Diensten/Vieringen  

   

Activiteiten  

   

* De Heidelberger Catechismus - één van de belangrijke oude leerboeken van het protestantisme - begint met de vraag: Wat is uw enige troost?’ Dat is voor velen in onze tijd een vreemde vraag. In het rijke, moderne Westen hebben wij meestal niet zo veel behoefte aan troost. Troost lijkt iets voor zwakke mensen, maar vaak voelen wij ons sterk. En als we toch troost nodig hebben, dan organiseren wij die zelf: therapieën, kunst, filosofie, vrienden, vakantie, pillen.

Jezus werd op Golgotha gebracht,

waar Hij versmacht

van dorst, verachting en ellende.

Berecht, zoals voorzegd,

in een graf gelegd,

was dat nu Zijn glorie?

 

Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk (Openbaring 1:18)

In het laatste bijbelboek verschijnt Jezus aan Johannes. De titel van het boek luidt “Openbaring” (onthulling) van Jezus Christus, die God gaf om aan zijn dienaars te tonen welke dingen spoedig geschieden moeten.

Het boek tekent in telkens nieuwe beelden het wereldgebeuren, met al zijn verschrikkingen. Het is een troostboek voor de gemeente in verdrukking. Beslissend is - en daarin ligt de troost - dat in het gebeuren Christus zich onthult. Hij, het Lam, is waardig de boekrol van Gods plan met de wereld te ontvangen. Het is bij Hem in goede handen.

Hij is niet een God van doden, maar van levenden…. (Marcus 12: 27)

Soms moeten we niet meer willen weten dan mogelijk is.

Meer dan dertig jaar geleden overleed mijn vader. Ik studeerde toen aan de VU in Amsterdam. Na enkele dagen werd ik verrast door een brief van prof. Kuitert, die mij troostte met bovenstaande woorden. Ik heb daar veel aan gehad.

Ze waren genomen uit het Evangelie. Er is geen betere bron denkbaar.

Messias van ons allen
die onze liefde zijt,
gij woord in alle talen
die 't al hebt toebereid
en mens ten enen male
in 't laatste van de tijd!

Momenten van vrede en stil geluk,
momenten van pijn en zorg en druk,
momenten van angst en onzekerheid,
momenten van zien hoe je steeds meer verslijt.

Van alzo hoog en toch dichtbij:
'Maria, jij komt in dienst van Mij'.
Een verlossend woord moet doorgegeven;
Jij, mensenkind,
een mensenzoon;
Heraut van eeuwig leven.

 De Éne, die ons tot teken was,
door Jezus, hier aanwezig,
die zegenend zijn leven gaf,
ruw aan het kruis geheven,
voor de mensen aan zijn voeten
van toen en hier en nu,
dus ook voor mij en u.