Agenda  

   

Rabbijn Ringer sprak op een thema avond over het koningschap van God. Hij droeg daar ook oud Joods ochtendgebed voor, dat diepe indruk maakte.

Op bijzondere wijze wordt het koningschap van de Eeuwige over de hele schepping verbonden met persoonlijk godsvertrouwen.

De Heer van tijd en ruimte,
die Koning was
voor enig schepsel was geschapen,
toen door zijn wil alles ontstond
toen reeds heette Hij Koning. 

Als alles zal ophouden te bestaan,
zal Hij toch in eenzaamheid
de Ontzagwekkende Koning blijven.
Hij was,
Hij is,
en Hij zal zijn in luister.  

Hij is één,
er is geen tweede die aan Hem gelijk is.
Hij is zonder begin
en zonder einde.
Aan Hem is de macht en de heerschappij.  

Hij is mijn God,
waarlijk mijn Redder.
Een rots bij verdriet in moeilijke tijden.
Hij wijst mij de weg,
Hij is mijn schuilplaats.
Hij troost mij, als ik Hem roep.  

Aan Zijn hand vertrouw ik mijn ziel toe.
Als ik ga slapen en als ik ontwaak;
en met mijn ziel mijn lichaam ook.
Mijn God is bij mij, ik heb geen vrees.