Koffieochtenden in de Oranjekerk    

Vanaf dinsdag 15 juni is er na lange tijd weer gelegenheid tot ontmoeting.

Een heerlijk kopje koffie of thee, een gesprek.

Wijkbewoners u bent van harte welkom!

 

De koffieochtend is van 10.00 tot 11.30 uur.

Neem gerust iemand mee. Er is voldoende ruimte om de 1,5 meter regel aan te houden

 

 Welkom in de Oranjekerk (versie 2 - 19 juni)

 

Huisregels voor de eredienst in corona-tijd:


• We blijven thuis als we corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, hoesten, verhoging) hebben
• We houden 1,5 meter afstand van elkaar
• We volgen de aanwijzingen op van coördinatoren
• Na binnenkomst desinfecteren we onze handen
• We nemen onze jas mee naar de zitplaats
• Tussen niet-huisgenoten laten we 2 stoelen vrij; huisgenoten mogen bij elkaar zitten

Samenvatting Jaarrekening 2019 Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand

Aan de leden van onze (wijk)gemeente(n)

Altijd weer spannend als we in het voorjaar met het team van kerkrentmeesters en de werkers op het kerkkantoor de werkzaamheden opstarten voor de samenstelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Haakse bochten in de levensloop van Steven de Jong

In de 3e editie van Lichtspoor (het uitdeelblad van IZB) in 2020 stond een interview met onze ouderling Steven de Jong.

‘Iets verloren-zoon-achtigs zit ook in mij’, zegt Steven de Jong (67).
Lang geleden, pakte hij in zijn Friese geboortedorp Minnertsga zijn fiets, hij zei zijn ouders gedag en verdween om voorlopig niet terug te keren. Het zou niet de laatste haakse bocht zijn in zijn levensloop.‘

 Toen Jezus  begonnen was met zijn bediening, staat in de Bijbel dat Jezus “alleen in gelijkenissen tegen hen sprak”. Als wij Jezus willen proberen te begrijpen, kunnen we geen beter studieobject vinden dan zijn gelijkenissen. In het Hebreeuws heet zo'n gelijkenis masjal, letterlijk: naast elkaar zetten.

 Als Oranjekerk Gemeente gaan wij gaan een aantal  gelijkenissen bestuderen onder leiding van onze wijkpredikant, ds.Pranger. Deze avonden staan open voor iedereen die belangstelling heeft. 

De avonden zijn op de volgende woensdagen: 19 en 26 februari en 4 en 11 maart. Aanvang 20.00 uur in het centrum van de Oranjekerk.  

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die tot doel heeft om persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Kerkenraad (AK) coördineert de werkzaamheden rondom de AVG.

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG
De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Tijdens het Groen Gelovig-congres werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.

Subcategorieën