Agenda  

   

Zo luidt ons jaarthema tot en met eind 2016. In de vorige jaren kwamen de Tien Woorden (‘Wat staat ons te doen? ) en het Onze Vader (‘Hoe en wat mogen we bidden?’) aan de orde. Nu zullen we, zowel in maandelijkse themadiensten en - avonden als in de Tot je Dienst - vieringen, de vraag aan de orde stellen: ‘Wat geloven we eigenlijk?’ We willen daarbij als leidraad gebruiken de zgn Apostolische Geloofsbelijdenis oftewel het Apostolicum of de Twaalf Artikelen van het Geloof. Oude woorden waarmee de Kerk ooit samenvatte wat zij gelooft. We zingen en zeggen ze nog steeds regelmatig. Zouden we vandaag niet met heel nieuwe woorden moeten formuleren wat we geloven? Misschien. Er zijn vele belijdenissen geschreven, tot op vandaag. Maar de Apostolische Geloofsbelijdenis verbindt ons met de christenheid van alle tijden en plaatsen. Zoals dat in nog sterkere mate het geval is met de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (381).

In de komende anderhalf jaar willen ook wij een zoektocht ondernemen en de ontmoeting met die oude woorden aangaan. Om zo met stevige grond onder de voeten en een open geest richting de toekomst te kunnen zeggen: DAT geloven wij.

'Met het oog op het jaarthema, dat doorloopt tot eind 2016, hebben we de volgende themadiensten gepland:
20 september Startzondag 2015 Geloven - in wat - in Wie?
18 oktober God als Vader?
1 november Oogstfeest Gods almacht als zorg voor zijn schepping. Kun je het nog wel zo zeggen?
29 november (1e Advent, Avondmaal) Jezus Christus - ‘Eniggeboren Zoon’ van God - wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
20 december (4e Advent) Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. De enige manier om het unieke van Jezus uit te drukken?
24 januari Geleden onder Pontius Pilatus. Waarom zegt de belijdenis niets over Jezus tussen zijn geboorte en kruisdood?
21 februari(2e zondag 40-Dagentijd) Gekruisigd, gestorven en begraven. Waarom zo’n gewelddadige dood?
24-27 maart (de dagen van Pasen): Nederdaling ter helle en opstanding als overwinningstocht
5 mei Hemelvaart De blik naar Boven als visie op de toekomst
15 mei Pinksteren De Heilige Geest, Schepper van levend geloof en een vitale gemeente
18 september Startzondag 2016 De ene algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen: Een strijdbaar zooitje ongeregeld.
16 oktober Vergeving van zonden: de onmogelijke mogelijkheid van een nieuw begin.
20 november Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar: Wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Wat zeggen we daarmee?

Ds. Gerrrit van den Dool