wijkgemeente Oranjekerk

De protestantse wijkgemeente Oranjekerk is een actieve gemeenschap in het Kleiwegkwartier waar mensen God én elkaar ontmoeten in de erediensten en bij veel andere activiteiten. De erediensten beginnen iedere zondag om 09.45 uur, één maal in de maand is de ochtenddienst een bijzondere dienst (Tot-je-Dienst). De plaats waar we samenkomen voor erediensten en andere activiteiten is de Oranjekerk, Rozenlaan 20.

Eeuwigheidszondag

Evenement

Wanneer:
zondag 26 november 2023, 09:45 uur - 11:15 uur
Locatie:
Oranjekerk - Rotterdam
Categorie:
Vieren

Omschrijving

Eeuwigheidszondag (Saecula Saeculorum) is, in veel protestantse kerken, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag voordat de adventstijd begint. Deze zondag wordt ook wel voleindingszondag of de oudejaarsdag van de kerk genoemd. In 2023 valt deze zondag op 26 november. Deze dienst wordt geleid door de wijkpredikant Louis Krüger.

Familieleden van gemeenteleden die afgelopen jaar zijn overleden worden uitgenodigt om de overledene samen te gedenken. Er wordt voor ieder lid dat ons ontvallen is, een kaars aangestoken en de naam wordt genoemd. Ook wordt er een bloem in de vaas gezet. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee

De collecten van deze zondag is tijdens de dienst voor de oerbossen in Kenia, dat zij mogen uitgroeien tot een volwaardig bos met hulp van buitenaf. Na de dienst is er een collecte voor het onderhoud van onze kerk.

 

 


Locatie

Locatie:
Oranjekerk