Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   

Elke dinsdagochtend is er een inloop koffieochtend vanaf 10.00 uur. Iedereen hartelijk welkom. Vraag eens iemand mee, het kan in deze stille tijd voor velen een fijne afwisseling zijn !

De startzondag is op 9 september. Het is een Tot je Dienst viering met na afloop een gezellige broodmaaltijd.
Om alvast te wennen is 9 september ook de datum waarop de aanvangstijd van de dienst voortaan een kwartier eerder ligt. De dienst begint dus om 9:45 uur.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) co├Ârdineert de werkzaamheden rondom de AVG.

In het afgelopen jaar heeft de Oranjekerk onder leiding van interim predikant ds. Leo Oosterom gezocht naar nieuwe wegen.

Leerhuis Hillegersberg in de Oranjekerk 2018
In het najaar hoopt Dr. Klaas Goverts het Leerhuis Hillegersberg weer voort te zetten. En wat een belangrijk thema heeft hij hiervoor gekozen:
Beth Tephillah
Huis van gebed

Leest u graag en mist u een bibliotheek in de buurt? Kom naar de leeszaal in de Oranjekerk.
U kunt hier een krant of tijdschrift lezen en natuurlijk boeken lenen. De keuze is reuze: van roman tot reisboek, van thriller tot kinderboek.