NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Thuis bij mijn Vader aan tafel

 

Op zondag 25 juli vieren we weer het Heilig Avondmaal. Ik ervaar het als een zegen dat we het Avondmaal weer bijna zó kunnen vieren zoals we gewend waren van voor de coronacrisis. Ook is het 25 juli voor mij een bijzonder Avondmaal, want het is de laatste keer dat ik in de Oranjekerk het Avondmaal mag bedienen, zoals dat netjes heet.

Als voorbereiding op het Avondmaal willen we in De Sleutel gemeenteleden aan het woord laten en hen laten vertellen wat het Avondmaal voor hen betekent; Piet van de Ree beet vorige keer het spits af. Mijn gesprekspartner voor de komende Sleutel moest helaas op het laatste moment onze afspraak afzeggen. Niet getreurd, want wat let mij om te schrijven over wat het Avondmaal voor mij betekent.

Mijn vroegste herinnering aan het Avondmaal is uit mijn jeugd. Als het Avondmaal gevierd werd, ging mijn vader niet naar de kerk. Hij ging dan elders ter kerke. Als kind wist ik niet beter; pas later, veel later begreep ik waarom. Mijn vader stond, zoals dat heet, onder censuur. Censuur is een door de kerkenraad opgelegde tuchtmaatregel en betekent dat iemand van het Avondmaal is uitgesloten. Gedurende de maatregel krijgt het uitgesloten gemeentelid de gelegenheid ‘terug te keren van een verkeerde levenswandel’. Dat is nogal wat! Het wrange bij mijn vader was dat nadat de maatregel genomen was, niemand, maar dan ook niemand ooit de ‘verkeerde levenswandel’ of de maatregel ter sprake heeft gebracht. En ik denk dat mijn vader het zelf nooit gedurfd heeft om het ter sprake te brengen. Tot aan zijn dood heeft hij onder censuur gestaan. Toen ik 18 was en belijdenis deed en ‘ja’ zei, besloot ik tegelijkertijd uit een soort solidariteit met mijn vader avondmaalsdiensten over te slaan. Het gekke is dat niemand mij daar ooit op heeft aangesproken of bij het avondmaal gemist heeft. Het was ver in mijn studententijd dat ik ‘per ongeluk’ in een avondmaalsdienst belandde; het was in een studentenkerk in Leiden. En toen de dominee zei dat ‘allen die de Heer willen belijden en volgen in leven en sterven zijn genodigd tot de maaltijd van de Heer’, ging er door mij: ‘dat is dus ook voor mij.’ Niet een kerkenraad of een gemeente nodigt mij uit voor het avondmaal, maar het is de Heer zelf die mij uitnodigt. En al sinds mijn belijdenis sla ik de uitnodiging van de Heer af als daad van verzet tegen een kerkenraad die mijn vader onder censuur houdt. Schoorvoetend ging ik naar voren en nam brood en wijn. Weer terug op mijn plaats kwam er een stil gebed over mijn lippen: ‘sorry Heer, dat ik uw uitnodiging zo lang in de wind heb geslagen. Dank U dat U mij vandaag hebt geroepen en mij na al die tijd nu niet uitsluit.’ Een beetje verloren-zoon-gevoel was het: toch weer thuis mij mijn Vader aan tafel. Het werd mijn eerste avondmaal.

En mijn vader: ach, de genade van de Heer kent geen grenzen!

 

                                                                                                    

 

 

 • De vakantieperiode is zo langzamerhand aangebroken. Voor velen de periode om even afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken, en ergens in binnen- of buitenland te gaan genieten van natuur en cultuur. Voor veel anderen is de vakantieperiode helemaal niet zo’n fijne tijd: kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, allerlei vertrouwde activiteiten liggen stil en er komt weinig bezoek. In de Oranjekerk is er in de vakantieperiode dan ook ‘Op De Thee’. We gaan bij iemand op de thee, of we nodigen iemand uit om bij ons op de thee te komen. U heeft zich daarvoor op kunnen geven, maar als u dat nog niet gedaan heeft, kan dat altijd nog. Aanstaande zondag worden na de dienst de thee-pakketjes uitgedeeld.
 • Door de coronamaatregelen konden we in de kerk lange tijd niet bij elkaar komen. Zo hielden we de laatste gemeenteavond in november 2019. Het was dan ook heel goed dat we op 24 juni eindelijk weer eens een gemeenteavond hadden. Onder leiding van Maarten Atsma spraken we met elkaar over de toekomst van onze gemeente aan de hand van de vraag ‘waar staan we over vijf jaar?’ Het leverde een goed gesprek op met veel aanknopingspunten voor verder gesprek. Tijdens de avond stelde Engel Leune zich voor: onze nieuwe pastoraal werker die vanaf 1 juli één dag in de week het pastoraal werk in de gemeente ondersteunt.
 • Het is goed om te zien dat steeds meer mensen de weg naar de koffieochtenden op dinsdag weer hebben gevonden. Mensen die we lange tijd niet hebben kunnen ontmoeten, zien we op de dinsdag weer terug. Dat is fijn. Heeft u behoefte aan een praatje onder het genot van een kopje koffie, kom dan gerust op dinsdagmorgen naar de Oranjekerk tussen 10:00 en 11:30. We kunnen de koffieochtenden houden met inachtneming van de 1,5m onderlinge afstand. Dus daarvoor hoeft u niet thuis te blijven. Wees welkom ….
 • De afgelopen maanden was het niet mogelijk om na de dienst koffie te drinken in de koffieruimte. U kreeg na de dienst een kopje koffie aangereikt op uw zitplaats in de kerkzaal. Vanaf 1 augustus gaan we weer koffie drinken in de koffieruimte.
 • U bent al op de hoogte gebracht van de goedkeuring door de Algemene Kerkenraad (AK) voor het beroepen van een predikant (50%) als opvolger/ster van de huidige predikant. Het moderamen en de kerkenraad hebben het beroepingsproces ter hand genomen met de vraag ‘wat voor predikant zoeken wij voor onze gemeente?’ Regelmatig zult u op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken rondom het beroepingswerk. Wij wensen hen die bij dit proces betrokken zijn veel wijsheid toe. Moge Gods zeken op hun werk rusten.
 • In verband met mijn vakantie (16 juli tot en met 1 augustus) zal de eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnen op vrijdag 6 augustus.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

   Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

 • Komende kerkdiensten (max 60 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

                Zondag 11 juli, 09:45u, voorganger Ds A. Kelder, Voorschoten

                Zondag 18 juli, 09:45u, voorganger Dhr. A. de Raad

        Zondag 25 juli, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger, viering Heilig            Avondmaal

        Zondag 1 augustus, 09:45u, voorganger Ds. D. Coppoolse,                        Driebergen-Rijsenburg

 

Samen op de aarde, dat beloofde land, God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand

wat Hij heeft geschapen met zijn hand, zijn woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort       

(Lied 993)

 

 

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

------------------------------------------------------------------------

‘Wonen overal even thuis

handel en wandel en huis aan huis

loven en bieden op waarheid en waan

wagen en winnen en verder gaan –

mensen veel geluk.’

 

Lied 419 – ‘Wonen overal’, Huub Oosterhuis

 

Geloven heeft naar mijn idee altijd iets te maken met in beweging zijn. Geloof is niet iets statisch, niet iets dat voor eeuwig en altijd in beton gegoten is. Geloven is altijd een werkwoord. Het gaat in het geloof altijd om beweging. Het leven -en ook het geloof- is een reis. Het is niet voor niets dat Abraham de opdracht krijgt: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen’ (Gen 12:1). Het lijkt wel een losmakingsproces van dat wat Abraham bindt met het verleden en het heden, om een nieuwe toekomst tegemoet te gaan …., gaan, maar niet weten waarheen. Gaandeweg kom je er wel achter. Net als later het volk Israël dat uit Egypte wegtrekt en een onzekere toekomst tegemoet gaat. Zo’n leven maakt onzeker en doet terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. Het was daar beroerd, maar je wist in ieder geval waar je aan toe was. Als gelovigen hebben we vaak ook behoefte aan zekerheid en te weten waar we aan toe zijn, ook in het geloof. Maar zo werkt het niet. Gelovigen zijn zwervers op aarde. Altijd onderweg. En als je denkt gearriveerd te zijn, dan is er altijd wel weer iets dat je op weg zet of op de vlucht doet slaan. Altijd onderweg! Onderweg. Dat klinkt aardig, alsof je op vakantie bent, maar zo is het niet. Vaak voelt het onderweg zijn als vlucht, ontheemd, ballingschap. Zo wordt het leven in de bijbel ook geschetst: de grote ontworteling (of ontworsteling). Niet meer weten wie je nu eigenlijk bent -of wilt zijn-, de weg kwijt zijn, je lot niet meer in eigen handen hebben; een gevoel van niet meer terug kunnen. Je woont wel, maar je voelt je niet thuis. We weten allemaal bij tijd en wijle wel hoe dat voelt. Huub Oosterhuis beschrijft dat mooi in zijn lied ‘Wonen overal’. Wonen overal nergens thuis, dan ‘even thuis’ en het derde couplet zet in met ‘wonen overal bijna thuis’. Zo wordt de mens ook in de bijbelse verhalen neergezet. Onderweg. Waarheen? Ja, dat is de vraag. Maar God is in al de verhalen van mensen onderweg de weg zelf, Hij wijst telkens een spoor. En al zoekend vinden mensen dat spoor: ‘Hij die gesproken heeft, een woord dat gaat, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven.’

 

 

God sprak tot Abraham: trek weg uit je land             

 

 

 • Naar aanleiding van de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan, heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht ten aanzien van de kerkdiensten. Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de vast zitplaatsen worden gebruikt, waarbij kerkgangers wel 1,5m afstand in acht dienen te houden. Klinkt mooi, 100%, maar voor veel kerken -ook voor de Oranjekerk- zit de kneep hem in de 1,5m afstand. Dat betekent dat we in de Oranjekerk voorlopig doorgaan op de huidige voet: 30 tot maximaal 35 kerkgangers. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.
 • Met ingang van 27 juni is ook samenzang weer mogelijk, luidt het        advies.Het moderamen van de Oranjekerk heeft dit advies nog              niet besproken en een besluit daarover genomen. Totdat het                  moderamen hierover besloten heeft, handhaven we de oude situatie:      samenzang tijdens de dienst bestaat uit hooguit twee coupletten,bij    voorkeur aan het eind van de dienst.
 • Er is een commissie vanuit de Oranjekerkgemeente en het Noorderlicht Oranjekerk die een plan gaat uitwerken om te koffieruimte op te knappen. Als er voor dit plan toestemming komt van het college van kerkrentmeesters dan zal er om kosten te besparen met 'mankracht' van het Noorderlicht op een aantal zaterdagen in augustus gewerkt worden aan de koffieruimte. In het nieuwe seizoen kunnen we dan starten met een opgeknapte, frisse en gastvrije koffieruimte.
 • Vrijdag 25 juni viert mw Wielandt – Blondeau haar 91ste verjaardag. Vanaf deze plaats en namens de hele Oranjekerk: van harte gefeliciteerd met uw verjaardag
 • Dhr. Henk Jansen is na een lange ziekte en revalidatie weer thuis.
 • De diaconie organiseert in de zomermaanden weer ‘Op de Thee’. Velen van u zijn hiermee bekend: bij iemand op de thee gaan (koffie mag natuurlijk ook) of iemand op de thee ontvangen. Tijdens de zomermaanden zijn veel mensen op vakantie; de ‘thuisblijvers’ zijn dan vaak alleen en dan is het goed om bij iemand op de thee te gaan.
 • Wilt u bij iemand op de thee of wilt u iemand op de thee ontvangen, dan kunt u zich vanaf aanstaande zondag opgeven bij één van de diakenen. Vanaf zondag 11 juli worden de thee- en koffiepakketjes uitgedeeld.
 • Tijdens de gemeenteavond heeft dhr Engel Leune zich aan u voorgesteld als onze hulp in het pastorale werk. Dhr Leune gaat met ingang van 1 juli bij ons aan de slag. Voorlopig voor de duur van een jaar en 8 uur per week. Wij verwelkomen dhr Leune in ons midden en wensen hem een fijne tijd toe in onze gemeente. Moge Gods zegen op zijn werk rusten.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23. Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.
 • Komende kerkdiensten (max 60 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

    

   Zondag 27 juni, 09:45u, voorganger Ds G. Dekker, Bennekom

   Zondag    4 juli, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger

   Zondag  11 juli, 09:45u, voorganger Ds A. Kelder, Voorschoten

          

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor.

halleluja,

Lied 973

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Profielschets van een Goede Herder (Johannes 10: 14 – 16)

 

‘Ik ben de goede herder’, zegt Jezus en Hij presenteert zich daarmee als leider. Maar zijn profielschets lijkt absoluut niet op die van een kerkvorst, een directeur of een generaal. Net als zijn Vader heeft de Zoon van David een herdershart.

Hoe ziet de profielschets van de goede herder er dan uit! Drie eigenschappen zijn kenmerkend. En Gods zoon voldoet aan al die kenmerken. Hij is een herder zoals die hoort te zijn. In het profiel van de goede herder schetst Jezus zijn zelfportret met de drie kenmerken.

De goede herder kent zijn schapen. Er is een liefdevolle, wederkerige relatie tussen de herder en de schapen die aan zijn goede zorgen zijn toevertrouwd. Zo roept de herder al zijn eigen schapen uit de schaapskooi bij de naam. Jezus heeft aandacht voor degenen die bij Hem horen. Zijn zorg is persoonlijk gericht. Omgekeerd herkennen de schapen de stem van hun herder. Wie aandachtig luistert naar wat Jezus te zeggen heeft, herkent daarin goddelijk stemgeluid: dit zijn de woorden van God. Deze liefdevolle relatie van kennen en vertrouwen is geënt op de bijzondere verhouding tussen Jezus en zijn hemelse Vader: ‘Ik ken de mijne en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.’

De goede herder zet zijn leven in voor de schapen. De goede herder is het tegenovergestelde van een huurling. De huurling werkt op contractbasis met een kudde die niet van hem is. In een bedreigende situatie zal hij de schapen in de steek laten en voor zichzelf kiezen. Zijn eigen leven is hem meer waard dan dat van de schapen. Maar de goede herder heeft hart voor zijn kudde. Hij is bereid zijn eigen leven voor zijn schapen op het spel te zetten. David de herder staat Hem voor ogen. Had David als jonge herder niet met leeuwen en beren gevochten om zijn schapen te beschermen? Zo wil ook Jezus het gevaar niet ontlopen. Gods kudde is Hem meer waard dan zijn eigen leven. Hij is bereid zichzelf op te offeren voor de schapen, om ze uit de muil van de leeuw te redden.

De goede herder brengt zijn schapen bijeen. Over de toekomst zegt Jezus dat er één kudde komt, onder leiding van één herder. Zijn leiding is gericht op eenheid en heelheid van de complete kudde van God. Dat ziet Jezus als zijn levenswerk. En rond de door God gegeven herder wordt een nieuwe kudden gevormd, waarin al Gods schapen samen optrekken. Kortom, er zal één gemeente zijn.

Intussen zijn we eeuwen verder nadat Jezus deze profielschets van zichzelf heeft gegeven. De wereldwijde eenheid die door de goede herder tot stand is gebracht, dreigt steeds verder te verbrokkelen en af te kalven. Maar de schapen van Gods kudde zullen elkaar (terug)vinden in de gezamenlijke erkenning van Jezus de Messias. Bij Hem en bij niemand anders krijgt de eenheid van het ware geloof gestalte. En een zorgzame herder staat garant voor een volgzame kudde!

 

 

 • De jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand (waar de Oranjekerk deel van uitmaakt) is goedgekeurd in het College van Kerkrentmeesters en in concept vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. Voor boekjaar 2020 geldt het volgende (onder voorbehoud van de accountantsbeoordeling):

1.      Operationeel resultaat: - € 260.319

2.      Resultaat naar algemeen reserve: € 71.118

3.      Resultaat begraafplaats: € 71.184

In vergelijking met vorig jaar lijkt het resultaat een fors stuk hoger. Dit is echter een vertekend beeld, omdat er een correctie in zit. Zonder deze correctie is het resultaat een verlies van € 124.881.Dit is een fors verlies en dit is te verklaren door verminderde huuropbrengsten in een aantal wijken vanwege corona. Maar ook door externe ondersteuning voor de vervanging van een zieke medewerker op het kerkkantoor. In 2020 is er € 423.000,- aan legaten ontvangen, deze legaten zijn verwerkt in de cijfers van de wijken waarvoor de legaten bestemd waren.

De specifieke cijfers van de Oranjekerk zullen worden gepresenteerd in de Sleutel.

 • De kerkenraad vindt de pastorale werkzaamheden onderbezet. We zijn verheugd dat we de heer Engel Leune bereid hebben gevonden om vanaf 1 juli pastorale ondersteuning te geven voor 1 dag per week. U kunt met hem kennismaken op de gemeenteavond van 24 juni.
 • Met ingang van dinsdag 15 juni starten we in de Oranjekerk weer met de koffieochtenden (10:00u – 11:30u). U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Neem gerust iemand mee.
 • Donderdag 24 juni is er in de Oranjekerk een gemeenteavond. Vanwege de coronacrisis is het er vorig jaar niet van gekomen, maar nu is het weer mogelijk. De gemeenteavond wordt gehouden in de kerkzaal. Tijdens deze avond willen we met elkaar spreken over de toekomst van de gemeente en kennismaken met dhr Engel Leune. Wilt u in aanloop naar de gemeenteavond nadenken over de volgende vraag: “Hoe ziet u de toekomst van onze gemeente?” Wilt u gehaald en gebracht worden, neem dan contact op met Jan Vermaak, hij coördineert het vervoer: 06 40366333.
 • Half april werd dhr Henk Jansen met corona in het ziekenhuis opgenomen en moest daarna revalideren in eerst het Maasstad ziekenhuis en daarna in Schiehoven. Vorige week kwam er goed nieuws. Henk mag 18 juni naar huis.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

 • Vanaf 5 juni is zingen in de eredienst weer mogelijk. Wel met wat beperkingen. Het advies is:  maximaal twee coupletten per dienst gemeentezang, bij voorkeur aan het einde van de dienst en zingen op praatniveau (ingetogen, geluidssterkte van normaal spreken).
 • Komende kerkdiensten (max 60 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl)

               Zondag 13 juni, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer

               Zondag 20 juni, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger. m.m.v.

       Annabel Ferdinand, viool

               Zondag 27 juni, 09:45u, voorganger Ds G. Dekker, Bennekom

 

De oorsprong van het leven en licht is God die zijn woord heeft gegeven

                                                              

 

scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

----------------------------------------------------------------------------------

Ik ben het Levensbrood

Aanstaande zondag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. Ik vind het altijd weer heel bijzonder wanneer ik tijdens het Avondmaal de woorden van Jezus mag uitspreken: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.’

Deze woorden zijn zò direct en treffend: Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven. Hij heeft zich gegeven tot ‘volkomen verzoening van al onze zonden’. Hij heeft zich gegeven opdat wij mens kunnen zijn voor het aangezicht van de Heer. Het stukje brood dat wij bij het Avondmaal uitgereikt krijgen komt uit Zijn handen en is zodoende een bijzonder ‘levensmiddel’ dat alle andere overtreft. Een levensmiddel waar niemand aan gedacht heeft, omdat het uit de hemel komt. Rechtstreeks van God. Hij zorgt voor je leven, elke dag weer. Maar Hij wil voor je zorgen tot in eeuwigheid. Hij deelt royaal brood uit dat aan de wereld het leven geeft. En er is genoeg voor iedereen. Niemand hoeft te verhongeren.

 

“Heer, geeft ons altijd dit brood”, vragen de mensen aan Jezus als Hij zegt: “Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.” (Joh. 6: 33,34). Jezus antwoordt hen dan: “Ik ben het Levensbrood.” Hij komt niet bemiddelen, Hij is het brood zelf. Hij geeft zichzelf aan de wereld. Aan mensen die honger hebben naar het eeuwige leven en die dorst hebben naar gerechtigheid. Jezus zegt: “Hier ben Ik. Ik geef mezelf aan u. Ik ben het Leven. Eet en drink bij het Leven!”

Eten en drinken van Jezus’ lichaam en bloed. Dat doen we symbolisch bij het Avondmaal. Wij geloven dat zijn persoon een bijzondere voedingswaarde heeft. De levenshonger van de mens wordt erdoor gestild, zijn diepste dorst gelest. Door te eten en te drinken raken we verzadigd van Jezus Christus, wij zijn vol van het eeuwige leven. Dat Levensbrood, Jezus Christus zelf, is heel bijzonder. Heel anders dan het alledaagse brood dat wij eten. En daarom heeft dit brood een waarde die alle andere levensmiddelen ver te boven gaat. Het heeft een bijzondere vorm. Veel groter dan het brood dat wij gewend zijn. Levensgroot! Dus zo groot als een mens. Het heeft ook een bijzondere samenstelling. Omdat dit brood de gestalte van een mens heeft, bestaat uit vlees en bloed. Geloven in Jezus Christus, de mensenzoon. Het is tenslotte ook van bijzondere herkomst. Geen brood als product van deze wereld, maar als een gave van de hemel.

Genadebrood, door God gegeven. Wij leven dus van genadebrood!

 

 • Hier en daar hoor ik wel eens sombere geluiden over ‘de kerk na corona’. Er zijn mensen die denken dat de kerk niet ongeschonden uit de corona-crisis komt. Veel mensen zullen gewend zijn geraakt aan het niet meer ter kerke gaan en thuis de kerkdienst bekijken of naar een kerkdienst op televisie kijken, hoor ik dan zeggen. Ik geloof daar niet zo in; ik ben niet zo somber. Natuurlijk zullen er mensen zijn die niet meer zullen terugkeren naar de ‘oude gewoonte’. Maar ik denk dat de meeste christenen ‘gewoon’ weer naar de kerk gaan als het weer kan. Want de meeste christenen verstaan de roepstem van de Heer om de lofzang gaande te houden en om elkaar en Hem te ontmoeten.  

 

 • In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over het ‘wandelmaatje’: iemand die meewandelt naar de kerk en weer naar huis als het zelfstandige lopen wat moeizaam gaat. Ik weet niet of er al mensen zich hebben aangemeld, maar hier wil ik nogmaals aandacht vragen voor het ‘wandelmaatje’. Vindt u het fijn als er iemand met u naar de kerk meeloopt, laat dat dan weten: u kunt zich opgeven bij onze scriba: 0620995867 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. En vindt u het leuk om iemand lopend naar de kerk te begeleiden, neem ook dan contact op met de scriba.
 • Mevrouw Martie Veen is afgelopen week opgenomen In Acropolis. Zij gaat verder achteruit en behoeft intensieve zorg. Aanvankelijk was het de bedoeling haar thuis die zorg te geven, m.n. door haar zoon, maar dit bleek toch wel heel erg zwaar voor haar zoon te zijn.
 • Steven de Jong onderging een operatie waarbij stands zijn geplaatst. Gelukkig gaat het weer en stuk beter met hem.
 • De heer Henk Jansen moet nog een week langer in Schiehoven verblijven. Hij herstelt goed van corona, maar de dokter wil hem nog een weekje langer houden.
 • In gedachten en gebeden zijn we bij mevrouw Tea Troost en bidden dat de behandeling mag aanslaan.
 • Om alvast in uw agenda te noteren: gemeenteavond donderdag 24 juni. Inloop 19:00u, aanvang 19:30u.
 • Zondag 6 juni wordt het catechese-seizoen voor alle groepen afgesloten met een middagje uit bij de Zevenhuizense Plas. Het catechese-weekend kon ook dit haar helaas niet doorgaan, maar we hopen op deze manier toch een gezellige afsluiting van het seizoen te hebben. Wil je mee, geef je dan op bij Chantal van Rooijen: 06 122 50 675.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.

   Alle collecten zijn van harte bij u aanbevolen.

 • Komende kerkdiensten (max 30 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl

   Zondag 6 juni, 09:45u, voorganger Ds M. Dubbeldam, Giessenburg

   Zondag 13 juni, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer

 

 

Het brood dat wij eten om niet verloren te gaan.

Wij delen het met elkaar ons hele mensenbestaan.

 

  

 

 

  

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

Scribaat  : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website  : www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

---------------------------------------------------------------------------------

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’

 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wezenzondag genoemd. Die naam is ontleend aan een uitspraak van Jezus in Johannes 14:18: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ Dat is wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt als het gaat over de tijd dat Jezus niet meer bij hen zal zijn, maar bij zijn Vader in de hemel. Deze woorden staan in het grotere verband van de belofte van Jezus over de komst van de Heilige Geest. In de laatste vertaling staat: ‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn’. In een vroegere vertaling staat: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, die altijd bij u zal blijven’. In de eerste plaats wordt in deze beide vertalingen duidelijk dat het Jezus is die aan zijn Vader vraagt om na zijn fysieke afscheid van deze wereld bij ons te blijven. Niet de leerlingen, niet de volgelingen van Jezus, niet wij, maar het is Jezus zelf die bij Zijn Vader voor ons pleit. In die zin is ‘pleitbezorger’ een goede vertaling. Aan de andere kant neigt de vertaling ‘pleitbezorger’ teveel naar de advocaat die voor ons zou pleiten. Maar Jezus is meer dan een advocaat die voor ons pleit bij Zijn Vader. Zeker, Jezus is onze pleitbezorger in die zin dat Hij voor ons bij God het pleit beslecht. Dat wil zeggen dat Hij bij Zijn Vader voor de zondaar pleit. En dat pleit heeft Hij beslecht door Zijn dood en opstanding. En die pleitbezorger hebben we allemaal in ons gehavende en gebrekkige bestaan nodig. Alleen zó kunnen wij elke dag weer voor Gods aangezicht verschijnen. En dat moet ons elke dag weer aangezegd en toebedeeld worden. Door de Heilige Geest, de ‘nieuwe’ pleitbezorger.

Tegelijkertijd hebben we Jezus in ons leven nodig. Wie Hij was, wat Hij deed, hoe Hij mensen raakte, hoe Hij uitdeelde van Zijn liefde, hoe Hij mensen in de ziel keek, hoe Hij barmhartigheid uitdeelde, hoe Hij naar God de Vader wees, ook dat hebben we allemaal elke dag nodig. Om het simpel te zeggen: we hebben ‘de Jezus van alledag’ ook hard in ons leven nodig. Als het daarover gaat, dan is ‘plaatsvervanger’ een heel geschikt woord. Wij hebben in ons leven een plaatsvervanger van Jezus nodig. Iemand die in het dagelijks leven in de plaats van Jezus bij en met ons is - zoals Hij lang geleden lijfelijk bij mensen aanwezig was - ons barmhartigheid toedeelt, ons met Zijn liefde bejegend, ons de weg wijst en ons op het spoor van de Heer zet. En daarom bidt Jezus bij Zijn Vader ook om een plaatsvervanger. Ook die plaatsvervanger wordt beloofd: de Heilige Geest, of zoals in de laatste vertaling staat: ‘de Geest van de waarheid’.

Twee vertalingen met een ander accent, beide zijn juist, maar ze zijn alleen juist wanneer ze in één adem genoemd worden. Jezus bidt de Vader om een pleitbezorger én een plaatsvervanger. Iemand die voor ons het pleit beslecht voor het aangezicht van de Heer én iemand die ‘zoals-Jezus-was’ bij ons is en zal zijn tot in eeuwigheid.

Het gebed van Jezus bij Zijn Vader is verhoord! Hij schonk ons Zijn Geest, Zijn Heilige Geest. Wat een geschenk, dat de Heer zó bij ons wil Zijn. Elke dag weer!

-----------------------------------------------------------------------------------

 • Voor sommige gemeenteleden wordt het steeds lastiger om lopend naar de kerk te komen. Dat heeft niet zozeer te maken met de afstand als wel met het wat slechter ter been worden. Misschien wordt het lopen naar de kerk vergemakkelijkt wanneer iemand meeloopt. Vandaar dat we het plan hebben opgevat van een ‘wandelmaatje’: iemand die vanaf huis meeloopt naar de kerk en terug naar huis. Wanneer dat voor u een oplossing is om toch lopend naar de kerk te gaan, laat het ons dan weten. En wanneer anderen ’s zondags in de gelegenheid zijn om (toch) op weg naar de kerk met iemand mee te lopen: laat ons dat ook weten. U kunt u opgeven voor het ‘wandelmaatje’ bij onze scriba: 0620995867 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Mevrouw Tea Troost heeft na een aantal chemokuren een stamceltherapie ondergaan. Een zware periode is het geweest en is het nog altijd. Wij hopen en bidden voor haar en voor degenen die haar lief zijn dat deze therapie mag aanslaan. Tea verblijft momenteel in Antoniushove, afd. H02A kamer Groen Links 04, Burgemeester Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam.
 • De heer Henk Jansen verblijft nog in Schiehoven, herstellende van de gevolgen van het coronavirus. Het grote aantal kaarten dat hij en zijn vrouw Corrie ontvangen hebben is een grote steun. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Schiehoven, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam.
 • Steven de Jong moet aanstaande dinsdag in het ziekenhuis een hartkatheterisatie ondergaan. Wij wensen hem alle sterkte, maar bovenal Gods onmisbare nabijheid   
 • Aanstaande maandag beginnen de eindexamens in het voortgezet onderwijs. In de loop van het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van de examenklassen hun tentamens gedaan, en ze weten hoe ze er nu voorstaan. Sommigen kunnen zich een onvoldoende veroorloven, anderen moeten hard aan de bak. Kortom een spannende en inspannende periode. Wij wensen alle eindexamenkandidaten heel veel sterkte en veel succes!.
 • Om alvast in uw agenda te noteren: gemeenteavond donderdag 24 juni. Inloop 19:00u, aanvang 19:30u.
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23. Doordat we al weken niet naar de kerk kunnen, zijn de opbrengsten van de collecten achteruit gelopen. Dat geldt, denk ik, voor heel veel kerken. Maar dat betekent ook dat de bestemmingen van de collecten door de coronacrisis financieel minder gesteund worden. Dat laten we toch niet gebeuren!

 

 • Komende kerkdiensten (max 30 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl
 • Zondag 16 mei, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger
 • Zondag 23 mei, 09:45u, voorganger Ds H. Koolhaas, Aalsmeer, Pinksteren, voorbereiding Heilig avondmaal.
 • Zondag 30 mei, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger, viering Heilig Avondmaal

 

 

“Leven is vragen, wachten verdragen, zwoegen en zwijgen,

Antwoorden krijgen waarom je niet vroeg”

(Lied 830:2)

 

 ORANJEKERK

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Een tijdje terug vroeg iemand mij of ik in de Nieuwsbrief een keer een bemoedigend gedicht wilde plaatsen voor mensen die verlies te dragen hebben. Zelf ben ik niet zo’n dichter, maar heb een mooi gedicht gevonden over verlies en verder gaan. Het is van Claire Vanden Abbeele.

 

Stilaan breekt verbinding door

 

Al jarenlang probeer ik me te verbinden met wat was en is en komen zal.

Wat maakt dat ik niet door kan breken, niet kan spreken over dood, over leven?

Wat houdt me weg van mezelf, waar ligt de kiem van dit bestaan?

 

De kinderen om me heen zijn zo open.

Ik zie hen dansen en spelen, maar ik, ik kan hen niet verstaan.

Er is te veel pijn in mij gebleven. Te veel duisternis vult mijn bestaan.

 

Vandaag voel ik iets in me bewegen. Er komen warme woorden aangewaaid.

Van ver. Van over de grens van dit leven.

 

Licht wordt aan mij gegeven. Er is hoop, er is nieuw leven.

Weerloos en zonder naam. Zo ben ik het meest met jou verweven.

 

Laat de kou nu maar komen, woorden vallen, regen stromen

tot jouw beeltenis verschijnt, en ik opnieuw besta.

Mezelf tot leven brekend.

 

Stilaan breekt verbinding door.

Ze stroomt mild en zacht een verbond mild en zacht.

Een blauwdruk die de diepte kent van een leven door en voor.

 

Ik buig het hoofd, en zie in de aarde kiemt nieuw leven

gestuwd door een vreemde zachte kracht.

 

Ik kijk verbaasd: het leven gaat door.

 

                  

===============================================

 • Het was een mooi initiatief om op 28 april een Oranjeterras voor de kerk te openen voor een kopje koffie en thee. Lang hebben we op zo’n moment van ontmoeting gewacht. Toch hebben we besloten om het Oranjeterras nog maar even uit te stellen. Hoewel het misschien best goed zou kunnen, willen we geen enkel risico nemen. Dus …. nog even geduld.
 • Het is alweer een aantal weken toegestaan om met maximaal 30 personen in de zondagse dienst bij elkaar te komen. In onze kerk is dat ook wel het maximale aantal wanneer we de 1,5 m maatregel hanteren, maar het kan wel. De afgelopen zondagen heeft een klein aantal mensen de gang naar de kerk weer gevonden. Dat is heel fijn. Maar er kunnen er nog meer bij! Daarom: schroom niet, kom gerust naar de kerk en vier mee! Met 30 personen kunnen we veilig en verantwoord ter kerke komen.
 • De 4 mei comités hebben besloten dat er ook dit jaar geen openbare herdenkingen zullen zijn. Vanuit de Oranjekerk willen we echter ook dit jaar -evenals vorig jaar- toch aandacht schenken aan Dodenherdenking. Om even voor acht uur zal op 4 mei vanaf de toren van de Oranjekerk het signaal Taptoe door drie trompettisten geblazen worden, waarna twee minuten stilte in acht wordt genomen. Daarna klinkt het Wilhelmus.
 • In het kader van De Bevrijding in ‘45 maakten Annabelle Ferdinand (viool), Joost van der Linden (tenor) en Ronald Kouwenhoven (piano) een muzikale voorstelling in de Oranjekerk:

       

   ‘Tussen Schie en Coolsingel’.

 Naast muziek van oorlog en bevrijding, vertellen Rotterdammers uit          Hillegersberg-Schiebroek aan de hand van oude foto's van de stad hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Omdat deze voorstelling door de corona-maatregelen niet voor publiek gespeeld kan worden (en dus geen inkomsten uit kaartverkoop ontvangen), is er een film van 35 minuten gemaakt die tot en met 5 mei op YouTube te zien zal zijn. Beeldmateriaal: beeldbank NIOD en Stadsarchief Rotterdam.

 Wilt u de film bekijken en ook een bijdrage leveren om deze film te bekostigen, dan kunt u een willekeurig bedrag overmaken naar: NL57INGB0430545231 t.n.v. A.E.M. Ferdinand of door het volgende Tikkie te gebruiken

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?                  trxid=xRCn791uxOPNaGaifbX6q3ZrNzEctyaJ 

 Stuur daarna een e-mail met verzoek om de film te bekijken naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan wordt de link u toegestuurd. Deze   voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van       Fonds Podiumkunsten.

               

 • De heer Henk Jansen werd getroffen door het coronavirus en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Na verblijf in het Franciscus, Vlietland Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis verblijft Henk momenteel in Schiehoven om te herstellen. Ook zijn vrouw Corrie is flink ziek geweest, maar is gelukkig weer aan de beterende hand. (Dhr. Henk Jansen, p/a Schiehoven, kmr 102, Hamakerstraat 77, 3052 JA Rotterdam)
 • Vergeet u de collecten niet: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.
 • Komende kerkdiensten (max 30 personen, maar ook online te volgen: Kerdienstgemist.nl

               Zondag 2 mei, 09:45u, voorganger Mw. R. Slot, Maasland

               Zondag 9 mei, 09:45u, voorganger Dhr. J. Wolsheimer

               Donderdag 13 mei, 10:00u Fonteinkerk (!), Dhr. R. Antes,                               Ridderkerk, Hemelvaartsdag

 

“Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer”

 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit”

(Lied 935: 1 en 3)

Oranjekerk

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Help mij, o Heer

 

Wij zijn begaan met de wereld in nood.

Duizenden mensen die hebben geen brood.

Wij hebben zoveel, zij nauw’lijks rantsoen.

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Kind’ren aan ’t werk wat het licht niet verdraagt.

Kind’ren verlaten, verkracht of verjaagd.

Waar vinden zij hulp voor het onrecht van toen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Zwervers, ontheemden, geen dak boven ’t hoofd.

Miskend of verslaafd, de hoop lijkt gedoofd.

Hoe komen zij ooit weer in het fatsoen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Leed om ons heen, het verdriet doet zo’n pijn.

Velen die zoekend uit evenwicht zijn.

Vermoeid of alleen, wie geeft ze een zoen?

Wat kan ik daar in m’n eentje aan doen?

 

Help mij, o Heer, een arme te voeden.

Help mij, o Heer, een kind te behoeden.

Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.

Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.

Amen

 

 (Pieter van den Broeke in Eén druppel jou)

 

 

--------------------------- ----------------------------------------

 

 

 • Naar het zich nu laat aanzien mogen de terrassen woensdag 28 april weer open onder bepaalde voorwaarden. De Oranjekerk wil dit niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Als de terrassen open mogen, dan willen we op 28 april een kopje koffie of thee schenken op het Oranjeterras voor de kerk. Hoe we dat precies gaan doen is nog niet bekend, maar u wordt daarvan op de hoogte gebracht. Ook is het plan opgevat om eind juni een gemeente-avond te houden. Misschien twee met telkens maximaal 15 personen. Ook daarover houden we u op de hoogte. Zo hopen we dat de kerk de komende maanden steeds verder ‘opengaat’ om met te elkaar te vieren, te leren, te dienen en om elkaar weer te ontmoeten.
 • Twee weken geleden kondigde ik in de Nieuwsbrief mijn vertrek aan uit de Oranjekerk met ingang van 12 september. N.a.v. deze aankondiging ontving ik veel reacties uit de gemeente, waarvoor mijn dank. Veel warme en begripvolle reacties. Maar ook een enkele ‘hengel’reactie: is er niet meer aan de hand dan dat de puf eruit is? Nee, er is niets meer, maar ook niets minder dan dát. Er zijn geen conflicten met moderamen, kerkenraad of gemeenteleden en er is ook niemand die gezegd heeft ‘zou je niet eens opkrassen’. De redenen voor mijn vertrek komen geheel uit mijn eigen predikanten-inborst. Nu ook bij mij het besluit goed is ingedaald, voel en weet ik dat het een weloverwogen en goed besluit is geweest. Maar …  het is nog geen 12 september, dus tot die zondag gaan we met elkaar voort op ’s Heren wegen.
 • Door de coronacrisis konden we maandenlang niet ‘fysiek kerken’ zoals dat heet. Dat hebben we gemerkt in de opbrengst van de collectes. De bodem van de collectezakjes en -schalen bleven vele zondagen zichtbaar. De collecteopbrengst is de afgelopen maanden beduidend achtergebleven. Dat is begrijpelijk, want op zondag iets in de collectezak doen is een stuk eenvoudiger dan thuis iets overmaken via de bank. Toch vragen wij u ook thuis de collectes niet uit het oog te verliezen. Voor de diaconie kunt u uw collecte overmaken op rekening: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 0119 9914 70 en voor de kerk op rekening: Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23.
 • Zaterdag 10 april overleed Lien van Tienhoven. Lien verbleef sinds begin dit jaar in De Vijf Havens in Zevenkamp, na ziekenhuisopname vorig jaar bleek dat zelfstandig thuiswonen niet meer mogelijk was. Korte tijd verbleef zij in Stadzicht, waarna zij een plekje kreeg in De Vijf Havens. Lien was zeer betrokken bij de Oranjekerk. Jarenlang was zij samen met haar man enthousiast in de weer voor de bazaar. Afgelopen zondag klonken voor haar de klanken en woorden van ‘De Heer is mijn herder’: ‘Gij zult bij mij wezen; o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf’. Lien van Tienhoven werd 92 jaar. De begrafenis vindt in kleine kring plaats op zaterdag 17 april.
 • Dinsdag 13 april bereikte mw van Etten de leeftijd van 90 jaar. Donderdag 15 april vierde Wil van Ingen haar 80ste verjaardag en maandag 19 april hoopt mw Moree haar 77ste verjaardag te vieren. Op 25 april viert Mw Masmeijer haar 89ste verjaardag en mw Coufreur haar 76ste verjaardag. Vrijdag 30 april hoopt mw Tarmond haar 77ste verjaardag te vieren. Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie namens de gehele gemeente. 
 • Komende diensten:

           Zondag 18 april, 09:45u, Ds. J. Brederveld, Rotterdam

           Zondag 25 april, 09:45u, Ds Dick Pranger

           Zondag 2 mei, 09:45u, Mw. R. Slot, Maasland

           Alle diensten zijn online te volgen,in de kerk zullen                                           maximaal 30 personen toegelaten worden.

 

Vertrouwen

Als g’ in nood gezeten, Geen uitkomst ziet,

wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.


Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot,

en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.

 

Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;

God zal u behoeden, uw toeverlaat.

 

 

Oranjekerk

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger,  0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jezus Christus, priester zonder opvolger

Pasen is het geweldige feest van de opstanding van Jezus. Maar we mogen dat niet vieren als een feit in de christelijke geschiedenis. De opstanding van Jezus ‘moeten wij eigen maken.’ Het feest van de opstanding moet in onze ziel landen. Het moet naar binnen.
Naar jezelf. Naar je onvolmaaktheid. Naar je klein geloof. Naar je bewuste en onbewuste zonden. En zelfs als je niet zo’n “zondaar” bent….dan nog leert de bijbel dat mensen “gerechtvaardigd worden door  de opstanding van Jezus Christus, die nieuw leven heeft mogelijk gemaakt! Zelf ervaar ik de bijbel steeds meer als een profetisch boek, wat toen beloofd werd, gebeurt ook nu. Dan is het ook zo mooi om het einde van Psalm 22 te  lezen: “Een nieuw geslacht zal Hem dienen, en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van Zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden!” Laten wij vandaag tegen alle ongeloof van de wereld in, zeggen: “Ik geloof in  Jezus Christus, de opgestane Heer!” De afgelopen eeuw die wij beleefden, was een eeuw van uitvindingen. En die gaan nog steeds door. Wij ontwerpen en bouwen. Wij maken een prototype van elke nieuwe auto of robot. En die kan en moet ook steeds veranderd en vernieuwd worden. Want wij gaan met de mode van onze tijd mee! Heel anders is geloofstaal. In de bijbel vind je de zin: “… omdat Hij priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft”. Priesters volgden elkaar op van generatie op generatie, omdat de dood hun belette voor eeuwig priester te blijven, terwijl Jezus Christus  priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft! “ En zo…..kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten !”  Het evangelie van Pasen vinden we in Matteüs 26, 27 en 28. Het daagt ons altijd weer uit om dichter bij Jezus te komen. Lees het, lees het telkens opnieuw, en… beleef het!  
Ik wens u gezegende paasdagen!

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

   

 

 

 

---------------------

 Vorige week woensdag heb ik het moderamen, en afgelopen maandag de kerkenraad op de hoogte gebracht van mijn besluit om te stoppen als gemeentepredikant in de Oranjekerk. Een moeilijk maar weloverwogen besluit. De laatste maanden merkte ik dat mijn werk steeds zwaarder op mij begon te drukken en dat de motivatie en het enthousiasme langzaam wegsijpelden; of om het simpel te zeggen: de puf is eruit, de tank is leeg. Dat is niet goed voor mijzelf, maar zeker ook niet goed voor de gemeente. Ik heb thuis en met een collega hierover uitvoerig gesproken. Ik kwam tot de slotsom dat ‘bijtanken’ niet de oplossing is. De tank is niet alleen leeg voor wat betreft mijn werk in de Oranjekerk, maar hij is leeg voor wat betreft het predikantswerk. Als dat zo is, dan moet je stoppen. En dat doe ik dan ook …. met pijn in het hart.

Zondag 12 september zal mijn laatste dienst zijn als predikant van de Oranjekerk

Donderdag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. We gedenken dan dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden in het bijzijn van zijn leerlingen het Avondmaal instelde. U kunt thuis het Avondmaal meevieren met een stukje brood, wijn of druivensap. Op Goede Vrijdag zullen we in een ingetogen dienst in woord en muziek stilstaan bij de lijdensweg en dood van Jezus. Zondag is het feest! Feest van de opgestane Heer! Viert u mee? 

Dat we het zat zijn nog steeds niet naar de kerk te kunnen vanwege de coronamaatregelen is begrijpelijk. Het duurt wel heel erg lang. Dat we met maximaal 30 mensen ter kerke kunnen gaan is karig, maar het is onder de huidige omstandigheden in ieder geval iets. We doen dit alles om als kerkgemeenschap te voorkomen een plek van besmetting te worden. Dit doen we, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor de volksgezondheid en voor de mensen om ons heen. Ik vind het dan ook onverantwoordelijk dat sommige kerken besloten hebben geen maximum van 30 kerkgangers aan te houden. Maar waar dat gebeurt, is het verschrikkelijk en onchristelijk dat journalisten worden belaagd  en in een preek vergeleken worden met terroristen. En het is verschrikkelijk dat een kerk die zich niet aan het maximum houdt als reactie een ‘vuurwerkbom’ op de stoep krijgt. Laten wij de rust bewaren en nog altijd geduld oefenen. Het komt goed, ook met de kerk!

De collectes in de veertigdagentijd, die in het kader van het Werelddiaconaat staan,  sluiten we in de Paasdienst af met een collecte voor Kinderen in de knel. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan projecten voor kansarme jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. De helft van de jongeren in deze stad maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Ook worden er jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden, waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. U kunt uw gave overmaken op de rekening van de diaconie: 

           Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70.

 

Komende diensten:

Donderdag 1 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal;

Goede vrijdag 2 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, lector Mariëlla Diemer, viool Annabelle Ferdinand,   

Zondag 4 april,09:45u, Ds Dick Pranger, Paasdienst;

Zondag 11 april, 09:45u, Ds H Habekotte, Maasdijk.

Alle diensten kunt u online meevieren. We mogen met 30 mensen in de dienst zijn, dus als u wilt komen is dat goed, we sturen u niet weg, tenzij u de 31 ste bent.

 

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als

een vuur vooraan levenden en doden!

(Lied 645)