Oranjekerk

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger,  0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Jezus Christus, priester zonder opvolger

Pasen is het geweldige feest van de opstanding van Jezus. Maar we mogen dat niet vieren als een feit in de christelijke geschiedenis. De opstanding van Jezus ‘moeten wij eigen maken.’ Het feest van de opstanding moet in onze ziel landen. Het moet naar binnen.
Naar jezelf. Naar je onvolmaaktheid. Naar je klein geloof. Naar je bewuste en onbewuste zonden. En zelfs als je niet zo’n “zondaar” bent….dan nog leert de bijbel dat mensen “gerechtvaardigd worden door  de opstanding van Jezus Christus, die nieuw leven heeft mogelijk gemaakt! Zelf ervaar ik de bijbel steeds meer als een profetisch boek, wat toen beloofd werd, gebeurt ook nu. Dan is het ook zo mooi om het einde van Psalm 22 te  lezen: “Een nieuw geslacht zal Hem dienen, en aan de kinderen vertellen van de Heer; aan het volk dat nog geboren moet worden zal het van Zijn gerechtigheid verhalen: Hij is een God van daden!” Laten wij vandaag tegen alle ongeloof van de wereld in, zeggen: “Ik geloof in  Jezus Christus, de opgestane Heer!” De afgelopen eeuw die wij beleefden, was een eeuw van uitvindingen. En die gaan nog steeds door. Wij ontwerpen en bouwen. Wij maken een prototype van elke nieuwe auto of robot. En die kan en moet ook steeds veranderd en vernieuwd worden. Want wij gaan met de mode van onze tijd mee! Heel anders is geloofstaal. In de bijbel vind je de zin: “… omdat Hij priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft”. Priesters volgden elkaar op van generatie op generatie, omdat de dood hun belette voor eeuwig priester te blijven, terwijl Jezus Christus  priester zonder opvolger is, omdat Hij tot in eeuwigheid blijft! “ En zo…..kan Hij ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten !”  Het evangelie van Pasen vinden we in Matteüs 26, 27 en 28. Het daagt ons altijd weer uit om dichter bij Jezus te komen. Lees het, lees het telkens opnieuw, en… beleef het!  
Ik wens u gezegende paasdagen!

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

   

 

 

 

---------------------

 Vorige week woensdag heb ik het moderamen, en afgelopen maandag de kerkenraad op de hoogte gebracht van mijn besluit om te stoppen als gemeentepredikant in de Oranjekerk. Een moeilijk maar weloverwogen besluit. De laatste maanden merkte ik dat mijn werk steeds zwaarder op mij begon te drukken en dat de motivatie en het enthousiasme langzaam wegsijpelden; of om het simpel te zeggen: de puf is eruit, de tank is leeg. Dat is niet goed voor mijzelf, maar zeker ook niet goed voor de gemeente. Ik heb thuis en met een collega hierover uitvoerig gesproken. Ik kwam tot de slotsom dat ‘bijtanken’ niet de oplossing is. De tank is niet alleen leeg voor wat betreft mijn werk in de Oranjekerk, maar hij is leeg voor wat betreft het predikantswerk. Als dat zo is, dan moet je stoppen. En dat doe ik dan ook …. met pijn in het hart.

Zondag 12 september zal mijn laatste dienst zijn als predikant van de Oranjekerk

Donderdag vieren we in de Oranjekerk het Heilig Avondmaal. We gedenken dan dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden in het bijzijn van zijn leerlingen het Avondmaal instelde. U kunt thuis het Avondmaal meevieren met een stukje brood, wijn of druivensap. Op Goede Vrijdag zullen we in een ingetogen dienst in woord en muziek stilstaan bij de lijdensweg en dood van Jezus. Zondag is het feest! Feest van de opgestane Heer! Viert u mee? 

Dat we het zat zijn nog steeds niet naar de kerk te kunnen vanwege de coronamaatregelen is begrijpelijk. Het duurt wel heel erg lang. Dat we met maximaal 30 mensen ter kerke kunnen gaan is karig, maar het is onder de huidige omstandigheden in ieder geval iets. We doen dit alles om als kerkgemeenschap te voorkomen een plek van besmetting te worden. Dit doen we, omdat wij ons medeverantwoordelijk voelen voor de volksgezondheid en voor de mensen om ons heen. Ik vind het dan ook onverantwoordelijk dat sommige kerken besloten hebben geen maximum van 30 kerkgangers aan te houden. Maar waar dat gebeurt, is het verschrikkelijk en onchristelijk dat journalisten worden belaagd  en in een preek vergeleken worden met terroristen. En het is verschrikkelijk dat een kerk die zich niet aan het maximum houdt als reactie een ‘vuurwerkbom’ op de stoep krijgt. Laten wij de rust bewaren en nog altijd geduld oefenen. Het komt goed, ook met de kerk!

De collectes in de veertigdagentijd, die in het kader van het Werelddiaconaat staan,  sluiten we in de Paasdienst af met een collecte voor Kinderen in de knel. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan projecten voor kansarme jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria. De helft van de jongeren in deze stad maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Ook worden er jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden, waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. U kunt uw gave overmaken op de rekening van de diaconie: 

           Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70.

 

Komende diensten:

Donderdag 1 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal;

Goede vrijdag 2 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, lector Mariëlla Diemer, viool Annabelle Ferdinand,   

Zondag 4 april,09:45u, Ds Dick Pranger, Paasdienst;

Zondag 11 april, 09:45u, Ds H Habekotte, Maasdijk.

Alle diensten kunt u online meevieren. We mogen met 30 mensen in de dienst zijn, dus als u wilt komen is dat goed, we sturen u niet weg, tenzij u de 31 ste bent.

 

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan als

een vuur vooraan levenden en doden!

(Lied 645)

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kijk naar zijn handen

 

Handen heb je in allerlei soorten en maten. Er zijn moederhanden, vaderhanden, pianohanden, werkmanshanden en ga zomaar door. Al die handen spreken hun eigen taal en vertellen hun eigen verhaal. Ook de handen van Jezus spreken hun eigen taal en vertellen hun eigen verhaal. In het evangelie van Lucas lezen we het laatste kruiswoord van Jezus: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Als Jezus door alles en iedereen verlaten is, bespot en gehoond, lijkt Hij te verzinken in de grootste godverlatenheid. Er is niemand die Hem kan redden; ook kan Hij zichzelf niet redden en Hij gaat ten onder aan de grootste menselijke brutaliteit: het nemen van een mensenleven. Maar dan klinken die woorden: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Als er niets en niemand meer is, in het grootste lijden, legt Jezus zijn geest in handen van zijn Vader. Waar geen hulp meer is, vertrouwt Jezus op de handen van zijn Vader, die Hem zullen dragen. Dat is het verhaal van de handen van God: zij zullen je dragen, ook in het grootste gevaar en diepste lijden. Gods handen zijn voor ons onzichtbaar, maar zo vaak wel voelbaar in alles wat we doormaken.

De handen van Jezus spreken ook hun eigen taal en zijn wél zichtbaar. Het zijn doorboorde handen die Hij aan Thomas laat zien. Zij dragen de littekens van de menselijke schuld en boete. “Ik ben het echt”, zegt Jezus tegen Thomas en toont hem zijn handen. Die handen hebben kinderen gezegend, ogen en oren geopend, zieken genezen en brood gebroken. Zijn handen, altijd liefdevol uitgestrekt naar mensen van toen, maar ook uitgestrekt naar ons. Uitnodigend, liefdevol, vergevend en barmhartig. Handen die zeggen: “ondanks de littekens als teken van de zonden, ben ik er voor jou.” 

 

Vandaag zijn zijn handen nog altijd in liefde naar ons uitgestrekt. Aan die handen mogen wij ons overgeven met al onze twijfels en bezwaren, met al onze moeite en zorgen, met al ons falen en al onze fouten.

En onze handen … , laten we ze vouwen, in zijn handen leggen en zachtjes bidden: ‘….. houdt ook in de wereldnacht over mij getrouw de wacht.”

 

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik dat we hoopten op fysieke diensten met maximaal 30 personen vanaf Palmpasen. Die hoop hebben we helaas wat bij moeten stellen. Het advies om met maximaal 30 personen te kerken ligt er, maar het moderamen en kerkenraad zijn  toch zeer terughouden. Zeker gelet om het nog altijd toenemende aantal besmettingen. Vandaar geldt voor de komende diensten: kerkbezoek wordt nog niet aangeraden, maar niet verboden. Wanneer u naar de diensten komt, zullen we u niet wegsturen (tenzij u de 31ste kerkganger bent). Dit geldt dus ook voor de diensten rond Pasen. Mochten er na de volgende persconferentie grote versoepelingen aangekondigd worden, waardoor kerkgang geen probleem meer zou zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Alle diensten blijven overigens online mee te beleven.

 • Afgelopen week is een groepje van de Oranjekerk en het Noorderlicht wezen kijken naar de video-installatie in de Maranathakerk in Sliedrecht. Daar wordt gewerkt met een installatie die wij voor de Oranjekerk op het oog hebben.
 • Ds Anje de Kuiper van de Fonteinkerk heeft een zware hersenschudding opgelopen. Aanvankelijk werd nog gedacht dat de afscheidsdienst op 21 maart en de verbintenis en  intrede op 28 maart in Schiedam nog konden doorgaan, maar naar het zich nu laat aanzien kunnen beide diensten geen doorgang vinden. We wensen Anje een voorspoedig herstel toe.
 • De collecte op zondag 21 maart staat in het teken van Kerk in Actie onder het motto ‘Ik ben er voor jou.’ De collecte is deze zondag bestemd voor financiële ondersteuning van boerengezinnen op Java. Kerk in Actie helpt hen met het opzetten van coöperaties, zodat ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en zodoende een betere prijs voor hun producten kunnen krijgen.

De collecte op zondag 28 maart is bestemd voor JOP (Jong Protestant). Onder andere voor het paasproject: de PaasChallenge. Wat betekent Pasen en wat  betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan 6000 jongeren aan de slag als ze de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door de jeugdwerkorganisatie (JOP) van de PKN. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

U kunt uw gave overmaken op de rekening van:

Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70.

 • Onlangs verscheen de Nieuwsbrief van de Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Zuid-Holland. Een zeer lezenswaardige nieuwsbrief met interessante en mooie artikelen en verhalen. Bent u geïnteresseerd in deze Nieuwsbrief laat dat de scriba even weten, dan krijgt u een exemplaar toegestuurd of in de bus (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 • Komende diensten (online)

Zondag 21 maart, 09:45u, Ds J. Breedeveld, Rotterdam, 5de zondag 40-dagentijd

Zondag 28 maart, 09:45u, Ds Dick Pranger, Palmzondag

Donderdag 1 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Vrijdag 2 april, 19:30u, Ds Dick Pranger, Goede Vrijdag

 

Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis,

Door wie wij verlost en bevrijd zijn. God zij genadig en zegene ons

en dat zijn aanschijn over ons moge lichten.  (Lied 564b)

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

 

 

 

 

 

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger,  0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Derde zondag in de veertigdagentijd: zondag Occuli

Aanstaande zondag vieren we de derde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en toeleven naar Goede Vrijdag en het feest van Pasen. Deze zondag draagt de naam ‘Occuli’, dat is Latijn voor ‘ogen’. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25 vers 15: ‘Ik houd mijn oog gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn moeten uit het net.’ 

In deze Psalm komen we David tegen.

We weten niet goed wat hem hier overkomt, of wat zijn gemoedstoestand is, maar weten wel dat hij angstig, bang is: ‘Mijn hart is vol angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis’. Kijk nou naar mij. Kijk eens hoeveel vijanden mij haten. Kijk naar mijn nood’. Het lijkt wel of hij geen kant uit kan en er geen steun en hulp van anderen te verwachten is. De schreeuw van David om door God gezien te worden is de schreeuw van de mens die zijn hoop bijna verloren heeft.

Deze psalm doet mij denken aan het aangrijpende schilderij De Schreeuw van de Noorse schilder Evard Munch uit 1893. Het drukt het geestelijke leed en de emotionele kwelling uit die de schilder tijdens bepaalde perioden in zijn leven heeft gevoeld. Op het schilderij zien we een figuur die zijn handen om zijn gezicht slaat en met open mond en een wanhopige blik de kijker aanstaart. Angst overheerst en de schreeuw van angst spat van het doek af: ‘Kijk naar mij; kijk naar mijn nood!’ Als je David in dit schilderij wil zien, dan hoor je hem schreeuwen: ‘Heer kijk naar mij!’

We kennen, denk ik, allemaal wel situaties in het leven dat je naar boven schreeuwt en je je afvraagt of God jou wel ziet in je sores. Angstige weken voor de uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis, grote zorgen in het gezin, verlies van een geliefde, vrees voor een onzekere toekomst. En je vraagt je af: ziet God mij eigenlijk wel? David, in al zijn angst en moedeloosheid, is daar wel stellig over. Want hij begint zijn psalm met: ‘mijn God, op u vertrouw ik’ en even verderop ‘u bent de God die mij redt’ en ‘ik houd mijn oog gericht op de Heer’. David weet en houdt vast het verleden, waarin God heeft laten zien dat Hij een God is die redt. Juist in de lijdenstijd realiseren we ons de betekenis van het lijden en sterven van Gods Zoon. Hij redt. Zo is onze God. Laten we daarom onze ogen gericht houden op de Heer, wat ons ook overkomt en waar we ook gaan en staan.

 

 

 

Tijdens de laatste persconferentie door de minister president en minister Huge de Jonge werd een aantal versoepelingen van de corona-maatregelen afgekondigd. Afgelopen woensdag zijn die ingegaan. Het betreft met name versoepelingen rond winkelen, contactberoepen en versoepelingen in het onderwijs. Alle andere maatregelen blijven voorlopig nog van kracht. Dus evenementen en activiteiten waar groepen mensen bij elkaar zijn zijn ook nog altijd niet toegestaan. Toch heeft de landelijke kerk voorzichtig het advies gegeven dat kerkdiensten weer gehouden kunnen worden. De PKN gaat ervan uit dat dit veilig kan. Uiteraard wel met hygiëne-maatregelen, afstand houden, geen gemeentezang, vooraf opgave, maximaal 30 kerkgangers en mensen met een kwetsbare gezondheid kerkgang te ontraden.

Het moderamen heeft gewikt en gewogen of we in de Oranjekerk de fysieke kerkdiensten ook weer kunnen hervatten. Omdat het aantal besmettingen nog altijd toeneemt en omdat de kans op verspreiding van het virus in groepen mensen groter is, heeft het moderamen besloten om fysieke kerkdiensten in de Oranjekerk tot Palmpasen (28 maart) te ontmoedigen. Let wel: ontmoedigen, niet verbieden. Dus als u zondag naar de kerk komt, wordt u niet weggestuurd (tenzij u nummer 31 bent!). 

Op Palmzondag hopen we dan weer met in ieder geval 30 mensen de dienst te kunnen vieren. Dat geldt dan uiteraard ook voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het Paasfeest op zondag 4 april. Wellicht ten overvloede: alle diensten zijn zoals altijd mee te beleven via kerkdienstgemist.nl.

Van de kerkrentmeesters kwam het bericht dat het (voorlopige) resultaat van de Aktie Kerkbalans van dit jaar ernstig achterblijft bij het resultaat van de voorgaande jaren. Dit baart zorgen voor de financiële draagkracht van onze gemeente. Hoewel het evangelie gelukkig gratis is en de bron vormt van onze gemeente, de aardse, kerkelijke gemeente kan niet gaande gehouden worden zonder voldoende financiële middelen! In de Oranjekerk gaan de financiële middelen hard achteruit. Daarom …., hebt u nog geen toezegging gedaan, overweeg om dat alsnog te doen. En wilt u meer geven dan u heeft toegezegd …. een telefoontje naar één van de kerkrentmeesters is voldoende.

Omdat als gevolg van de maatregelen ook de catechesegroepen niet bij elkaar konden komen, deden we dat online. Niet ideaal, maar het was in ieder geval iets; we konden elkaar zien en spreken. Nu het weer wat beter wordt, hebben we besloten te beginnen met de zogenaamde wandelcatechese. Een uurtje met elkaar wandelen en praten. Hier is behoefte aan bij de jongeren. De eerste wandelcatechese van de oudste groep was anderhalve week geleden en het was een goede wandeling. We hebben afgesproken dat vaker te doen, ook wanneer alles weer ‘bij het oude’ is.

De collecte van zondag 7 maart is in het kader Kerk in Aktie bestemd voor theologisch onderwijs in Libanon. “Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit instituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten naar huis om hun kennis toe te passen.

De collecte van zondag 14 maart is bestemd voor het binnenlands diaconaat. In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in Actie wil lokale kerken in arme regio’s van Nederland ondersteunen. De projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven. Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76RABO 011 9991 470

Al eerder schreef ik over de kaartenactie die Willemien Lavooij in de Oranjekerk begonnen is. Zij heeft kaarten ontvangen en zelf met de kinderen gemaakt en gestuurd naar mensen in onze gemeente. Inmiddels hebben al aardig wat mensen zo’n opstekertje in de bus gekregen. Ik heb mooie reacties gekregen. Wilt u meedoen? Een kaartje maken? Of de kleinkinderen aansporen een kaartje te tekenen of kleuren? Doe gewoon mee. 

Het kan zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent om uw toezegging bij de Actie Kerkbalans kenbaar te maken. U kunt dat natuurlijk nog steeds doen. Ook de Actie Kerkbalans is van harte bij u aanbevolen.

 

Tot slot die prachtig tekst waarmee we de 40dagentijd beginnen

‘Alles wat over ons geschreven is

Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

Alle geboden worden thans voldragen,

Alle beproeving van de wildernis.

 

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(19 februari 2021)

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;                            

Website: www.pkn-oranjekerk.nl

Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag was het Aswoensdag. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de vastentijd, ook wel veertigdagentijd genoemd. Veertig dagen tot en met Stille Zaterdag (de tussenliggende zondagen niet meegerekend). Op Aswoensdag ontvangen katholieke gelovigen van de priester het askruisje op hun voorhoofd. Aswoensdag staat in het teken van boete: de gelovige betoont spijt over zijn fouten en erkent dat hij een beperkt mens is. Of anders gezegd: Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.’ Oftewel: ‘Ik ben as en Jezus werd as voor mij.’ Na ontvangst van het askruisje vangt de vastentijd aan.

 

Vastentijd is niet alleen de tijd van onthouding en soberheid, maar zeker ook de tijd van bezinning en overdenking. Want wat betekent het voor ons, voor mij, als we zeggen dat Jezus gestorven is voor onze zonden? Wat betekent het als we zeggen dat Jezus opgestaan is uit de dood en wij als zijn volgelingen delen in Zijn opstanding? De antwoorden op deze vragen vinden we niet in de rede en niet in de logica. Ook hoeven we ze niet allemaal zelf te vinden. We vinden de antwoorden in geloof. En ons geloof wordt gevoed door de bijbel. Daar moeten we dus zijn. Daar vinden we de antwoorden.

 

De komende weken bezinnen we ons op die geloofsvragen, en de bijbel is daarbij onze gids. Zes weken lang volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem. Het net van het kwaad sluit steeds nauwer om Hem heen en op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd. Een dramatisch verhaal. En elke stap in dat verhaal heeft ons iets te vertellen over wie Jezus is en wat Hij namens God in de wereld, in het leven van mensen, in uw en mijn leven kwam doen. Laten we de komende weken met Jezus meelopen naar Jeruzalem en Hem bij elke stap vragend aankijken en stamelend zeggen: ‘Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood ….. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.’

 Als u naar de kerkdienst van 7 februari hebt geluisterd, dan hoorde u Esther Israël in de rol van ouderling van dienst. ‘Maar zij is toch geen ouderling?’, vroeg iemand mij. Nee, dat klopt.

 De kerkenraad heeft een aantal oud-kerkenraadsleden gevraagd om met ingang van 1 januari j.l. mee te gaan draaien in het rooster van ouderling en diaken van dienst. Hiermee ontstaan meer speling in het rooster. Zoals gezegd: in het rooster van ouderling van dienst gaat meedraaien Esther Israël; en in het          rooster van diaken van dienst gaan meedraaien: Hans van der Wagt, Eike de Koning en Rob Sabel.

 Alweer enige tijd geleden informeerden wij u over de aanschaf van een video-installatie in de Oranjekerk, waardoor de kerkdiensten ook met beeld uitgezonden zouden kunnen worden. Vòòr de kerst heeft een groepje uit de Oranjekerk en het Noorderlicht de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een geschikte installatie en een voorstel voor aanschaf te doen aan de kerkenraad en het kernteam van het Noorderlicht. Binnen afzienbare tijd hopen we dus over te kunnen gaan op live kerkdiensten in woord en beeld.

 In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven wij door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we Kerk in Actie! Gedurende de komende weken staan de collectes in het teken van: ik ben er voor jou’ en worden verbonden aan de werken van barmhartigheid. In deze en de komende Nieuwsbrieven vind u telkens voor twee weken het werk van barmhartigheid en het collecte-doel. Deze collectes worden van harte bij u aanbevolen!

 Zondag 21 februari: ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ (Matt 25: 36)

Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en        ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

 Zondag 28 februari: ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ (Matt 25: 35)

 In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland                    ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan.

 Al eerder schreef ik over de kaartenactie die Willemien Lavooij in de Oranjekerk begonnen is. Zij heeft kaarten ontvangen en zelf met de kinderen gemaakt en gestuurd naar mensen in onze gemeente. Inmiddels hebben al aardig wat mensen zo’n opstekertje in de bus gekregen. Ik heb mooie reactie gekregen. Wilt u meedoen? Een kaartje maken? Of de kleinkinderen aansporen een kaartje te tekenen of kleuren? Doe gewoon mee.

 Het kan zijn dat u er nog niet aan toegekomen bent om uw toezegging bij de Actie Kerkbalans kenbaar te maken. U kunt dat natuurlijk nog steeds doen. Ook de Actie Kerkbalans is van harte bij u aanbevolen.

Komende kerkdiensten;

Zondag 21 februari, 09:45u, voorganger Dhr. P. Moree, Wemeldinge, 1ste zondag 40dagentijd (online)

Zondag 28 februari, 09:45u, voorganger Ds. Dick Pranger, 2de zondag 40dagentijd (online)

Of (beperkte) kerkgang na 2 maart weer mogelijk is, is op het moment van het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal de dienst van 7 maart ook nog uitsluitend online te volgen zijn.

         Tot slot die prachtig tekst waarmee we de 40dagentijd beginnen

‘Alles wat over ons geschreven is

Gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

Alle geboden worden thans voldragen,

Ale beproeving van de wildernis.

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK
(5 februari 2021)

 

Scribaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Predikant: Ds Dick Pranger, 0638142478,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
------------------------------------------------------------------------------------


Hij die ons kent


Opeens wist ik het weer. We hoeven al onze zorgen
helemaal niet alleen te dragen.
We hoeven niet te vragen, hij kent al onze donkere dagen.
Bij hem zijn we geborgen.
Al onze domme gepieker, onze angsten voor morgen,
zijn volledig overbodig.
We hebben ze niet nodig. Bij de hand neemt hij ons mee
op de onzekere levenszee.
Helpt ons opstaan als wij vallen,
wijst ons steeds de goede weg.
Ook al zien wij dat niet immer
verlaten doet hij ons nimmer.
Leg je hand maar in de zijne
op je lange levensweg.

• Ondanks dat er een derde golf verwacht wordt en het aantal besmettingen met het Britse virus snel toeneemt, was het goed om tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag te horen dat de basisscholen vanaf maandag weer open gaan. Het is goed dat de kinderen weer naar school kunnen. Helaas bood de persconferentie verder niet veel meer. De samenleving blijft voor een groot deel nog op slot; in ieder geval tot 2 maart. Dus geen versoepeling voor wat betreft de kerkdiensten. Dat betekent dat de diensten van 7, 14, 21 en 28 februari alleen via internet te beluisteren zijn. Ik vind het verdrietig dat al zo lang gelovigen van welke godsdienst dan ook niet bij elkaar kunnen komen om hun geloof te belijden en elkaar te ontmoeten. Maar laten we bedenken dat dit niet het ‘nieuwe normaal’ is en dat het evangelie sterker is dan welk virus ook en de Geest van God ook waait in onze huiskamers.

• Aanstaande zondag verwelkomen wij de heer Ab de Raad op de kansel van de Oranjekerk. Graag stelt hij zich hier voor en geeft hij een inkijkje in de dienst van komende zondag.
“Ik kom hier voor het eerst, dus wil ik me even voorstellen. Ik ben Ab de Raad, getrouwd met Jannie. Ik kom uit Zoetermeer en heb een Voortgezet Onderwijsachtergrond. In de diensten gebruik ik graag Power Points, maar dat is helaas door de pandemie niet mogelijk. Hopelijk volgende keer weer wel. Het schriftgedeelte voor zondag is Rechters 17: 1 – 13. Thema: Kunst of Kitsch. Dit is een heel apart schriftgedeelte. Het is na de tijd van Simson. U kunt meerdere keren lezen: ‘in die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.’ In Rechters 17 gaat het over een ‘namaak heiligdom’ in plaats van het echte Heiligdom (toen nog in Silo) en het misbruiken van de naam van God.
Als u het gedeelte vooraf leest, heeft u misschien vragen over dit stukje. Misschien worden deze zondag beantwoord, misschien ook niet. U kunt na de dienst uw vragen en opmerkingen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We wensen elkaar een goede dienst. Ab de Raad.”

• Alweer een aantal maanden geleden berichtte ik u over de mogelijkheid van een video-installatie in de Oranjekerk. Dat u thuis de diensten mee kunt luisteren is natuurlijk heel fijn, maar zonder beelden is het ook wel beperkt. Dat merken we zeker in deze tijd van alleen maar online-diensten. Als u ook naar de diensten kunt kijken, dan geeft dat nog meer de beleving dat u erbij bent. Een groepje uit de Oranjekerk en het Noorderlicht is momenteel bezig de meest geschikte installatie te zoeken. We hopen op niet al te lange termijn te kunnen starten met live kerkdiensten in woord en beeld vanuit de Oranjekerk.

• In De Sleutel van december/januari stond dat mevrouw Louisa Omerovic stopt met haar werkzaamheden als ouderling/kerkrentmeester. Een aftreden laten we in de gemeente nooit zomaar voorbij gaan; we nemen altijd tijdens een kerkdienst afscheid van een aftredende ouderling of diaken, dus ook van Louisa. De kerkenraad vindt het echter niet gepast om afscheid te nemen in een online-kerkdienst. Vandaar dat het afscheid uitgesteld wordt tot wanneer we weer in de diensten kunnen samenkomen.
• Mevrouw Ank Samson verblijft niet in Stadzicht zoals in De Sleutel staat, maar in Liduina, Burg. De Villeneuvesingel 1, 3055 AK Rotterdam.

• Zoals in de vorige Sleutel (niet die van deze week) staat, wordt de bezorging van de enveloppen voor de Aktie Kerkbalans evenals vorig jaar verzorgd door de jongeren die hopen dit jaar wel hun reis naar Kenia (www.kenia2020.nl) te kunnen maken. Deze week vernamen we dat nog niet iedereen de enveloppe in hun brievenbus hebben ontvangen. Heb nog even geduld in deze bijzondere corona-tijden; de jonge bezorgers zullen uw brievenbus niet overslaan.
Mocht u vragen hebben over Aktie Kerkbalans, dan kunt u altijd contact opnemen met
Peter van Stel.

• Komende kerkdiensten:
Zondag 7 februari, 09:45u, voorganger dhr. Ab de Raad, online-dienst
Zondag 14 februari, 09:45u, voorganger ds Dick Pranger, online-dienst
Zondag 21 februari, 09:45u, voorganger dhr. P. Moree, Wemeldinge, online-dienst,
1ste zondag van de veertigdagentijd.

• Doet u ook mee met de kaartenactie? Maak een kaart, tekening of kleurplaat en stop die in de bus van de Oranjekerk. Wij zorgen dan voor verspreiding onder mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Kunt u de kaart(en) niet zelf bij de kerk in de bus stoppen: bel dan iemand die dat voor u kan doen. U doet toch ook mee!

• Naast de Nieuwsbrief ontvangt u ook een schrijven van ds Anje de Kuiper over haar afscheid van de Fonteinkerk en vertrek naar Schiedam.

Wie blijft er waken als ik ga slapen?

Er is een engel die mij bewaart.

Nu ben ik veilig voor boze dromen

ik ben niet bang meer, ik val in slaap

 

Maar kan iemand de slaap niet vatten,

Die bang en eenzaam is in de nacht,

Ach lieve engel, spreid dan je vleugels

Over die ander, houd daar de wacht

 

Vertrek naar Schiedam

Op maandag 25 januari ontving ik een beroep naar de Protestantse gemeente in de Grote kerk van Schiedam. Voor mij kwam dit beroep op het goede moment, want hoewel er geen aanleiding is om te vertrekken, is het na 12 jaar ook goed om me in een nieuwe situatie verder te ontwikkelen. Ik ben de wijkgemeente Fonteinkerk en alle andere wijkgemeenten van de Noordrand heel dankbaar voor alle ruimte, het vertrouwen en de waardering die ik kreeg om de predikant te worden die ik nu ben. Ook de goede samenwerking met Lourens de Jong en de andere collega’s  hebben daar veel aan bijgedragen. Door corona zal het afscheid online zijn, want het is niet te verwachten dat we op 21 maart weer met elkaar in de kerk kunnen zijn. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar ik ben me er heel erg van bewust, dat dit in het niet valt bij alles wat zo veel mensen in deze crisis moeten doormaken. Ik voel me al sinds de eerste online kerkdienst ook op afstand met jullie als gemeenteleden thuis verbonden. Dat gevoel wordt versterkt door de reacties die ik regelmatig via email en whatsapp ontvang.

De afscheidsdienst is op zondag 21 maart om 10.00u  in de Fonteinkerk, live of later te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/506. De verbintenis en intrede is op Palmzondag 28 maart om 10.00u in de Grote kerk van Schiedam. Ds. Rik Radstake leidt de dienst van de voorbereiding en de verbintenis. Daarna mag ik voorgaan in de dienst van het Woord en de gebeden.  Deze viering is te volgen via de livestream van de Grote kerk:  https://youtu.be/6DWiYwg0rX4.

Ik kijk terug op een mooie tijd in de Noordrand, dankbaar voor alle fijne persoonlijke contacten en alles wat we in de Noordrand samen mochten beleven en vieren in kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, koorzang, jeugdwerk, catechese, musicals, vergaderingen en allerlei activiteiten. Ik wens jullie alle goeds, de vrede van God, de liefde van onze Heer Jezus Christus, en de kracht en vreugde van de Heilige Geest.

Met een warme groet,

Anje de Kuiper

Doetseweg 71, 3381KE Giessenburg

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(22 januari 2021)

 

Scribaat:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds Dick Pranger

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                0638142478

Website:   www.pkn-oranjekerk.nl

 

 

Hoop

Diep in onszelf dragen we hoop:

als dat niet het geval is,

is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel

en hangt niet af

van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.

Het is een gerichtheid van de geest,

een gerichtheid van het hart.

Voorbij de horizon verankerd.

 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde

of dat alles goed gaat

of bereidheid je in te zetten

voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken,

omdat het goed is,

niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme,

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Wel de zekerheid dat iets zinvol is

Afgezien de afloop,

Of het resultaat.

 

Václav Havel

Václav Havel (1936 – 2011) was een Tsjechisch schrijverdissident en politicus.

Hij was de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië.

 

Als ik deze Nieuwsbrief schrijf, wordt in de Tweede Kamer nog druk gedebatteerd over het al

of niet instellen van een avondklok. De laatste dagen was de avondklok ook een geliefd onderwerp in de media en in talkshows. Deskundigen, politici en amateur-virologen buitelden over elkaar heen met voors en tegens. Ook hoorde ik dat groepen jongeren hebben aangekondigd zich tegen een avondklok te zullen verzetten. Hoewel we nooit zullen weten wat de exacte bijdrage van een avondklok is in het terugdringen van het coronavirus, áls het een bijdrage levert, dan moet het maar, en aanvaarden we met hoop in ons hart en met opgeheven hoofd deze maatregel. Wel denk ik daarbij aan alle mensen die hierdoor getroffen worden: geen avondbezoekje, niet even een blokje om, niet even bij vrienden buurten, of naar de klaverjasclub en op tijd binnen zijn. Laten wij als gemeente ook tijdens de avondklok naar elkaar omzien: een telefoontje, een kaartje, …

 • Zondag 17 januari is zuster Willemina Marcus – Barelds in de leeftijd van 96 jaar overleden. Vanuit Scheemda alweer lang geleden neergestreken in Rotterdam was mevrouw Marcus een meelevend lid van onze gemeente. Twintig jaar geleden werd zij in de Oranjekerk gedoopt en deed zij belijdenis. De begrafenis vindt plaats op vrijdag 22 januari om 12:30u op begraafplaats Hofwijk.
 • Tijdens de dienst op kerstmorgen namen we afscheid van Ronald Kouwenhoven als één van onze vaste organisten. Het was een zeer bescheiden afscheid in een lege Oranjekerk. Ronald is vele jaren een muzikale rots in de branding geweest. Naast zijn orgelspel in de kerkdiensten kennen we Ronald ook als gedreven dirigent van Shine en zijn prachtige muziek samen met Annabelle op viool. Vanaf deze plaats: “Ronald bedankt voor de muziek! Het afscheid doen we nog wel een keer over in een volle kerk.” Met Ed Kort hebben we een goede vervanger gevonden. Welkom Ed en dat we maar lang mogen genieten van je muziek.
 • De kerkdiensten tot en met zeker zondag 7 februari zullen uitsluitend online te volgen zijn. Hoe het er na 7 februari uitziet weten we nog niet. Voor de dienst van kerstmorgen had de kerkenraad gemeenteleden aangemoedigd om bij elkaar thuis naar de dienst te kijken/luisteren. Een aantal gemeenteleden heeft daar gehoor aan gegeven, en vond het fijn om zo met elkaar de dienst thuis mee te beleven. Hoewel er slechts één bezoeker thuis ontvangen mag worden, beveelt de kerkenraad het aan om bij elkaar thuis de dienst mee te maken. Bel elkaar gerust op en beleef samen de dienst!
 • In deze tijd is het lastig om elkaar te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden. Toch zijn er mogelijkheden, zeker in de geloofsgemeenschap, waarin we omzien naar elkaar. Bent u alleen, voelt u zich alleen, schroom niet en bel mij, één van de kerkenraadsleden of iemand uit de gemeente. We weten allemaal hoe belangrijk en waardevol contact is, juist in deze tijd, al wat het maar een praatje op de drempel of samen een wandelingetje maken. Wilt u met iemand een wandelingetje maken of een bezoekje brengen, schroom dan ook niet.
 • Een aantal gemeenteleden heeft de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de kerkenraad gemist tijdens de eerste dienst van het nieuwe jaar. Het moderamen heeft daar bewust voor gekozen, omdat we zo’n toespraak toch het liefst houden in een volle kerk. En die volle kerk zit er heus weer aan te komen. Dus … u houdt een ‘nieuwjaarstoespraak’ zeker tegoed.
 • Zondag 31 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Ter voorbereiding op dit geschenk van de Heer, want dat is het, geef ik u graag de volgende tekst mee: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mij juk is zacht en mijn last is licht” (Mat. 11: 28-30).

 

           Diensten:

           zondag 24 januari, 09:45u, voorganger Mw R. Slot, Maasland  

           zondag 31 januari, 09:45u, voorganger Ds Dick Pranger,                                   Heilig Avondmaal 

           zondag 7 februari, 09:45u, voorganger Dhr. A. de Raad 

 

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(8 januari 2021)

Scribaat:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds Dick Pranger

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                0638142478

Website:   www.pkn-oranjekerk.nl

============================

Gezegend nieuwjaar

 

We zeggen het zo makkelijk: “Gelukkig Nieuwjaar.

Anders gezegd klinkt het toch beter: “Gezegend Nieuwjaar”.

Mijn wens is dat u allen in het nieuwe jaar gezegend wordt.

 

Gezegend met liefde van de mensen om u heen.

Gezegend met troost als je verdriet hebt.

Gezegend met kracht als het moeilijk is.

Gezegend met vrede in je hart ondanks de omstandigheden.

Gezegend met moed om door te gaan.

Gezegend met wijsheid in het nemen van beslissingen.

Gezegend met blijdschap om de schoonheid van het leven.

Gezegend met goed nieuws.

Gezegend met humor om te relativeren.

Gezegend met de kleine dingen die er echt toe doen.

Gezegend met hoop voor wat nog komt.

Gezegend met waar mogelijk gezondheid.

Gezegend door onze God.

God kent onze wensen en noden, Hij zal bij u zijn.

 

Misschien zijn Zijn wensen voor ons wel duizendmaal meer en beter dan wat wij in gedachten hebben. God is onze maker, Hij heeft het beste met ons voor.

Hij zegt dat Hij er bij zal zijn.

Ook bij u in 2021!

===================================

 

 • Het nieuwe jaar is hoopvol begonnen. Er is een begin gemaakt met vaccineren en we zijn daarmee zeker op weg naar weer een ‘normale’ samenleving. Het zal nog wel even duren voor we weer bij ‘normaal’ zijn, maar er is in ieder geval uitzicht -en dat geeft de burger moed. Ik hoop en verwacht dat we dit jaar het kerkelijk leven weer kunnen oppakken. Dat we weer naar de kerk kunnen met zoveel mensen als we willen; zonder beperking. Dat we elkaar onder de koffie weer kunnen ontmoeten en bijpraten. Dat we elkaar weer gewoon kunnen opzoeken, en dat we het kringenwerk weer kunnen oppakken. Ondanks dat het nog (lang) niet zover is: laten we onze blik richten op dát perspectief.
 • De kerkdiensten in de Oranjekerk zullen in ieder geval tot en met 17 januari uitsluitend online te volgen zijn. Misschien wordt dat verlengd tot en met zondag 31 januari (en misschien nog wel langer), maar dat hangt af van maatregelen van de overheid. We wachten rustig af en houden u op de hoogte.
 • Het was even schakelen toen vlak voor het kerstfeest besloten werd om kerkdiensten weer uitsluitend online te verzorgen. Ook de kerstavonddienst en de dienst op kerstmorgen zonder kerkgangers; dat was even slikken. Want dat zijn toch juist de diensten aan het eind van het jaar die je samen in de kerk wilt vieren. Met de inspanning van een gelegenheidskoor, Berent, Henk, Annabelle, Ronald en niet te vergeten Jan Vermaak konden we toch twee mooie kerstdiensten bij u thuis brengen. Helaas ging het op kerstmorgen om nog onduidelijke redenen niet helemaal goed. Het was een bijzondere en unieke kerst! De dienst op kerstavond werd door meer dan 180 (!) mensen thuis via YouTube bekeken.
 • Zondag 3 januari verzorgden Annabelle en Ronald een Nieuwjaarsconcert vanuit de Grote Kerk in Overschie. Zonder publiek, maar wel uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl. Het was een prachtig concert dat de kijkers muzikaal naar de oevers van de Donau voerde. Het concert werd door meer dan 170 mensen bekeken.
 • Kinderen uit onze gemeente hebben in de kerstvakantie niet stilgezeten. Zij hebben het zoldertje in de kerk verder onder handen genomen. Schoonmaken en schilderen. Ook kregen zij van een naburige gemeente een televisie. En zo wordt het langzamerhand weer hun eigen plek in de kerk.
 • Tussen de post die de scriba ontving zat onlangs een bijzondere brief. De anonieme schrijver schrijft dat hij/zij lang geleden een dubbeltje “tot zich genomen had, dat toebehoorde aan de Gereformeerde Kerk”, en schrijft verder: “vanwege het feit dat het al een heel lange tijd geleden is, leek het mij juist dit te vergoeden, inclusief mogelijke rente van het bedrag wat ik mij daarmee had toegeëigend. Naar ik hoop en wens is deze daad hiermede vereffend.” In de enveloppe zat een bedrag van € 100,00. Een schitterende gift. Anonieme schrijver/schrijfster: hartelijk dank!
 • In noemde het al in de afgelopen dienst: Willemien Lavooij startte het initiatief om (klein)kinderen uit de gemeente, tekeningen of kleurplaten te laten maken voor gemeenteleden die wel een opkikkertje kunnen gebruiken. De tekeningen kunnen in de brievenbus van de Oranjekerk afgeleverd worden. Voor verdere verspreiding wordt dan gezorgd. Maar ook volwassenen kunnen natuurlijk meedoen. Wilt u zelf een tekening maken of een kleurplaat kleuren en deze via deze actie versturen: doe gerust mee! Heeft u geen kleurplaten of -potloden, laat het mij even weten (0638142478) dan kom ik ze bij u afgeven.
 • Kerkdiensten (uitsluitend online te volgen):

           Zondag 10 januari, 09:45 u, voorganger Mw. Ank Verhoeven

           Zondag 17 januari, 09:45 u, voorganger Ds Dick Pranger

 

‘Allen die uw hoop vestigt op de HEER: wees sterk en houd moed.’ Psalm 31:25

 

NIEUWSBRIEF ORANJEKERK

(18 december 2020)

Scribaat:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds Dick Pranger

                Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                0638142478

Website:   www.pkn-oranjekerk.nl

===================================

Kerst: hemels licht in een aardedonkere nacht

Het is nacht. Slecht het schamele licht van een houtvuur doorbreekt het aardedonker. Deze rauwe werkelijkheid is het decor van de kerstnacht. De kerstnacht heeft niets romantisch. Integendeel. Kerst begint in het donker van de nacht, in de harde werkelijkheid van onze wereld. Lukas heeft het over een machtspoliticus pur sang: keizer Augustus, een dictator die zich als god laat vereren, over Jozef en Maria die ver van huis hun eerste kindje krijgen terwijl er nergens een fatsoenlijk bed voor hen is, en over herders, een geminachte beroepsgroep, die nachtdienst hebben. 

Uitgerekend in deze wereld begint Kerst. De goddelijke Augustus heeft het nakijken. Maria baart haar kind. De nachtploeg van de herders wordt door een helder licht beschenen. De glans en glorie van God zet de herders in het volle licht. Dit is niet toevallig. Eeuwen eerder zei de profeet Jesaja het al: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die wonen in het donker wonen worden beschenen door een helder licht’ (Jes. 9:1). Kerst begint in het donker van de nacht. In het donker van onze wereld, van onze levens. Van mensen die de speelbal zijn van een grillige politiek, die nergens welkom zijn, die niet geteld worden, die uitgeblust zijn, falen, mislukken … 

In deze wereld komt God. Niet als ‘de verhevene’, à la keizer Augustus, maar als redder. Als kwetsbaar kind van een moeder die nergens welkom is. Als licht der wereld dat weggezette herders in het volle licht zet en hun leven glans geeft. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis. Dat is de goede boodschap van Kerst! God blijft niet verheven en ver weg, maar komt in onze harde, donkere werkelijkheid met zijn hemelse licht, zichtbaar in het kind in de voerbak. 

Kerst begint in de nacht en overwint de duisternis, ook al lijkt de duisternis in onze wereld vaak sterker dan het licht. Johannes, een van de evangelisten, verzekert ons: de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen. Toen niet, nooit niet!

Ds René de Reuver, scriba generale synode PKN

 

“Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en

werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer.”

 

========================

 

 • Afgelopen maandag kondigde premier Rutte extra maatregelen af om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor wat betreft godsdienstige bijeenkomsten zijn er geen extra beperkende maatregelen afgekondigd. Dit betekent dat kerkdiensten in de huidige vorm doorgang zouden kunnen vinden (maximaal 30 personen). De kerken zijn in deze moeilijke tijden dus zeer bevoorrecht, en dat wordt ook als zodanig ervaren. Tegelijkertijd hebben de kerken ook een grote verantwoordelijkheid en zelfs de plicht om bij te dragen aan het terugdringen van het coronavirus. De gezamenlijke kerken, synagogen en moskeeën, verenigd in het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO), hebben daarom een dringend advies uitgebracht om religieuze bijeenkomsten uitsluitend digitaal te verzorgen. De Algemene kerkenraad van de Noordrand heeft dit dringende advies overgenomen. Mijn veel moeite en pijn in het hart heeft de kerkenraad van de Oranjekerk besloten om met ingang van zondag 20 december alle kerkdiensten tot en met zondag 17 januari uitsluitend online te houden. Een moeilijk, maar passend en veilig besluit in de omstandigheden waarin onze samenleving momenteel verkeert. We hebben dit besluit genomen in het vertrouwen dat we in de toekomst weer samen kunnen vieren.
 • Het bovenstaande betekent helaas ook dat de kerstnachtdienst en de dienst op kerstmorgen uitsluitend online bijgewoond kunnen worden. Gelukkig hebben we Jan Vermaak bereid gevonden om beide diensten online te verzorgen. U kunt dus via de link op de website van de Oranjekerk de diensten thuis in beeld en geluid meebeleven. Zo hopen met elkaar toch een mooi kerstfeest te vieren.
 • Nu u tot zondag 17 januari niet naar de kerk kunt komen, maak ik u -wellicht ten overvloede- erop attent dat u uw bijdragen aan de collecte ook per bank kunt overmaken: Wijkdiaconie Oranjekerk: NL76 RABO 011 999 14 70 of Wijkkas Oranjekerk Rotterdam: NL75 RABO 0129 4640 23, ovv ‘collecte’. De bestemming van de collecten voor de komende drie diensten:

           Zondag 20 december: Voedselbank

           Kerstnachtdienst: Mercy Ships (hospitaalschepen)

           Kerstmorgen: KIA, Kinderen in de knel

 • Hoewel u het in De Sleutel ook kunt lezen, is hier nog vermeld dat we in de Oranjekerk stoppen met het inzamelen van producten voor de Voedselbank. Dat wil niet zeggen dat we stoppen met het ondersteunen van de Voedselbank. Maar we gaan in het vervolg middels collecten de Voedselbank financieel ondersteunen. Van deze geldelijke bijdrage schaft de Voedselbank zelf producten aan, bijvoorbeeld extraatjes tijdens de feestdagen. De collecten voor dit doel worden van harte bij u aanbevolen.
 • Kerkdiensten de komende dagen (uitsluitend online te volgen):
 • Donderdag 24 december, 19.30 uur, kerstnachtdienst, Ds.D.Pranger m.m.v. Annabelle Ferdinand, viool, Henk Vermeulen, orgel, zang door Jolanda Ruissen, Riet van der Does, Cees van Veen en Aart-Jan Tieleman.
 • Vrijdag 25 december, 9:45 u, kerstmorgen,Ds.D.Pranger m.m.v. Annabelle Ferdinand, viool en Ronald Kouwenhoven, orgel en piano, zang door Jolanda Ruissen, Mikayla Souman, Marten Souman en Johanna Stamatiou.
 • Zondag 27 december, 9:45 uur, Mw. R.Slot uit Maasland
 • Zondag 3 januari, 09:45 uur, Ds. D.Pranger
 • De eerstvolgende Nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 januari. Daarin nieuws over het Nieuwjaarsconcert van Annabelle Ferdinand en Ronald Kouwenhoven.
 • Ondanks beperkende omstandigheden waarin we ons bevinden, wens ik u een gezegend kerstfeest en een hoopvol begin van het nieuwe jaar!

Dat het kerstkind in uw harten mag wonen!