Leren / Verdiepen

Met elkaar de bijbel openen gebeurt niet alleen in de kerkdienst. Zowel in kleinere groepen bij gemeenteleden thuis en in verschillende vormen in de Kerk verdiepen we ons in ons geloof en wat dat voor ons te zeggen heeft in ons dagelijks leven.