Ontmoetingen rond de bijbel

 

 

 

Op maandag 13 december is er een ontmoeting over het leven van Jozef. Op een laagdrempelige manier staan we stil bij wie hij was en wat hij door Gods genade heeft mogen betekenen voor het volk van Israël. U kunt kiezen uit 2 momenten om mee te doen. ’s Middags om 14.30 uur tot 16.00 uur of ’s avonds van 19.30 uur tot 21.00 uur. Beide momenten worden geleid door onze pastor Engel Leune die sinds juli dit jaar onze gemeente ondersteunt. Koffie en thee staan klaar!

Oranjekerk

Rozenlaan 20

Rotterdam

Pastoraat Oranjekerk

 

Pastor Engel Leune Rozenlaan 20 3051 LS Rotterdam

tel.06-83534361 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vanaf juli 2021 doorkruis ik de Oranjekerkgemeente als pastor. Ik heet Engel Leune en ben in 1950 als kerstkindje in het dorpje Benthuizen geboren waar ik nog altijd woon. De naam Engel heeft overigens niets met het kerstfeest te maken hoor, ik ben gewoon naar mijn opa vernoemd die, zoals meer mensen in die tijd, die naam droeg. De achternaam Leune verraadt natuurlijk direct mijn Zeeuwse wortels. Mijn opa kwam inderdaad, samen met zijn broer, een eeuw geleden vlak voor de crisistijd die voorafging aan de tweede wereldoorlog vanaf het eiland Tholen naar het westen omdat hier iets meer economische mogelijkheden waren.

 

Ik werd in Benthuizen als tweede van totaal negen kinderen in een heel warm bevindelijk gereformeerd gezin geboren. Die bevindelijk gereformeerde wortels koester ik nog altijd, maar tegelijk heb ik mijn geloofsbeleving in een heel breed evangelisch spectrum mogen verruimen. 

 

Toen ik vijftien jaar oud was ben ik als timmermansleerling gaan werken om vervolgens vijf jaar later een eigen timmerbedrijfje te starten wat in de volgende jaren uitgroeide tot een middelgroot bouwbedrijf. Gedurende die tijd leerde ik mijn vrouw Nellie kennen en zijn wij samen getrouwd en verder samen als gezin door het leven gegaan.

 

Toen mijn bedrijf, doordat ik heel goede werknemers had die in ambities en vakmanschap ver boven mij uitstaken, steeds groter werd ging ik steeds meer ontdekken dat dit eigenlijk helemaal niet bij mij paste. Tegelijk maakte ik ook een geestelijke ontwikkeling door en besloot ik mijn bedrijf te verkopen om alsnog theologie te gaan studeren en op zoek te gaan naar werk in het pastoraat.

Na een studie- en praktijkweg van ruim twintig jaar, waarin ik heel diverse opleidingen heb gevolgd en op heel diverse plaatsen heb gewerkt.

 

Mijn werk in de Oranjekerkgemeente zie ik primair in het samen met Steven de Jong zorgdragen voor het pastorale bezoekwerk en het organiseren van ontmoetingen rond de bijbel.

Verder draag ik zorg voor het crisispastoraat, uitvaarten en rouwbegeleiding met hiernaast het onderhouden van contacten met ringpastors en geestelijk verzorgers in de zorginstellingen in de regio.

Ontmoetingen rond de bijbel.

Aangezien weleens over het hoofd wordt gezien dat de bijbel een boek is waar het vooral over mensen gaat omdat de Heer ervoor kiest om Zich door aan mensen te openbaren hoop ik vanaf oktober aanstaande samen met Steven de Jong een laagdrempelige ontmoetingskring in de Oranjekerk te organiseren waarop we samen steeds een bijbelse persoon onder de loep nemen.

 

Per bijeenkomst delen we dan samen het bijbelverhaal van één persoon wat we vervolgens proberen te verkennen vanuit:

  • Wat betekende het verhaal toen.
  • Wat betekent het verhaal in het perspectief dat Jezus zegt: Heel de Schrift getuigt van Mij.
  • Wat betekent het verhaal vandaag de dag.

 

Omdat mijn voorganger ds. Dick Pranger in zijn pastoraat en prediking veel gedeeld heeft over Abraham sluiten we daarop aan met personen waarin zijn levensgeschiedenis verder gaat.

 

We kiezen voorlopig voor de 1e maandag van de maand en dan ’s middags 14.30 uur en ’s avonds 19.30 uur, dus:

  • maandag 4 oktober 14.30 en 19.30 uur

Izak en zijn levensverhaal

 

  • maandag 1 november 14.30 en 19.30 uur

Jakob en zijn levensverhaal

 

  • maandag 6 december 14.30 en 19.30 uur

Jozef en zijn levensverhaal

 

De inhoud ’s middags en ’s avonds zal gelijk zijn, dus deelnemers kunnen zelf kiezen en ook per maand wisselen van de middag naar avond vice versa.

 

Iedereen is heel hartelijk welkom en aanmelding is niet verplicht maar wel fijn.

 

Ik kijk uit naar fijne laagdrempelige ontmoetingen.

 

Groetjes, Engel Leune tel.06-83534361 email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Koffieochtenden in de Oranjekerk    

Er is gelukkig weer gelegenheid tot ontmoeting op de dinsdagmorgen. En velen van u weten de gang naar de koffieochtend te vinden. Neem gerust iemand mee voor een heerlijk kopje koffie of thee en ontmoet weer anderen. Kerkganger of niet, iedereen is welkom.

 

Wijkbewoner, komt u eens langs?

 

De koffieochtend is van 10.00 tot 11.30

Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter regel aan te houden.

Samenvatting Jaarrekening 2019 Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand

Aan de leden van onze (wijk)gemeente(n)

Altijd weer spannend als we in het voorjaar met het team van kerkrentmeesters en de werkers op het kerkkantoor de werkzaamheden opstarten voor de samenstelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Haakse bochten in de levensloop van Steven de Jong

In de 3e editie van Lichtspoor (het uitdeelblad van IZB) in 2020 stond een interview met onze ouderling Steven de Jong.

‘Iets verloren-zoon-achtigs zit ook in mij’, zegt Steven de Jong (67).
Lang geleden, pakte hij in zijn Friese geboortedorp Minnertsga zijn fiets, hij zei zijn ouders gedag en verdween om voorlopig niet terug te keren. Het zou niet de laatste haakse bocht zijn in zijn levensloop.‘

 Toen Jezus  begonnen was met zijn bediening, staat in de Bijbel dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Als wij Jezus willen proberen te begrijpen, kunnen we geen beter studieobject vinden dan zijn gelijkenissen. In het Hebreeuws heet zo'n gelijkenis masjal, letterlijk: naast elkaar zetten.

 Als Oranjekerk Gemeente gaan wij gaan een aantal  gelijkenissen bestuderen onder leiding van onze wijkpredikant, ds.Pranger. Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft. 

De avonden zijn op de volgende woensdagen: 19 en 26 februari en 4 en 11 maart. Aanvang 20.00 uur in het centrum van de Oranjekerk.  

 

Subcategorieën