Van onze nieuwe predikant ds. L.Krüger

Het leven zit vol verrassingen.

Dat heb ik onlangs weer ervaren.

Met Pinksteren heb ik afscheid genomen van de Koningskerk aan de Stieltjesstraat in Rotterdam, en ook van mijn werk voor het Binnenvaartpastoraat.

Dus, ik kon mij een aardig goede voorstelling maken van mijn leven in de komende jaren: lekker rustig klusjes doen, af en toe mensen spreken, een beetje reizen, en zo ongeveer nog twee keer in de maand preken.

En toen, geheel onverwacht, kreeg ik een telefoontje van het Dienstencentrum in Utrecht. Ze weten dat ik nu met emeritaat ben, en of ik belangstelling heb om te helpen in een kerk in Rotterdam. Dat bleek de Oranjekerk te zijn! Nou, ik had er geen moeite mee. Het leek mij interessant.

Kort daarna werd ik gebeld door, op dat moment, de voorzitster van de kerkenraad, met de vraag of wij in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheid dat ik voor 50% fte, en wel voor 2 jaar, voorganger in de Oranjekerk zou willen worden. Het opmerkelijke is: van het begin af aan had ik er een heel goed gevoel over.

De overtuiging: dit is waar God mij toe roept. Ik heb er wel niet op gerekend, maar dit is wat Hij wil dat ik moet doen. En als je deze overtuiging hebt, wordt het heel eenvoudig.

Na een gesprek met de voorzitster was er kort daarna een gesprek met de kerkenraad. Positieve openhartige gesprekken,die mijn overtuiging bevestigde dat ik het beroep dat op mij gedaan werd moest aanvaarden.

Dus op 1 september jl. ben ik gestart als voorganger in de Oranjekerk, voor 20 uur per week  voor de komende 2 jaar. Een avontuur waar ik echt naar uitkijk.

Ik verheug mij keer op keer om met de kerkenraad en andere welwillenden te bouwen aan deze gemeente.     

Wij hebben alleen één doel voor ogen: om in de komende twee jaar meer en meer te ontdekken wie Jezus Christus werkelijk is, en wat Hij door zijn Heilige Geest wil doen in de Oranjekerk, die Zijn geliefde gemeente en Zijn stralende bruid is.

Over mijn eigen beperkingen en tekortkomingen heb ik geen enkele illusie, Ik kan geen levens veranderen, problemen oplossen, mensen genezen, de gemeente opbouwen tot en krachtige, levende getuige van de grote daden van God onze Schepper, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Ik kan het niet. Maar ik ken Een die het wel kan:

Jezus, die Heer en Koning van de Kerk is, door zijn Heilige Geest.

 

Wie is Louis Krüger?

Om een beeld te geven wie ik ben: ik ben geboren in Zuid-Afrika, in Upington, een dorp aan de Oranjerivier, en heb Afrikaans- Nederlands en theologie aan de universiteit van Stellenbosch gestudeerd.                                 

In 1984 ben ik samen met mijn vrouw Quelene naar Nederland gekomen, waar wij 5 jaar in de Gereformeerde kerk in Nieuwlande, Drenthe, hebben gediend.

Daarna 5 jaar in Sliedrecht, en vervolgens iets langer dan 20 jaar een dubbelbaan hier in Rotterdam: Binnenvaartpastor (80%), maar dan wel als voorganger verbonden aan de Koningskerk (20%).

Quelene en ik hebben twee zoons,  twee schoondochters, en vier kleinkinderen.

Bij deze wil ik het gebed uitspreken dat wij twee buitengewoon mooie, gezegende en feestelijke jaren met elkaar tegemoet gaan. Ik verheug mij er ontzettend op ieder lid van de Oranjekerk te ontmoeten, en eveneens kijk ik er naar uit om met broeder Engel Leune en met Jurek Woller en zijn team van het Noorderlicht samen te werken. Samen bouwen aan Gods machtige Koninkrijk!

Met hartelijke groeten en zegenwensen

Louis Krüger.