Pasen

 

Ik heb het open graf gezien

er is geen twijfel, geen misschien

de dood is overwonnen

 

Ik wou gaan treuren bij de steen

maar ik ging dankbaar zingend heen

mijn leven is begonnen

 

De engel zei mij, dat Hij leeft

dat wie Hem zoekt geen reden heeft

om ergens voor te vrezen

 

Hij zei mij ook: Hij ging u voor

Ik kan niet anders, volg Zijn spoor

Zijn almacht is bewezen

 

Ik zal mijn open graf eens zien

er is geen twijfel, geen misschien

mijn dood is overwonnen

 

Er mag geen rouwklacht op mijn steen

schrijf er maar juichend overheen:

mijn leven is begonnen

Co 't Hart n.a.v. Matth.28:1-7

 

 

 Welkom in de Oranjekerk (versie 2 - 19 juni)

 

Huisregels voor de eredienst in corona-tijd:


• We blijven thuis als we corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging) hebben
• We houden 1,5 meter afstand van elkaar
• We volgen de aanwijzingen op van coördinatoren
• Na binnenkomst desinfecteren we onze handen
• We nemen onze jas mee naar de zitplaats
• Tussen niet-huisgenoten laten we 2 stoelen vrij; huisgenoten mogen bij elkaar zitten

Samenvatting Jaarrekening 2019 Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand

Aan de leden van onze (wijk)gemeente(n)

Altijd weer spannend als we in het voorjaar met het team van kerkrentmeesters en de werkers op het kerkkantoor de werkzaamheden opstarten voor de samenstelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Haakse bochten in de levensloop van Steven de Jong

In de 3e editie van Lichtspoor (het uitdeelblad van IZB) in 2020 stond een interview met onze ouderling Steven de Jong.

‘Iets verloren-zoon-achtigs zit ook in mij’, zegt Steven de Jong (67).
Lang geleden, pakte hij in zijn Friese geboortedorp Minnertsga zijn fiets, hij zei zijn ouders gedag en verdween om voorlopig niet terug te keren. Het zou niet de laatste haakse bocht zijn in zijn levensloop.‘

 Toen Jezus  begonnen was met zijn bediening, staat in de Bijbel dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Als wij Jezus willen proberen te begrijpen, kunnen we geen beter studieobject vinden dan zijn gelijkenissen. In het Hebreeuws heet zo'n gelijkenis masjal, letterlijk: naast elkaar zetten.

 Als Oranjekerk Gemeente gaan wij gaan een aantal  gelijkenissen bestuderen onder leiding van onze wijkpredikant, ds.Pranger. Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft. 

De avonden zijn op de volgende woensdagen: 19 en 26 februari en 4 en 11 maart. Aanvang 20.00 uur in het centrum van de Oranjekerk.  

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) coördineert de werkzaamheden rondom de AVG.

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Tijdens het Groen Gelovig-congres werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.

Subcategorieën