het begin van zo’n dienst voel ik me helemaal geen dominee, maar een soort ‘roepende in een lege kerk’. Maar als ik de zegen dan mag uitspreken, dan denk ik: ‘ze zijn er, allemaal. In muziek, het lied, de gebeden en woorden; we zijn bij elkaar.’ Ik wens u allen zondag weer een fijne dienst. Ik ben er. U toch ook? En wie er zondag ook is ……….. Annabelle. Zij zal op viool een muzikale bijdrage leveren.

• De week die voor ons ligt is de Goede Week; de laatste week voor het paasfeest. We zouden het bijna vergeten, lijkt het. Toch niet, want online willen we Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren. Donderdag om 19:30 u is er een online-dienst. Op de donderdag voor het paasfeest gedenken we dat Jezus het laatste Avondmaal met zijn leerlingen vierde en het Avondmaal instelde ter zijn gedachtenis. Thuis kunt u donderdag het Avondmaal meevieren. Als u thuis een bekertje wijn, druivensap of iets dergelijks en een stukje brood of matse klaarzet, dan vieren samen het Avondmaal; op afstand, met elkaar verbonden.
Goede Vrijdag kunt u online luisteren naar het lijdensverhaal afgewisseld met muziek.

• Volgende week vieren we in de Oranjekerk online het Paasfeest. Het grootste christelijke feest: de opstanding van onze Heer. Ik vind het heel bijzonder om dat niet met u in de kerk te vieren. Pasen is echt zo’n feest om samen te vieren, met aan het slot de paasjubel: “U zei de glorie”. Toch gaan we ook dit feest samen vieren tijdens de online-dienst. We maken er een feest van; ik in een lege kerk, u in uw huiskamer. Hoewel, een lege kerk zal het ook weer niet helemaal zijn, want naast Henk Vermeulen zullen ook Marja Korevaar en Claudia Kort van Shine de dienst feestelijk opluisteren. U ‘bent’ er toch ook bij? En hoe mooi is het te weten dat in vele huiskamers aan het einde van de dienst klinkt: ‘U zij de glorie’!

• In de Goede week kunt u thuis zich voorbereiden op het Paasfeest, door elke dag een stukje uit de bijbel te lezen. Het leesrooster dat u kunt volgen:
Maandag 6 april: Markus 11: : 12 – 17: de tempelreiniging
Tekst om over na te denken: Markus 11: 9
Dinsdag 7 april: Lukas 19: 47 – 48: onderwijzing in de tempel
Tekst om over na te denken: Jesaja 56: 7b
Woensdag 8 april: Johannes 13: 1 – 17: de voetwassing
Tekst om over na te denken: Johannes 13: 14
Donderdag 9 april: Markus 14: 22-26, 32-50: instelling Heilig Avondmaal, Gethsémané
Tekst om over na te denken: Markus 14:36
Vrijdag 10 april: Markus 15: 16-39; de kruisiging
Tekst om over na te denken: Lukas 23:34
Zaterdag 11 april: Markus 15: 42-47: in het graf
Tekst om over na te denken: Markus 15: 43a
Zondag 12 april, Paasfeest!: Markus 16: 1-8: de opstanding
Tekst om over na te denken:
‘Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden’.

• Indien u dat wilt, kunt u uw collectegeld overmaken op rekening van Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 01199914790 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129464023, ovv ‘collecte’.

• Zolang de maatregelen van kracht zijn zal het persoonlijk pastoraat tot een minimum beperkt worden. Uiteraard zal crisispastoraat waar nodig mogelijk blijven. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze predikant. Wel zullen we veel meer bellen en mailen. Bellen voor zo maar even een praatje, een teken van leven en een teken van verbondenheid. Dominee Pranger houdt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april dagelijks telefonisch ‘pastoraal spreekuur’ tussen 11:00u en 12:00u. Schroom niet om te bellen als u deze dagen ergens mee rondloopt waarover u wilt praten.

• Zolang de maatregelen van kracht zijn, is de kerk elke dinsdagmorgen van 10:00u tot 11:00u en elke woensdag van 19:00u tot 20:00u open. U kunt dan een kaarsje aansteken en even een moment van bezinning nemen. Het is fijn te zien dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. U kunt dan ook producten voor de voedselbank inleveren. Wilt u iets doneren, maar bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, neem contact op met de dominee; we komen de producten dan bij u ophalen.

 


Zie om naar elkaar! Zorg voor elkaar! Houd goede moed!