Agenda  

   

En Hij die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5)

Aan het eind van het kerkelijk jaar worden we meer dan anders bepaald bij de Laatste Dingen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van het christelijk geloof. Er is een einddoel. God laat niet los wat zijn hand begon.

De Schepper is bezig met de herschepping van alle dingen. Daarmee is Hij nu al bezig, door de Heilige Geest die het beeld van God in ons herstelt en die ons bekrachtigt op de weg van geloof, hoop en liefde.

 

In Openbaring 21 heeft Johannes een majestueus visioen. Hij is door de staatsmacht verbannen naar het eilandje Patmos. Daar hoort hij een stem van Iemand die op de troon zit. Als er een troon is, dan wordt er geregeerd. Het laatste woord is niet aan de potentaten van deze wereld en ook niet aan de chaos. Er klinkt een stem van die allerhoogste troon en die zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ In de Bijbel worden belangrijke uitspraken dikwijls ingeleid met ‘zie’. Het wil zoveel zeggen als: denk eraan, vergeet het niet, let op. Onze ogen zijn vaak gefixeerd op wat moeitevol is en zorg geeft.

We kunnen gevangen zitten in het verdriet om verlies en gemis. We kunnen bevangen zijn door de dictatuur van de zogenaamde harde feiten.

Met ‘zie’ wil Johannes ons de ogen van het geloof openen voor de werkelijkheid van God, en voor wat Hij in deze wereld doet, verborgen dikwijls maar onstuitbaar.

Het is de mooiste uitleg van de NAAM waarmee God zich aan Mozes openbaarde en die luidt ‘Ik zal er (voor je) zijn’. Die naam kennen is weten: wij zijn nooit zonder belofte. En die belofte is samengevat in ‘Ik maak alle dingen nieuw’. Ik vind dat één van de mooiste woorden in de Bijbel. Ze staan in de tegenwoordige tijd en richten ons hoopvol op de Toekomst. Zij vatten samen waarvoor we in de kerk komen. Als God er is en ertoe doet, blijft alles niet bij het oude. Als Hij alle dingen nieuw maakt, betekent dat: ook de weerbarstige, de moeilijke dingen, de bittere raadsels, de onvervulde verlangens, de frustraties, zelfs de dood. Alles wat we zingen, zeggen en bidden krijgt inhoud en glans door die belofte. Als dat waar is, dat God alle dingen nieuw maakt, dan kunnen we rouwen maar zijn we toch niet ontroostbaar.

Dan kan het leven een strijd zijn, maar we houden het toch vol.

Ds. G. van den Dool