De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) co├Ârdineert de werkzaamheden rondom de AVG.

Als alle wijkgemeenten van de Noordrand hun input hebben gegeven, zal de AK een definitieve privacyverklaring opstellen. Als u nu vragen heeft over de privacywet en/of als u niet genoemd wil worden in een dienst, in de Sleutel of op de website, dan kunt u een bericht sturen aan de scriba.