Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   

Openbaring is een visionair boek.
Beelden, gezichten, visies en visioenen, gegeven op de eerste dag van de week.

De Psalm waarmee Jezus sterft en het geheim van de witte regel

"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" (Psalm 22:2)
"Gij hebt Mij geantwoord!" (Psalm 22:22)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. (Openbaring 3:20)

Dat zegt Christus in het visioen van Johannes.

Nu de Advent is begonnen, staan we stil bij het licht dat Hij is en dat komt om de wereld te verlichten. Hij staat aan onze deur en klopt bij ons aan.

Eenvoudigen, herders,
veelal door niemand gehoord
krijgen als eersten de tijding,
een Hemels woord:

Op 25 november stonden we stil bij onze gestorvenen van het afgelopen kerkelijk jaar. De nabestaanden ontvingen een uitnodiging voor deze dienst. Het is voor velen een moeilijke periode, omdat zij (weer) erbij bepaald worden dat hun geliefde er niet meer is.

Gaandeweg gaat de vakantietijd over in een nieuw seizoen, dat hopelijk zal bruisen van leven en meeleven bij wat er in de gemeente weer te gebeuren staat! Elders vindt u daarover meer, onder andere in de oecumenische Noordrand-katern. Thema voor dit jaar is ‘Kerk met een missie’.

Tijd om de Ene te zoeken

Uren, minuten, seconden; Tijd,
een flinter van de eeuwigheid,
zo is onze tijd gemeten
en de zin van ons bestaan.

En Hij die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5)

Aan het eind van het kerkelijk jaar worden we meer dan anders bepaald bij de Laatste Dingen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Er is een einddoel. God laat niet los wat zijn hand begon.

De Schepper is bezig met de herschepping van alle dingen. Daarmee is Hij nu al bezig, door de Heilige Geest die het beeld van God in ons herstelt en die ons bekrachtigt op de weg van geloof, hoop en liefde.