Agenda  

   

Gezonde onrust

Een van de meest geliefde gedichten onder gelovigen is ‘Voetstappen in het zand’. De dichter blikt terug en ziet twee paar voetstappen naast elkaar. Op een gegeven moment is er nog maar één paar zichtbaar. De dichter vraagt: waar was U toen, God, toen het moeilijk werd in mijn leven? Hij krijgt als antwoord: toen heb Ik jou gedragen! Het gedicht is een waardevolle correctie op de gedachte dat je alleen iets ‘aan God hebt’ als je dat ook voelt.

Pinksteren maakt duidelijk dat het in ons christen-zijn niet alleen maar erom gaat dat ‘je wat aan je geloof hebt’, maar evenzeer, dat de Heer wat aan ons heeft.

Onlangs vond ik in het Christelijk Weekblad een aardige variant op dat gedicht van de voetstappen, waarin die andere kant van geloven naar voren wordt gehaald, namelijk dat het daarin niet alleen om steun en troost (‘comfort’) gaat, maar evenzeer om uitdaging (‘challenge’). De Geest maakt ons leven niet comfortabel, maar zaait een gezonde onrust in ons. In het boek Handelingen geeft Lucas daar sprekende voorbeelden van. Mensen veranderen, stellen zich open voor de kracht van de Geest en nemen verantwoordelijkheid in de gemeente. De Geest mobiliseert ons.Ons geloof gaat ertoe doen, als we ons laten mobiliseren.

Het gedicht gaat zo: Zitvlak in het zand

Ik had een droom en zag op ’t strand
Voetstappen van mijn Heer in ’t zand.
‘k Liep met mijn Vader zij aan zij;
Toch zag ik de mijne niet daarbij.

Wel zag ik vreemde ronde kuilen.
Benieuwd wat daar nou in kon schuilen
vroeg ik de Here: Wat zijn dat?
Want ze zijn groot, ondiep en glad.

‘Mijn kind’, zei Hij. ‘Hoe kun je ’t vragen?
Ik heb je kilometers ver gedragen.
Nooit deed je één stap in het geloof
En voor mijn roeping bleef je doof.

Niets van mijn wil leek je te boeien.
Geen geestelijk leven wilde groeien.
Het moest dan maar een keertje knallen,
dus liet ik je op je zitvlak vallen.

Want in elk leven komen tijden
Dat je moet werken, vechten, lijden.
Leer dan te staan, of je belandt
hard op je zitvlak in het zand.