Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   
Leerhuis Hillegersberg in de Oranjekerk 2018
In het najaar hoopt Dr. Klaas Goverts het Leerhuis Hillegersberg weer voort te zetten. En wat een belangrijk thema heeft hij hiervoor gekozen:
Beth Tephillah
Huis van gebed
Hij zegt daarover: “Vanuit de grondwoorden in Psalmen en Propheten willen we trachten Geheimenissen van het Gebed op het spoor te komen. Zalig zij, in wier hart de pelgrimsroutes zijn, zo zingt Psalm 84. De paden naar het hart van de Schepper, paden naar het Oneindige. Wellicht ook: een bezinning rondom het ‘Onze Vader’. Waar zijn de bidders? Waar is de binnenkamer, waarover Jezus sprak?”
Het afgelopen jaar heeft u allen kennis kunnen maken met ds. Klaas Goverts. Inmiddels is hij (en zijn vrouw Anita) ons vertrouwd geworden. Een aantal keren is hij voorgegaan in onze gemeente. En ook is hij als pastoraal ondersteuner bij menigeen op bezoek geweest. Een aantal maanden zet hij dat pastoraal werk nog voort.
Om het geheugen nog even op te frissen:
Dr. Klaas D. Goverts, inmiddels emerituspredikant binnen de PKN, geeft al decennia lang Bijbelstudies door het hele land, en al ongeveer 25 jaar in de Oranjekerk. Op een heel boeiende wijze neemt hij je mee op ontdekkingstocht door de hele Bijbel van Genesis tot Openbaring. Hij is een expert op het gebied van Hebreeuws en Grieks, de grondtalen van de Bijbel. Vanuit de grondtekst van de Bijbel ontvouwt hij zo de grootsheid van het Woord van God, de bewogenheid van Gods Vaderhart, en het verlossingswerk van de Messias.
Zijn kennis van de oude Rabbijnen, van latere Joodse denkers, van theologen en van poëzie, maakt elke studiedag weer tot een
boeiend avontuur.
De studies worden altijd opgenomen en door een paar trouwe vrijwilligers op schrift gezet. Zo zijn er inmiddels al meer dan 75 studies in boekvorm verschenen.
Ook nu kan ik u weer aanraden eens een zaterdag te komen luisteren.
De volgende drie studiedagen zijn gepland op:
  • zaterdag 22 september 2018
  • zaterdag 3 november 2018
  • zaterdag 1 december 2018
Tijd: van 10.30 tot 15.00 uur
Plaats: Oranjekerk (zij-ingang) Rozenlaan 20, Rotterdam
Kosten: €7,- per studiedag.
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Wel zelf lunch meenemen.

Meer informatie over Klaas Goverts kunt u vinden op internet. Voor meer informatie over dit Leerhuis in de Oranjekerk kunt u contact opnemen (klik hier om het contactformulier te openen)