Het leven zit vol verrassingen.

Dat heb ik onlangs weer ervaren.

Met Pinksteren heb ik afscheid genomen van de Koningskerk aan de Stieltjesstraat in Rotterdam, en ook van mijn werk voor het Binnenvaartpastoraat.

Dus, ik kon mij een aardig goede voorstelling maken van mijn leven in de komende jaren: lekker rustig klusjes doen, af en toe mensen spreken, een beetje reizen, en zo ongeveer nog twee keer in de maand preken.

En toen, geheel onverwacht, kreeg ik een telefoontje van het Dienstencentrum in Utrecht. Ze weten dat ik nu met emeritaat ben, en of ik belangstelling heb om te helpen in een kerk in Rotterdam. Dat bleek de Oranjekerk te zijn! Nou, ik had er geen moeite mee. Het leek mij interessant.

Kort daarna werd ik gebeld door, op dat moment, de voorzitster van de kerkenraad, met de vraag of wij in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheid dat ik voor 50% fte, en wel voor 2 jaar, voorganger in de Oranjekerk zou willen worden. Het opmerkelijke is: van het begin af aan had ik er een heel goed gevoel over.

De overtuiging: dit is waar God mij toe roept. Ik heb er wel niet op gerekend, maar dit is wat Hij wil dat ik moet doen. En als je deze overtuiging hebt, wordt het heel eenvoudig.

Na een gesprek met de voorzitster was er kort daarna een gesprek met de kerkenraad. Positieve openhartige gesprekken,die mijn overtuiging bevestigde dat ik het beroep dat op mij gedaan werd moest aanvaarden.

Dus op 1 september jl. ben ik gestart als voorganger in de Oranjekerk, voor 20 uur per week  voor de komende 2 jaar. Een avontuur waar ik echt naar uitkijk.

Ik verheug mij keer op keer om met de kerkenraad en andere welwillenden te bouwen aan deze gemeente.     

Wij hebben alleen één doel voor ogen: om in de komende twee jaar meer en meer te ontdekken wie Jezus Christus werkelijk is, en wat Hij door zijn Heilige Geest wil doen in de Oranjekerk, die Zijn geliefde gemeente en Zijn stralende bruid is.

Over mijn eigen beperkingen en tekortkomingen heb ik geen enkele illusie, Ik kan geen levens veranderen, problemen oplossen, mensen genezen, de gemeente opbouwen tot en krachtige, levende getuige van de grote daden van God onze Schepper, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Ik kan het niet. Maar ik ken Een die het wel kan:

Jezus, die Heer en Koning van de Kerk is, door zijn Heilige Geest.

 

Wie is Louis Krüger?

Om een beeld te geven wie ik ben: ik ben geboren in Zuid-Afrika, in Upington, een dorp aan de Oranjerivier, en heb Afrikaans- Nederlands en theologie aan de universiteit van Stellenbosch gestudeerd.                                 

In 1984 ben ik samen met mijn vrouw Quelene naar Nederland gekomen, waar wij 5 jaar in de Gereformeerde kerk in Nieuwlande, Drenthe, hebben gediend.

Daarna 5 jaar in Sliedrecht, en vervolgens iets langer dan 20 jaar een dubbelbaan hier in Rotterdam: Binnenvaartpastor (80%), maar dan wel als voorganger verbonden aan de Koningskerk (20%).

Quelene en ik hebben twee zoons,  twee schoondochters, en vier kleinkinderen.

Bij deze wil ik het gebed uitspreken dat wij twee buitengewoon mooie, gezegende en feestelijke jaren met elkaar tegemoet gaan. Ik verheug mij er ontzettend op ieder lid van de Oranjekerk te ontmoeten, en eveneens kijk ik er naar uit om met broeder Engel Leune en met Jurek Woller en zijn team van het Noorderlicht samen te werken. Samen bouwen aan Gods machtige Koninkrijk!

Met hartelijke groeten en zegenwensen

Louis Krüger.

Gedurende de zomervakantie houden kerkelijke gemeenten een zomerstop. Althans, dit is een goede gewoonte. Even tot rust komen en opladen voor het nieuwe seizoen en ideën opdoen.

Voor de Oranjekerkgemeente zijn we tijdens deze periode toch blijven zoeken naar een nieuwe voorganger en een nieuwe koster.

Is dit leiding geweest van Gods Geest? Want zie hoe snel het is gegaan: op 16 augustus jl. heeft de kerkenraad een verkennend gesprek gevoerd met ds. Louis Krüger, emeritus predikant.

 

Zowel de kerkenraad als de predikant vonden het een positieve bijeenkomst We hebben als kerkenraad unaniem geconcludeerd dat de hij goed past bij onze gemeente en bij de fase waarin wij ons bevinden. Ds. Krüger denkt er hetzelfde over. We zijn dankbaar dat hij onze uitnodiging heeft aangenomen om de komende 2 jaar voor 50% van de tijd als predikant in de Oranjekerk te dienen. 

 

De zoektocht naar een nieuwe koster is helemaal snel gegaan: op 1 september is Dinand de Vos gestart. Door een toevallige ontmoeting(?) is de sollicitatie gaan rollen. Het sollicitatiegesprek met hem en een afvaardiging van de Oranjekerk en Noorderlicht was zo positief dat we hem dezelfde dag hebben gemeld graag met hem verder te willen. En dat gevoel is dus wederzijds. We zijn blij met zijn komst.

Als gemeente zijn we dankbaar dat God onze gebeden heeft verhoord en kijken uit naar de nabije toekomst.

 

Pastoraat Oranjekerk

 

Pastor Engel Leune Rozenlaan 20 3051 LS Rotterdam

tel.06-83534361 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Sinds juli 2021 doorkruis ik de Oranjekerkgemeente als pastor. Ik heet Engel Leune en ben in 1950 als kerstkindje in het dorpje Benthuizen geboren waar ik nog altijd woon. De naam Engel heeft overigens niets met het kerstfeest te maken hoor, ik ben gewoon naar mijn opa vernoemd die, zoals meer mensen in die tijd, die naam droeg. De achternaam Leune verraadt natuurlijk direct mijn Zeeuwse wortels. Mijn opa kwam inderdaad, samen met zijn broer, een eeuw geleden vlak voor de crisistijd die voorafging aan de tweede wereldoorlog vanaf het eiland Tholen naar het westen omdat hier iets meer economische mogelijkheden waren.

 

Ik werd in Benthuizen als tweede van totaal negen kinderen in een heel warm bevindelijk gereformeerd gezin geboren. Die bevindelijk gereformeerde wortels koester ik nog altijd, maar tegelijk heb ik mijn geloofsbeleving in een heel breed evangelisch spectrum mogen verruimen. 

 

Toen ik vijftien jaar oud was ben ik als timmermansleerling gaan werken om vervolgens vijf jaar later een eigen timmerbedrijfje te starten wat in de volgende jaren uitgroeide tot een middelgroot bouwbedrijf. Gedurende die tijd leerde ik mijn vrouw Nellie kennen en zijn wij samen getrouwd en verder samen als gezin door het leven gegaan.

 

Toen mijn bedrijf, doordat ik heel goede werknemers had die in ambities en vakmanschap ver boven mij uitstaken, steeds groter werd ging ik steeds meer ontdekken dat dit eigenlijk helemaal niet bij mij paste. Tegelijk maakte ik ook een geestelijke ontwikkeling door en besloot ik mijn bedrijf te verkopen om alsnog theologie te gaan studeren en op zoek te gaan naar werk in het pastoraat.

Na een studie- en praktijkweg van ruim twintig jaar, waarin ik heel diverse opleidingen heb gevolgd en op heel diverse plaatsen heb gewerkt.

 

Mijn werk in de Oranjekerkgemeente is primair zorgdragen voor het pastorale bezoekwerk en het organiseren van ontmoetingen rond de bijbel. Overige behoeften bespreek ik met de nieuw aan de Oranjekerk verbonden predikant ds. L. Krüger.

 

Koffieochtenden in de Oranjekerk    

Elke dinsdagochtend staat de koffie en thee klaar voor de inloopochtend. 

Komt u eens langs voor een heerlijk kopje koffie of thee? Neem gerust iemand mee.

Tip: Bel elkaar zo nu en dan om contact te houden.

De koffieochtend is elke dinsdag van 10.00 tot 11.30

Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter regel aan te houden.

Haakse bochten in de levensloop van Steven de Jong

In de 3e editie van Lichtspoor (het uitdeelblad van IZB) in 2020 stond een interview met onze ouderling Steven de Jong.

‘Iets verloren-zoon-achtigs zit ook in mij’, zegt Steven de Jong (67).
Lang geleden, pakte hij in zijn Friese geboortedorp Minnertsga zijn fiets, hij zei zijn ouders gedag en verdween om voorlopig niet terug te keren. Het zou niet de laatste haakse bocht zijn in zijn levensloop.‘

 Toen Jezus  begonnen was met zijn bediening, staat in de Bijbel dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Als wij Jezus willen proberen te begrijpen, kunnen we geen beter studieobject vinden dan zijn gelijkenissen. In het Hebreeuws heet zo'n gelijkenis masjal, letterlijk: naast elkaar zetten.

 Als Oranjekerk Gemeente gaan wij gaan een aantal  gelijkenissen bestuderen onder leiding van onze wijkpredikant, ds.Pranger. Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft. 

De avonden zijn op de volgende woensdagen: 19 en 26 februari en 4 en 11 maart. Aanvang 20.00 uur in het centrum van de Oranjekerk.  

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) coördineert de werkzaamheden rondom de AVG.

Subcategorieën