Agenda  

   

De zomer loopt ten einde, de scholen zijn begonnen, wie werkt is weer aan de slag, de kerkdiensten worden weer beter bezocht, kortom: de vakantie is voorbij. Het woord ‘vakantie’ komt van het latijnse woord ‘vacare’: leeg worden. Door alles stil te leggen scheppen we ruimte, om nieuwe energie op te doen en soms ook nieuw inzicht om verder te kunnen.

Hoe gaan we verder?’ is het motto voor het nieuwe beleidsplan in wording. Kernopdracht voor ons als gemeente en als gelovigen is dat we ruimte scheppen en houden voor God en het Woord dat ons de richting wijst. Het nieuwe jaarthema luidt kort en krachtig ‘Liefde’. Het zal terugkomen in diensten, in leerhuisavonden, in de groothuisbezoeken. Als het goed is, zal alles wat we zeggen en doen in dat teken staan.

In 1 Corinthiërs 13 vinden we de onsterfelijke woorden die Paulus aan dat thema heeft gewijd. We doen er goed aan die woorden in hun context te beluisteren. Corinthe was een levendige gemeente en men had talrijke ervaringen met gaven van de Geest: tongentaal, wonderbaarlijke genezingen, allerlei andere charismatische gaven. Niettemin was er een gevaar: men zag de eigen gave als het allerbelangrijkste. Wat dreigde was dat men zichzelf als dragers van de gaven eerder centraal stelde dan de Heer die, die gaven door zijn Geest schenkt. Wil je als christen en als gemeente groeien, ‘op hoger niveau komen’ (1 Cor. 12:31 ‘Streef dan naar de hoogste gaven. Ik wijs jullie een weg die nog verder omhoog voert’), dan kom je bij de liefde terecht. Daarover zegt Paulus allerlei. Hij zet daarbij uiteen wat de liefde wel en niet doet. Het gaat niet alleen maar over een gevoel, maar over een praktijk. Liefhebben als werkwoord. De liefde is de kracht waardoor ik niet meer met mijzelf bezig ben - en dat kan zelfs in zeer zelf-opofferende daden, zie vers 3! – maar, bevrijd van mijzelf, mij kan richten op God en mijn naaste. Liefde laat de ander zichzelf zijn en doet die ander tot zijn/haar recht komen. Waar liefde is, komen mensen met hun gaven tot bloei. ‘Als ik de liefde niet heb ben ik (uiteindelijk) niets.’ Liefde als ijkpunt voor onze menswording. Dat is en blijft een levenslang project. Goed om het kernwoord ‘liefde’ in dit seizoen voor het voetlicht te halen.

Ds Gerrit van den Dool