Agenda  

   

Openbaring is een visionair boek.
Beelden, gezichten, visies en visioenen, gegeven op de eerste dag van de week.


Ontvangen in een situatie van verdrukking.
Wat rondom zichtbaar is: de macht van de keizer, die alomtegenwoordig lijkt.
Wie hem niet aanbidt, wie de heersende machten niet dient, telt niet mee, wordt zelfs vervolgd.
Johannes is verbannen.
Op het eilandje Patmos schrijft hij zijn verzetsboek, als een soort geheime zender in bezet gebied.
Wat Johannes ziet is een boekrol, een soort testament, verzegeld met zeven zegels.
Wat erin staat? Het geheim van de geschiedenis, waar het heen moet.
Maar wie is waardig om dat boek te openen? Wie komt het toe?
Zal dit alles dan een verhaal vol raadsels blijven?
Zal er nooit een zin in kunnen worden gevonden?
Zal het dan nergens heen gaan?
Dat zou om te huilen wezen en dat doet Johannes dan ook.
Maar hij ziet in ieder geval een troon.
Met andere woorden: er wordt geregeerd.
En hij hoort een stem: de leeuw van Juda, de telg van David!
En dat Hij de overwinning heeft behaald.
Hij mag de zegels openen.
En wat ziet Johannes dan?
Een lam, een bokje.
Met een snee in zijn keel.
Voor de goede verstaander is duidelijk: dit is Christus, die ze aan een kruis hadden gehangen.
Die de macht niet liefhad maar leefde uit de macht van de liefde.
Híj mag de zegels openen, het testament uitvoeren.
Hij is waardig. Waarom?
Omdat Hij de goedheid heeft om de macht te kunnen dragen.
Een lam – uitbeelding van weerloze liefde.
Hij krijgt de macht – om de goedheid toekomst te geven.
De leeuw is dat lam, dat lam heeft de power van een leeuw.
Dat is visionaire taal.
Raadselachtig voor wie er niets mee heeft of wil hebben.
Maar klare taal, vol bemoediging, voor wie vertrouwd is met het bevrijdingsverhaal dat God in Jezus geschreven heeft.
Waar Hij voor staat lijkt vaak zo weerloos en zo onrealistisch.
Maar hier, in dit visioen op de eerste dag van de week, komen de dingen anders te liggen.
Het visioen geeft inzicht en helpt om verder te kijken dat de wereld zoals die is en zoals je die om je heen ziet.
Dat Lam, dat zondebokje heeft kracht van overwinning.
Dat krijgt Johannes te horen en te zien op de eerste dag van de week, de zondag.
Met andere woorden: Pasen gaat verder.
Dat betekent niets anders dan dat het niet zinloos is om bij Hem te horen.
Dat het niet voor niets is om Hem te volgen op de weg van de liefde.
Hij ontvangt de boekrol uit de hand van de gestalte op de troon, de Eeuwige, God.
De toekomst is aan Hem.
Misschien is het feit dat we als gemeente telkens samenkomen op de eerste dag van de week is daarvan wel een bewijs. Iedere zondag is het Pasen.
Dan word je er weer bij gebracht.
Je leert weer verder te zien, je leert weer door de dingen heen te kijken.

Gerrit van den Dool

(verkorte bewerking van een meditatie in een praise-dienst op 25 mei 2008)