Agenda  

Er zijn momenteel geen evenementen
   

Messias van ons allen
die onze liefde zijt,
gij woord in alle talen
die 't al hebt toebereid
en mens ten enen male
in 't laatste van de tijd!Door steeds naar ons te vragen
hebt gij ons God onthuld,
gij hebt de schuld gedragen,
gij hebt de dood geduld
en onze levensdagen
met levenslicht vervuld.

 

Ter hel zijt gij gevaren,
het klooster van de dood.
Die daar gevangen waren
hebt gij met heil begroet.
Nu gaat gij naar de Vader
de toekomst tegemoet.

Ter rechterhand gezeten,
een mens die zegeviert,
zo wordt gij aangebeden
door ons op aarde hier.
Geef ons een geest van vrede,
de hemel op een kier.

Uw leven is een leven
dat ons te boven gaat,
uw zegening een zegen
die vrijheid overlaat,
gij kunt ons vreugde geven
die nooit meer overgaat.