Agenda  

   

 De Éne, die ons tot teken was,
door Jezus, hier aanwezig,
die zegenend zijn leven gaf,
ruw aan het kruis geheven,
voor de mensen aan zijn voeten
van toen en hier en nu,
dus ook voor mij en u.

Vriendinnen gingen naar het graf,
vrouwen gingen hem zalven,
de schrik, de eng’lengloed die hen omgaf,
wie verklaart ’t immense licht
de lege plek;
er is alleen ontsteltenis.
Jezus, die aan de dood ontkomen is?
 
De hoorders en de leerlingen,
de weifelaars en minne daders,
begrepen; God, die ’t heil vol maakt,
het leven, ondanks de dood niet staakt,
toont macht en liefde beide.
 
Altijd wil Hij zijn mens bevrijden,
van schuldig weten en duisternis.
Verlossing: Jezus die de Heiland is.
 
De zin van dit geheimenis,
is gelovig weten;
er is leven na het graf
en dat dit geheim openstaat
voor ieder die het zoeken gaat
en Jezus ontmoeten zal,
de enige toeverlaat.
 
hein van cralinghe, pasen 2006