Agenda  

   
Van alzo hoog en toch dichtbij:
'Maria, jij komt in dienst van Mij'.
Een verlossend woord moet doorgegeven;
Jij, mensenkind,
een mensenzoon;
Heraut van eeuwig leven.
 
Het gebeurt.
Onnozel Kind, een simpel begin,
een stal, een krib met wat stro er in.
De Eeuwige tussen zijn mensen.
Herders aanbidden
 
en geven het door.
Aarde en hemel verbonden,
Lofzang klinkt, een engelenkoor!
 
Het gevolg.
Jezus groeit op,
om als rabbi te gaan,
mensen te leren
de Woorden des Heren,
Thora te verdiepen,
voor zondaars die sliepen
ook voor u en voor mij,
keer om en wordt vrij!
 
2006 hein van cralinghe