Agenda  

   

Tijd om de Ene te zoeken

Uren, minuten, seconden; Tijd,
een flinter van de eeuwigheid,
zo is onze tijd gemeten
en de zin van ons bestaan.

Zij ‘t kort of lang, droevig of blij,
we geloven in Gods bestel,  
relatie van mij en GIJ,

Er is tegenspraak van ons verstand,
maar bovenaards belicht,
zien we al die flintertjes
gegroefd en beproefd,
geëtst in de palm van Gods hand.

hein van cralinghe

naar Hosea 10:12